This page in English

Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin II, 2,5 hp

Research Communication in Health and Medical Science II, 2,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap
  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

I kursen ges teoretisk och praktisk fördjupning i att presentera och diskutera sina forskningsresultat. Kursen avser huvudsakligen att enligt examensmål 6 i den allmänna studieplanen examinera doktorandens förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt.

Kursinformation

I kursen genomförs en presentation vid internationell konferens. En muntlig presentation av samma ämne som vid konferensen ska genomföras vid ett gemensamt seminarium arrangerat av inriktningsansvariga. För hösten 2021 genomförs detta seminarium
den 6 oktober, kl: 9-12. Presentationen ska vara på engelska, max 10 minuter, och med 10 minuters efterföljande diskussion och reflektion över presentationen.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet i något av forskarutbildningsämnena medicinsk vetenskap, handikappvetenskap eller idrottsvetenskap, samt ha godkänt betyg på kursen Forskningskommunikation inom hälsovetenskap och medicin I, 2,5 hp.

Anmälan

Antagning sker 1 gång/termin. Observera! Obligatoriskt presentationstillfälle.


Anmälan för kursen är stängd.

Kontakt

Inriktningsansvarig Biomedicin: Allan Sirsjö, Hälso- och vårdvetenskap: Mats Eriksson, Kirurgi: Hans Hjelmqvist, Medicin: Hans Hjelmqvist (tf 2020).

Kursansvarig: Ignacio Rangel

Examinator: Allan Sirsjö

Kursadministration: This is an email address