Vi stör en filmagent

Elsa Stjernström var osäker på om hennes stora intresse för film kunde förenas med universitetsstudier. På Filmprogrammet vid Örebro universitet fick hon en möjlighet att skräddarsy sin utbildning. Det blev hennes inträdesbiljett till film- och reklambranschen.

I dag är Elsa Stjernström agent och representerar en grupp kreatörer. Hennes arbete är att förhandla jobb för fotografer, kostymörer och scenografer knutna till agenturen.

– Det är ett varierande arbete där det hela tiden uppstår nya situationer och nya utmaningar. Jag förhandlar avtal, marknadsför våra kreatörer och arbetar strategiskt med att driva agenturen framåt.

Elsa trivs med att arbeta i projekt och var tidigt intresserad av både produktionsdelen inom branschen och den administrativa sidan. Därför valde hon att läsa kommunikationsvetenskap och engelska som valbara kurser under utbildningen.

– Det som var unikt för Filmprogrammet i Örebro var att jag kunde välja egen profil inom ramen för programmet och på så sätt bredda min kompetens.

Praktik ledde till jobb

Sin praktik gjorde Elsa på ett produktionsbolag. Önskemålet var att få inblick i en långfilmsinspelning.

– Jag hade tur eftersom en inspelning av en svensk långfilm skulle pågå just under min praktikperiod. Direkt efter fick jag projektanställning som pågick under hela filmproduktionen.

Elsa Stjärnström

Elsa Stjärnström

Praktikperioden ledde inte bara till en första anställning inom filmproduktion utan också till viktiga kontakter inom branschen.

– Praktiken var väldigt givande och viktig. Nästan alla jobb förmedlas via kontakter inom filmbranschen och det gäller att vara social, våga fråga och inte tycka att det är jobbigt, säger Elsa.

Sedan dess har hon hunnit prova på att vara produktionsassistent, locationscout och produktionsledare. En kort period var hon frilans likt många andra inom film-och reklambranschen.

– Det går snabbt att jobba sig uppåt om man är beredd att jobba hårt. Jag gillade inte att frilansa och föredrar att vara anställd. Att inte veta vad man ska göra härnäst tyckte jag var stressigt.

Låt intresset styra utbildningsvalet

Elsa beskriver sin studietid i Örebro som väldigt rolig. Som ny student kände hon sig väl omhändertagen och välkommen.

– Jag gillade utbildningen och Örebro som stad. Det var lätt att träffa nya människor och skaffa bostad.

Hennes tips till dig som funderar på att läsa Filmprogrammet är att välja utbildning utifrån intresse.

– Låt intresset styra. Annars kommer du att tröttna ganska snabbt. Det kan vara bra att fundera på om du vill arbeta praktiskt eller administrativt och försöka nischa sig redan under utbildningen.

Text: Jasenka Dobric