Vi stör en lärare

Isabella Kronvall i en skolkorridor.

Läraryrket passar den som gillar människor och inte är rädd för att ta i. Det säger specialpedagogen Isabella Kronvall som uppmanar alla som studerar att ställa krav på utbildningen och satsa på studierna.

Funderar du att på att bli lärare?

Läs mer om våra program.

Få svar på dina frågor.

Isabella Kronvall hade tänkt att bli teckenspråkstolk, men insåg efter en kort tid på programmet för Hörselvetenskap att det inte skulle leda henne rätt. I stället började hon läsa enstaka kurser i historia, religion och specialpedagogik. Sedan fortsatte hon med pedagogiken med siktet mot läraryrket. Det har hon inte ångrat.

– Våra lärare i pedagogiken på Örebro universitet var hur bra som helst. Överlag var det hög kvalité på utbildningen och vi fick alltid hjälp.

Ställ krav på utbildningen

Isabella Kronvall var i 30-årsåldern när hon läste de poäng som gav henne lärarbehörighet. Hon tycker själv att det enbart var positivt, eftersom hon då hunnit få lite livserfarenhet och vågade ställa krav på utbildningens innehåll.

– Det vill jag uppmana de som läser i dag att också våga göra. De yngre ifrågasatte inte så mycket. Jag tror att de inte visste vad de kunde kräva av sin utbildning. Du betalar ju med din tid och de studiemedel du tar. Å andra sidan gäller det för alla att verkligen använda tiden rätt och studera, säger Isabella Kronvall.

– Ta till vara på din VFU-tid. Ställ frågor, observera verksamheten, skapa relationer och lär dig det du ska innan du kommer ut som lärare. Annars blir det tufft för dig att kunna utöva ditt yrke. Var smart och lär av de som är dina handledare och ta gobitarna och gör din egen personliga lärarroll.

Under sju år jobbade hon som grundskollärare på olika skolor i Örebro. Hon hamnade ofta med uppgift att finnas hos elever med behov av särskilt stöd. När hon gick över till att jobba på gymnasiet så var det först i Aspergergruppen på Wadköpings utbildningscenter.

– Jag hade nog läggning för att jobba på ett bra sätt med dessa elever. Jag blev också uppmanad att läsa vidare till specialpedagog, så det gjorde jag. Nu har jag hunnit jobba i tre år som specialpedagog här på Rudbecksgymnasiet och trivs väldigt bra.

Isabellas jobb innebär mycket elevkontakter. Hon hjälper de som inte riktigt har struktur på skolarbetet att lägga upp en plan och få ordning på sin studieteknik. Hon är även ute i klassrummen, tipsar lärare om hur de kan jobba och sitter på möten med elever, lärare och föräldrar. I genomsnitt är det hela tiden ett 50-tal elever som behöver hjälp under kortare eller längre tid.

– Det bästa med läraryrket är mötena med elever, att skapa en relation. Jag ser hur viktigt det är att lyssna, visa respekt, tilltro och nyfikenhet för den jag möter. Jag tror att alla elever även kan lära mig något.

Det jobbiga tycker hon är att inte alltid nå fram och kunna hjälpa trots att hon ser att det finns ett behov.

– Det är frustrerande för både mig och eleven.

Vem tycker du ska fundera på att bli lärare?

– Den som tycker om att möta människor och att skapa relationer, som inte är rädd för att ta i och som har lite skinn på näsan. Skolmiljön är rolig, utmanande och krävande. Lärarjobbet är inget för den som vill ha ett soft jobb, och som tar det för sommarlovens skull.

Text och bild: Cathrine Gustavsson