Välkomstdag vårterminen 2018

Ta chansen att bekanta dig med Örebro universitet och din institution!

För att du ska få en bra start här hos oss välkomnar vi dig till Välkomstdagen måndagen den 15 januari. Under dagen kommer du att få viktig information kopplad till dina studier och din tid hos oss på Örebro universitet. Dessutom kommer du erbjudas en Campusvandring av din kårsektions faddrar! Nedan finner du alla Örebro universitets olika program samt vilken institutions- och kårtillhörighet programmet har. Även du som läser fristående kurser är välkommen på välkomstdagen.

Välkomstdagen markerar även starten på Örebro universitets och Örebro studentkårs Introduktionsprogram som pågår under terminens första tre veckor. Målet med vår Introduktion är att du ska känna dig hemmastadd både på Örebro universitet men även i Örebro! 

Välkommen till Örebro universitet!

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena informatik,  statistik, national- samt företagsekonomi, kommer tillhöra Handelshögskolan. Du som studerar här tillhör kårsektionen Sesam.

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Statistikerprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

Program för Välkomstdagen för ovanstående program kommer den 1 december.

Läs mer om kårsektionen Sesam.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av nedanstående program eller fristående kurser inom ämnena engelska, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik, sociologi, statskunskap eller svenska språket tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Du som studerar vid denna institution tillhör kårsektionen Corax.

 • Filmprogrammet
 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Medier, kommunikation och PR
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Personalvetarprogrammet
 • Samhällsplanerarprogrammet

Program för Välkomstdagen för ovanstående program kommer 1 december.

Läs mer om kårsektionen Corax.

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena arbetsterapi,folkhälsovetenskap, handikappvetenskap, idrott, medicin samt omvårdnadsvetenskap, kommer tillhöra Institutionen för hälsovetenskaper.

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Programmet Management in Sport and Recreation
 • Tränarprogrammet

Om du läser Tränarprogrammet eller Management in Sports and Recreation tillhör du kårsektionen GIH. Annars tillhör du kårsektionen Serum.

Program för Välkomstdagen för ovanstående program kommer 1 december.

Läs mer om kårsektionen Serum.

Läs mer om kårsektionen GIH.

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller fristående kurser inom ämnena kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete, kommer tillhöra Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Du som studerar här tillhör kårsektionen Sobra.

 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Socionomprogrammet

Program för Välkomstdagen för ovanstående program kommer 1 december.

Läs mer om kårsektionen Sobra.

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa något av nedanstående program kommer tillhöra Institutionen för medicinska vetenskaper. Du som studerar här tillhör kårsektionen Serum.

 • Läkarprogrammet

Program för Välkomstdagen för ovanstående program kommer 1 december.

Läs mer om kårsektionen Serum.

Lärarutbildningar

Du som ska läsa något av nedanstående program kommer tillhöra olika institutioner beroende på dina valda ämnen. Om du har Idrott som första ämne tillhör du kårsektionen GIH. Annars tillhör du kårsektionen Corax.

 • Förskollärarprogrammet
 • Grundlärarprogrammet, årskurs 1-3
 • Grundlärarprogrammet, årskurs 4-6
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, gymnasieskolan
 • Kompletterande pedagogisk utbildning, grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet, inriktningar mot gymnasieskolan

Program för Välkomstdagen för ovanstående program kommer 1 december.

Läs mer om kårsektionen Corax.

Läs mer om kårsektionen GIH.