Kårsektionernas scheman

Här hittar du information om vilken kårsektion du tillhör. Örebro universitet har nio olika kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter på Örebro universitet. Vilken kårsektion du tillhör avgörs av det program eller kurs du läser. Det finns också en länk till kårsektionernas lokala introduktionsscheman, så att du kan se vilka aktiviteter som erbjuds.

Introduktionen vid Örebro universitet

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som studerar på Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) tillhör kårsektionen Corax. HumUs erbjuder kurser och program inom bland annat filmvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik,  statskunskap samt kurser för förskollärare, grundlärare och ämneslärare.

Kårsektionen Corax

Handelshögskolan vid Örebro universitet

Om du studerar på Handelshögskolan vid Örebro universitet tillhör du kårsektionen Sesam. På Handelshögskolan finns Ekonomiprogrammet, Civilekonomprogrammet, Statistikprogrammet samt Systemvetenskapliga programmet. Dessutom erbjuds kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och systemvetenskap.

Kårsektionen Sesam

Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper

Du tillhör kårsektionen Serum om du studerar under Institutionen för medicinska vetenskaper eller något av följande program eller kurser vid institutionen för hälsovetenskaper: sjuksköterska, audionom, arbetsterapeut eller biomedicinsk analytiker.

Kårsektionen Serum

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du tillhör kårsektionen Sobra om du studerar på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbetet (JPS). De kurser och program som erbjuds på JPS-institutionen är juridik, kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete.

Kårsektionen Sobra

Restaurang- och hotellhögskolan

Om du ska studera vid restaurang- och hotellhögskolan så tillhör du kårsektionen Grythyttan. Exempel på ämnen under institutionen restaurang- och hotellhögskolan är hotell och värdskap, kulinarisk kock och måltidskreatör, sommelier och måltidskreatör.

Kårsektionen Grythyttan

Musikhögskolan vid Örebro universitet

Om du studerar vid Musikhögskolan tillhör du kårsektionen Qultura. Exempel på ämnen under institutionen musikhögskolan är teaterpedagog, musikproduktion, musiklärare samt musikalisk gestaltning.

Kårsektionen Qultura

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Om du studerar på Institutionen för naturvetenskap och teknik tillhör du kårsektionen TekNat. Exempel på ämnen under NT-institutionen är ingenjörsprogram, teknik/ekonomi, miljövetenskap, kemi och fysik.

Kårsektionen Teknat

Institutionen för hälsovetenskaper (träning)

Om du ska läsa något av följande program vid institutionen för hälsovetenskaper så tillhör du kårsektionen GIH: Management in sport and recreation (MSR), Tränarprogrammet eller till Idrottslärare. 

Kårsektionen GIH

ESN Exchangestudents

If you are an exchangestudent at Örebro University, you have the opportunity to be a part of the orientationprogramm (OP) organized by the studentsection ESN. To learn more, contact the International Student Assistant at Örebro university Frida Garvill This is an email address

Learn more about ESN