Välkomstdag

Välkomstdagen är den första dagen på terminen där du som ny student får möjlighet att bekanta dig med campus Örebro och ta del av viktig information inför dina kommande studier. Varmt välkommen till Örebro universitet!

För att du ska få en bra start här hos oss på Örebro universitet välkomnar vi dig till den första dagen på terminen. Under dagen kommer du att få viktig information kopplad till dina studier och din tid hos oss på Örebro universitet. Dessutom kommer du erbjudas en Campusvandring av din kårsektions faddrar! Välkomstdagen är till för alla nya studenter, oavsett om du läser en kurs eller ett program. I listan här nedanför kan du se vilken institution du ska läsa vid och den institutionens välkomstdagsprogram.

Välkomstdagen hösten 2018

Måndag 27 augusti: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Måndag 3 september: Alla studenter vid Örebro universitet

Lärarprogrammen

Du som läser något av följande program

 • kompletterande pedagogisk utbildning
 • förskollärare
 • grundskolelärare
 • ämneslärare 

är varmt välkommen att delta på välkomstdagen. OBS! Du som läser till musiklärare läser vid Musikhögskolan som du hittar information om längre ner på sidan.

Välkomstdagsprogram för förskollärare

Välkomstdagsprogram för grundlärare

Välkomstdagsprogram för ämneslärare

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Statistikerprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

Välkomstdagsprogram för Handelshögskolan

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av programmen 

 • Filmprogrammet
 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Medier, kommunikation och PR
 • Offentlig förvaltning och ledning
 • Personalvetarprogrammet
 • Samhällsplanerarprogrammet

eller fristående kurser inom

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 

Välkomstdagsprogram för HumUS

 

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av följande program 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Audionomprogrammet
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Fysiologi
 • Biomedicinska analytikerprogrammet, Inriktning Laboratoriemedicin
 • Programmet Management in Sports and Recreaction
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Tränarprogrammet

eller kurser inom

 • arbetsterapi
 • folkhälsovetenskap
 • handikappvetenskap
 • idrott
 • medicin
 • omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.

Välkomstdagsprogram för Hälsovetenskaper.

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa följande program  

 • Läkarprogrammet

tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper.

Välkomstdagsprogram för medicinska vetenskaper

 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av följande program

 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Socionomprogrammet

eller fristående kurser inom

 • kriminologi
 • psykologi
 • rättsvetenskap
 • socialt arbete 

tillhör Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Välkomstdagsprogram för JPS

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Du som ska läsa något av följande program

 • Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik
 • Biovetenskapligt program, inriktning mot biologiskt entreprenörskap
 • Civilingenjör, Datateknik
 • Civilingenjör, Industriell ekonomi
 • Högskoleingenjör, Byggteknik
 • Högskoleingenjör, Datateknik
 • Högskoleingenjör, Maskinteknik
 • Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling
 • Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
 • Matematikerprogrammet
 • Tekniskt basår
 • Måltidsekologprogrammet

eller kurser inom

 • biologi
 • datateknik
 • kemi
 • matematik
 • miljövetenskap
 • teknik

tillhör Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT).

Välkomstdagsprogram för NT den 27 augusti

Välkomstdagsprogram för NT den 3 september

Restaurang- och hotellhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Kulinarisk kock och måltidskreatör
 • Sommelier och måltidskreatör

 eller fristående kurser inom

 • måltidskunskap
 • värdskap

tillhör Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) och studerar vid Campus Grythyttan.

Välkomstdagsprogram för Grythyttan

Musikhögskolan

Du som ska läsa något av följande program

 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning jazz- och rockmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning kammarmusik
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning komposition
 • Konstnärligt kandidatprogram, inriktning musikproduktion och songwriting
 • Teaterpedagogprogrammet
 • Musik, kultur och medier
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning musik

eller kurser inom

 • teater
 • musikalisk gestaltning
 • musikvetenskap

tillhör Musikhögskolan.

Välkomstdagsprogram för Musikhögskolan