Vi stör en jurist

Vi fångar Abraham Zeito när han gräver i ”slasken” på advokatbyrån Hurtig and Partners i Göteborg. Han träffade Björn Hurtig redan under studietiden och arbetar på hans byrå sedan november 2015. Målet för Abraham Zeito är att inom en treårsperiod ta advokatexamen och få den skyddade titeln advokat.

Läs mer om juristprogrammet.

Abraham Zeito har valt att arbeta på advokatbyrå i tre år och att läsa vidare för en advokatexamen. Efter godkänd examen antas han som ledamot i Advokatsamfundet och får därmed den skyddade titeln advokat. Läs mer på www.advokatsamfundet.se

En annan väg för att ta för att fortsätta karriären inom juristyrket är att göra notarietjänstgöring – det vill säga att sitta ting – under två år. Läs mer på www.domstol.se

Läs fler artiklar i vår serie Vi stör på jobbet

- Jag jobbar mest med resningsärenden. Det är en chans för den som blivit dömd för ett brott att få sin sak prövad igen, säger Abraham Zeito.

Det innebär en hel del utredningsarbete. Abraham Zeito går igenom sidomaterialet i den så kallade slasken och förundersökningsprotokoll. Hittar han inget nytt är det ytterst svårt att få ett ärende prövat på nytt.

- Under utbildningen lärde jag mig framförallt hur ett problem ska angripas och hur jag ska gå tillväga för att sätta mig in i en rättsfråga. Dessutom fick vi undervisning i retorik.

Retorik speciellt för Örebro

Retoriken är ett inslag som är speciellt för Örebro universitet och retoriklärare följer studenterna under fyra terminer. När Abraham Zeito läste fick studenterna muntlig examination i ekonomisk rätt och då satt retorikläraren Linda Söderling med under examinationstillfället och lyssnade.

- Vi fick feedback på vad som var bra och mindre bra utifrån ett retoriskt perspektiv. Det kunde vara allt från kroppshållning och uttryck till hur man bygger upp ett tal. Jag tog till mig kritiken och det har varit bra inför framtiden.

Abraham Zeito lyfter fram att det kan vara bra att arbeta under studietiden för att skaffa sig ett kontaktnät och andra intryck. Han arbetade som brevbärare, lagerarbetare och på Hyresgästföreningens medlemsservice. Under somrarna praktiserade han på åklagarmyndigheten i Skövde och Göteborg som beredningsassistent. Det var i Göteborg han kom i kontakt med Björn Hurtig.

Utmanande jobb

- Idag arbetar jag direkt under Björn Hurtig och att diskutera juridiska frågor med Sveriges främsta försvarsadvokat är både utmanande och utvecklande.

- Jag har ett utmanade jobb och en bra arbetsplats. Goa kollegor som jag kan bolla olika idéer och tankar med. Det är roligt att gå till jobbet! Vi är dessutom den enda advokatbyrån i Sverige som har egna utredare. Vi har bland annat Jan Olsson som varit kriminalkommissarie och är en av landets mest erfarna brottsplatsutredare för att nämna en. Det ger byrån en ökad bredd och kompetens i de ärenden vi arbetar med.

Text: Anna Asplund
Foto: Björn Hurtig och Partners