Vi stör en psykolog

Maria Hjelm

Vilket yrke kan vara intressant och engagerande varje vardag 40 år framåt i tiden? Den frågan ställde sig Maria Hjelm, psykolog på Halltorps Barn- och ungdomshabilitering i Örebro, inför sitt val av högre studier. Hon känner att valet blev rätt för henne. Att hjälpa de barn hon möter att uppfylla gemensamma och uppsatta mål gör jobbet viktigt och meningsfullt.

Funderar du på att bli psykolog? Läs mer om psykologprogrammet.

Hon arbetar tillsammans med två andra psykologer med barn i skolåldern som har diagnosen autism med normalbegåvning. Arbetet med barnen pågår under olika perioder över flera år. Maria och hennes kollegor arbetar med att sätta ihop mätbara mål för varje barn som de tillsammans arbetar efter. Målen är uppsatta efter barnets egen behovsbeskrivning.

Behandlingen består av individuell behandling i form av stödsamtal till barnen och deras föräldrar. Maria Hjelm ger bland annat stöd och behandling kring ångestproblematik, identitetskris, konflikter i familjen och hjälper barnen att förstå sig själva.

- Det är viktigt att barnen som möter mig känner sig sedda och hörda. Att jag kan förmedla acceptans och bekräftelse till dem. Jag vill kunna stötta barnen, ge dem hjälp att förstå sig själva bättre.

Bra blandning av teori och praktik

Maria Hjelm trivdes bra som student vid psykologprogrammet. Hon hade god kontakt med programmets lärare och studenterna fick möjlighet att utvärdera programmets olika kurser. Hon anser att psykologprogrammet vid Örebro universitet blandar teori och praktik på ett bra sätt.

- Psykologprogrammet ger är en bred examen. Ingångsjobbet efter studierna behöver inte vara pensionsjobbet. Det går att byta inriktning under yrkeslivet, säger Maria Hjelm

Studenterna på programmet förbereds inför sitt yrke med verksamhetsförlagd utbildning och studentmottagningen. På studentmottagningen träffade Maria Hjelm egna patienter under tre terminer.

- Att få möjlighet att arbeta med egna patienter på studentmottagningen gav mig möjlighet att få praktisk erfarenhet inför framtiden. Vi hade bra handledare och upplägget var bra. Vi fick arbeta med olika patienter. Allt från patienter med någon fobi till patienter som hade mer existentiella frågor.

- Det som är annorlunda från universitetsstudierna är att på universitetet finns det ofta rätt svar. När jag hade gjort en tenta kunde jag se om jag hade svarat rätt eller fel. I yrkeslivet är det inte lika solklart, det finns inte alltid ett ”rätt” svar på alla situationer.

Studentansvarig

Maria Hjelm är också studentansvarig för de studenter som kommer för att praktisera på Halltorp. Hon handleder studenter som är på femton veckors praktik under psykologprogrammets sjätte termin.

- Det är jätteroligt att ta handleda de studenter som kommer hit för praktik. Psykologstudenter är ofta en ambitiös grupp som är kul och lätta att handleda. Dessutom ger det mig hjälp att tänka till varför jag gör som jag gör i yrket.