Vi stör en biomedicinsk analytiker

Som barn hade hon ett låtsaslabb i sitt rum där hon experimenterade och hennes pappa köpte mikroskop och labbrock åt henne när hon var åtta år. Nu är Ava Asaei biomedicinsk analytiker och jobbar på patologavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro.

­– Laborativt arbete har varit en dröm för mig sedan barndomen och när jag började plugga till biomedicinsk analytiker på Örebro universitet förstod jag snabbt att det var helt rätt för mig.

För knappt ett år sedan blev Ava Asaei klar med sin utbildning och började direkt arbeta på Universitetssjukhuset. Först på blodcentralen under sommaren och sedan på patologavdelningen där hon nu har sin tjänst.

Patologi är läran om sjukdomar och avdelningen där Ava Asaei jobbar är inriktad på att undersöka vävnader från patienter med cancer. Vävnadsproverna kan exempelvis komma från en lever, ett bröst, tarmarna eller ett litet födelsemärke.

Omväxlande arbete

­– Att jobba som biomedicinsk analytiker är ett inriktat men ändå väldigt brett arbetsområde. Du kan jobba på sjukhus, läkemedelsföretag eller forskningslaboratorium. Du kan exempelvis jobba med blod, bakterier eller celler.

Ava Asaei beskriver jobbet som biomedicinsk analytiker som omväxlande. Hon och hennes kollegor cirkulerar mellan olika arbetsuppgifter som att registrera vävnadsprover som kommer in, skära i proven eller genomföra själva behandlingen av dem.

­– Vi behandlar provet på ett speciellt sätt där målet är att få ut all vätska ur vävnaderna och istället ersätta det med paraffin berättar Ava Asaei samtidigt som hon visar hur ett prov därefter snittas i 0,0004 millimeter tunna lager för att sedan undersökas i mikroskop.

Läsa vidare

– Jag vill utvecklas och läsa vidare, men först vill jag jobba ett tag för att få erfarenhet. Det finns ett masterprogram på universitetet som jag funderar på att läsa. Efter det skulle mina arbetsuppgifter bli mer avancerade eller så skulle jag kunna doktorera och bli forskare.

­– Jag vill gärna kunna hjälpa andra på något sätt. Jag skulle kunna forska om cancer och förhoppningsvis komma på något botemedel, något som är bättre än cellgifter. Det är det som är mitt mål avslutar Ava Asaei innan hon återgår till labbet.

Text och foto: Cecilia Estarp