Välkomstdag

Välkomstdagen är den första dagen på terminen där du som ny student får möjlighet att bekanta dig med campus Örebro och ta del av viktig information inför dina kommande studier. Varmt välkommen till Örebro universitet!

För att du ska få en bra start här hos oss på Örebro universitet välkomnar vi dig till den första dagen på terminen. Under dagen kommer du att få viktig information kopplad till dina studier och din tid hos oss på Örebro universitet. Dessutom kommer du erbjudas en Campusvandring av din kårsektions faddrar! Välkomstdagen är till för alla nya studenter, oavsett om du läser en kurs eller ett program. I listan här nedanför kan du se vilken institution du ska läsa vid och den institutionens välkomstdagsprogram.

Välkomstdagen hösten 2019

Måndagen den 2 september

Handelshögskolan

Du som ska läsa något av följande program eller kurser inom informatik, statistik, företags- eller nationalekonomi tillhör Handelshögskolan. 

 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för Handelshögskolan.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Du som ska läsa något av programmen 

 • Kandidatprogram i samhällsanalys
 • Personalvetarprogrammet

eller fristående kurser inom

 • engelska
 • filmvetenskap
 • genusvetenskap
 • historia
 • kulturgeografi
 • litteraturvetenskap
 • medie- och kommunikationsvetenskap
 • pedagogik
 • retorik
 • sociologi
 • statskunskap
 • svenska

tillhör Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). 

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för HumUS.

 

Institutionen för hälsovetenskaper

Du som ska läsa något av följande program 

 • Arbetsterapeutprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet

eller kurser inom

 • arbetsterapi
 • folkhälsovetenskap
 • handikappvetenskap
 • idrott
 • medicin
 • omvårdnadsvetenskap

tillhör Institutionen för hälsovetenskaper.

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för HV.

Institutionen för medicinska vetenskaper

Du som ska läsa följande program  

 • Läkarprogrammet

tillhör Institutionen för medicinska vetenskaper.

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för MV. 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Du som ska läsa något av följande program

 • Psykologprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning
 • Juristprogrammet

eller fristående kurser inom

 • kriminologi
 • psykologi
 • rättsvetenskap
 • socialt arbete 

tillhör Institutionen för Juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Här hittar du Välkomstdagsprogrammet för JPS.