Vi stör en rättsvetare

Sebastian Wetterberg studerade på rättsvetenskapliga programmet. Nu jobbar han på Migrationsverket i Göteborg.

Sebastian Wetterberg.

Fokusera på studierna - men passa även på att engagera dig i studentlivet. Det rådet ger rättsvetaren Sebastian Wetterberg till de nya studenterna på Örebro universitet.

Det är drygt sex år sedan Sebastian Wetterberg tog sin examen på det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning. Därefter pluggade han en termin i Kanada och sedan en termin på avancerad nivå efter att ha återkommit till Örebro.

– Tanken var att ta en masterexamen, berättar Sebastian.

Men våren 2012 fick han reda på att det fanns lediga jobb på Migrationsverket i Örebro. Sebastian sökte och fick en tjänst där han arbetade med asylsökande som fått avslag och skulle återvända till sitt hemland. Men sedan 2014 jobbar han på Migrationsverket i Göteborg, där han bor tillsammans med sin fru som han träffade på Örebro universitet.

Gillar att förändra och förbättra

Numera är Sebastian processledare på verkets kvalitetsavdelning, med inriktning på boendefrågor.

– Mitt jobb handlar om att utveckla verksamheten. Tanken är att Migrationsverket ska arbeta på ett effektivt och bra sätt – att det vi gör ska vara lättförståeligt och transparent.

Sebastian trivs med sitt jobb, gillar att få vara med och förändra och förbättra. Att se till att alla tankar och idéer om förbättringar verkligen omsätts i praktiken.
Migrationsverket är en stor myndighet, här jobbar drygt 8 000 personer och verksamheten är utspridd över hela landet.

– Den största utmaningen är att nå ut i organisationen, att det blir tydligt för alla att vi måste jobba på ett specifikt sätt, förklarar Sebastian.

I sitt arbete har han stor nytta av sin utbildning och det han fick lära sig om folkrätt, mänskliga rättigheter och flyktingrätt.

– Det var också bra att fick lära oss hur och var vi kunde hitta information. Det lades stor vikt vid det.

Ville verkligen plugga utomlands

Det var inte självklart för Sebastian att läsa rättsvetenskap. När han våren 2008 bestämde sig för att plugga vidare stod valet mellan det och att läsa retorik. Intresset för juridik fällde dock avgörandet.

– Dessutom fick man möjlighet att plugga utomlands och det ville jag verkligen göra.

Han trivdes från första början – både med studierna och med universitetet i stort.

– Jag är född och uppvuxen i Örebro och hade egentligen inte tänkt så mycket på universitetet innan jag började studera där. Det var först då som jag förstod hur mycket det betydde, att det fanns så många engagerade människor där, säger Sebastian och fortsätter:

– Och det blev bara bättre och bättre för varje år jag gick på universitetet. Det skapades möjligheter att göra saker på campus. Det fanns ett stort engagemang från sektionerna. Introduktionerna var bra – studenterna kunde välja att vara med på det man ville.

Under studietiden var Sebastian med om att starta universitetets lag i amerikansk fotboll - Black Jacks. Han satt med i styrelsen och var sedan föreningens ordförande i ett par år efter att han hade slutat studera. Sebastian fick vänner från den här tiden som han fortfarande träffar.

– Dessutom är det alltid bra att ha kontakter. Någon som man känner blir chef, någon annan leder ett projekt. Det är sådant man kan ha nytta av utöver, att det blir ett mervärde under studietiden.

Viktigt att engagera sig

Studerande vid Örebro universitet har möjlighet att engagera sig i en mängd olika studentföreningar eller i sin kårsektion. Det är något som Sebastian gärna slår ett slag för. När han nu ser tillbaka är just engagemanget i Black Jacks något av det bästa han gjorde under sin studenttid.

– Det är klart att man ska fokusera på studierna, men jag tycker det är jätteviktigt att engagera sig i studentlivet när man pluggar på universitetet. Antingen i något helt nytt eller något man redan sysslar med. Det ger väldigt mycket.

Har du några råd att ge till dem som börjar studera på det rättsvetenskapliga programmet?

– Jag vet inte hur det är nu, men när jag började plugga upplevde jag att många som gick där egentligen ville gå juristprogrammet. Och de som gick juristprogrammet tyckte att de var bättre än oss. Men det rättsvetenskapliga programmet är en nischad utbildning medan juristutbildningen är mer bred. Så mitt råd till de nya studenterna är att de ska vara nöjda med sitt val. Det finns bra jobb för oss också.

Text: Mattias Frödén