Välkomstdag

Ta chansen att bekanta dig med Örebro universitet och din institution!

För att du ska få en bra start här hos oss välkomnar vi dig till Välkomstdagen, första dagen på terminen. Under dagen kommer du att få viktig information kopplad till dina studier och din tid hos oss på Örebro universitet. Dessutom kommer du erbjudas en Campusvandring av din kårsektions faddrar! Nedan finner du alla Örebro universitets olika program samt vilken institutions- och kårtillhörighet programmet har. Även du som läser fristående kurser är välkommen på välkomstdagen.

Välkomstdagen markerar även starten på Örebro universitets och Örebro studentkårs Introduktionsprogram som pågår under terminens första tre veckor. Målet med vår Introduktion är att du ska känna dig hemmastadd både på Örebro universitet men även i Örebro! 

Välkommen till Örebro universitet!

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena informatik,  statistik, national- samt företagsekonomi, kommer tillhöra Handelshögskolan. Du som studerar här tillhör kårsektionen Sesam.

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Statistikerprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

Läs mer om kårsektionen Sesam.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av nedanstående program eller fristående kurser inom ämnena engelska, filmvetenskap, genusvetenskap, historia, kulturgeografi, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, retorik, sociologi, statskunskap eller svenska språket tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Du som studerar vid denna institution tillhör kårsektionen Corax.

 • Filmprogrammet
 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Medier, kommunikation och PR
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Personalvetarprogrammet
 • Samhällsplanerarprogrammet

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena arbetsterapi, folkhälsovetenskap, handikappvetenskap, idrott, medicin samt omvårdnadsvetenskap, kommer tillhöra Institutionen för hälsovetenskaper. 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

Om du läser något av ovanstående program tillhör du kårsektionen Serum.
Läs mer om kårsektionen Serum.

 • Tränarprogrammet
 • Management in Sports and Recreaction
 • Ämneslärarprogrammet med huvudämne Idrott och Hälsa

Om du läser något av ovanstående program så tillhör du kårsektionen GIH.
Läs mer om kårsektionen GIH.

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa något av nedanstående program kommer tillhöra Institutionen för medicinska vetenskaper. Du som studerar här tillhör kårsektionen Serum.

 • Läkarprogrammet

Läs mer om kårsektionen Serum.

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller fristående kurser inom ämnena kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete, kommer tillhöra Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Du som studerar här tillhör kårsektionen Sobra.

 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Socionomprogrammet

Läs mer om kårsektionen Sobra.

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena biologi, datateknik, kemi, matematik, miljövetenskap samt teknik, kommer tillhöra Institutionen för naturvetenskap och teknik.

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap, 180 hp
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Måltidsekologprogrammet

Läs mer om kårsektionen TekNat.

Musikhögskolan

Du som ska läsa något av nedanstående program, eller kurser inom ämnena bild, musikalisk gestaltning samt musikvetenskap, kommer tillhöra Musikhögskolan.

 • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Jazz- och rockmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning, Inriktning Musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet, musik

Läs mer om kårsektionen Qultura.

Restaurang- och hotellhögskolan

Du tillhör kårsektionen Grythyttan om du studerar under Institutionen restaurang- och hotellhögskolan (RHS). Exempel på ämnen under institutionen restaurang- och hotellhögskolan är hotell och värdskap, kulinarisk kock och måltidskreatör, sommelier och måltidskreatör.

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör
 • Hotell och värdskap
 • Måltidsekologprogrammet

Läs mer om kårsektionen Grythyttan.