Vi stör en socionom

– Det var inte självklart att jag skulle bli socionom, jag hade tänkt på det bland flera andra yrken. Men att jag skulle jobba med människor var givet. Jag valde att läsa till socionom för att det är en bred utbildning där jag kan jobba med många olika saker säger Anna Lindgren.

Läs mer om socionomprogrammet

Idag arbetar Anna som skolkurator på Fröviskolan i Lindesbergs kommun. Tidigare har hon jobbat som socialsekreterare och som socionom på en skoldagverksamhet för gymnasieungdomar.

Anna hade inte tänkt jobba inom socialtjänsten, men en praktikplats ledde till att hon fick sitt första jobb på samma arbetsplats. Något hon är tacksam för idag.

– I efterhand tycker jag att det är toppen, för det har lagt grunden för det jag har jobbat med sedan. Att kunna socialtjänstlagen och socialtjänstens verksamhet är jättebra oavsett vad du jobbar med inom socionomyrket.

Som socialsekreterare jobbade Anna främst riktat mot ungdomar.

– Skillnaden mellan att jobba inom socialtjänsten och skolan är att inom socialtjänsten jobbade jag med samhällets kanske mest utsatta, men i skolan möter jag alla barn. I skolan finns möjlighet att komma in tidigare och jobba med förebyggande och främjande arbete.

Råd och stöd

Som skolkurator på en skola med elever från förskoleklass upp till årskurs nio, ingår Anna i ett elevhälsoteam tillsammans med specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och rektor. De ses varannan vecka för att gå igenom vilket stöd och vilka insatser som ska göras, för enskilda elever, på gruppnivå, till personal eller generellt inom skolan.

– Skolkuratorer ska inte jobba behandlande utan med råd och stöd inom skolrelaterade problem. Behövs mer omfattande insatser utanför skolans område ska vi vägleda vidare till exempelvis samtalsmottagning, BUP eller socialtjänst.

Arbetsdagarna är varierande. Enskilda samtal, elevbesök, kontakt med föräldrar och jobb i trygghetsteam kring situationer där det uppstått kränkningar och mobbing, varvas med skrivbordsarbete, exempelvis för att skriva en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Anna kan också vara skolans länk till andra myndigheter.

– Då handlar det om att ha kontakt med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och samtalsmottagningen. Ibland har vi samplaneringsmöten om eleven har kontakter på andra ställen.

Lindesbergs kommun har den senaste tiden tagit emot många ensamkommande flyktingbarn och asylfamiljer. På Fröviskolan är ett 40-tal barn inskrivna i det som kallas förberedelseklass. Anna finns med och stöttar de barn som mår dåligt på grund av svåra upplevelser i hemlandet eller under flykten, splittrade familjer och den ovisshet det innebär att befinna sig i asylprocessen. Skolan är ofta en viktig friskfaktor för dessa barn. 

Arbetar självständigt och i team

Anna tycker att det bästa med skolkuratorsjobbet är kombinationen av att få jobba självständigt och i team med andra yrkesgrupper.

– Vi har alla olika perspektiv när vi jobbar kring en elev. Det är kul när vi får det samarbetet att funka bra, så att vi kuggar i varandra och känner att alla bidrar från sitt håll för att hjälpa eleven på bästa sätt.

Text och foto: Cecilia Estarp