Vi stör en revisor

– Ingen dag är den andra lik, jag möter ständigt nya utmaningar. Som revisor är jag rådgivare, bollplank och problemlösare åt våra kunder. Jag arbetar mer med människor än med siffror, säger Malin Svensson, som utbildade sig till civilekonom vid Örebro universitet och nu arbetar på EY.

Malin Svensson fick jobb hos EY 2013 – innan hon var klar med utbildningen. Vi träffar henne på språng mellan två kundbesök.

– För mig som revisor är det viktigt att ge stöd i arbetet med kundens ekonomiska redovisningen, att förebygga och upptäcka eventuella fel i tid. Målet är att ge våra kunder stöd för att få en bra och korrekt årsredovisning.

Malin Svensson granskar bokföring och bokslut, undersöker att det som står i årsredovisning stämmer med verkligheten. 

- Att granska bokslut innebär bland annat att jag tittar på de kvitton som redovisas som utlägg, att de verkligen är utlägg i bolaget. Jag kontrollerar också att de pengar som bolaget säger att de har på banken verkligen finns där.

Bra studietid

- Civilekonomprogrammet gav mig goda grundkunskaper i redovisning, som jag sedan har kunnat bygga mina revisionskunskaper på. Universitetstiden gav mig ett kritiskt och analyserande tänkande som jag använder dagligen i mitt arbete.

Men det är inte bara kunskap hon fick med sig från Örebro. Några av hennes roligaste minnen är från introduktionen för nya studenter.

- Både under introduktionen och som fadder lärde jag känna ett härligt gäng människor, några av dem är idag mina närmaste vänner.

Tips till blivande civilekonomer

Malin Svensson tipsar blivande civilekonomer att ta vara på studietiden. Att ha roligt och att lära känna så många människor som möjligt. Det är bra att skapa sig ett stort nätverk inför arbetslivet. Ett annat tips är att söka jobb i god tid innan det är dags att ta examen.

- Våga söka arbete på en arbetsplats där du vill arbeta, trots att annonser inte ligger ute. Rekryteringsbehovet kan ändras snabbt och av den anledningen är till exempel EY alltid intresserade av att träffa studenter.