Vi stör en teaterpedagog

Sebastian Wihlstrand

Teatergruppernas glädje och engagemang, tillsammans med de skiftande arbetsuppgifterna, är det som driver Sebastian i jobbet som teaterpedagog. Och vägen till arbete som teaterpedagog gick via utbildningens praktikplats.

Låter Sebastians utbildningsval intressant?

Klicka här för att läsa mer!

Sebastian Wihlstrand är teaterpedagog på Teater Oliver i Västerås. En teaterförening dit barn och ungdomar kommer för att prova på teater och utvecklas inom teaterkonsten. Det handlar om dramaövningar inom olika områden som skådespeleri, röst och rörelse. Men även om att regissera och producera pjäser, bygga scenografi, designa och sy kostymer. Och så är han ju även pedagog och lärare.

-Det känns som ett privilegium att få föra teatertraditionen vidare till kommande generationer av skådespelare, dramatiker, regissörer och scenarbetare, säger Sebastian.

Härliga ungdomsgrupper som jobbar med svenska folksagor

Det viktigaste i verksamheten är teatergrupperna. Sebastian arbetar med ett antal ungdomsgrupper som är uppdelade efter ålder. En lite äldre grupp i åldern 12-16 år.  Och så en yngre i åldern 8-12 år.

-Det är barnen och ungdomarna som gör arbetet så kul och intressant. Deras glädje och engagemang sprider sig till alla som är i närheten. Bl. a mig, menar Sebastian. 

För den äldre gruppen håller Sebastian på att skriva ett eget manus, Nathalies Dagbok.  Den yngre gruppen jobbar med ett scenkollage med olika sketcher som barnen själva har arbetat fram. I de yngre grupperna jobbar Sebastian även med två svenska folksagor.

Pedagogisk kunskap skapar förståelse

Utbildningen till teaterpedagog hjälper till i arbetet på Teater Oliver.  Sebastian menar att han har utvecklat sitt sätt att förhålla sig till pedagogik och pedagogiskt arbete.

- Det handlar om min förståelse för hur jag undervisar, vad jag undervisar för något och varför mina elever ska kunna olika övningar och moment. Mitt och mina elevers förhållningssätt till pedagogiken underlättar och skapar högre kvalitet i undervisningen, menar Sebastian.

Och så var det det här med praktikplatsen, eller verksamhetsförlagd utbildning som den också kallas. Sebastian menar att praktiken hjälpte honom att komma in på arbetsmarknaden och få det arbete han har idag.

- Får du en bra kontakt med de anställda på din praktikplats, då är det inte otänkbart att de frågar just dig om de senare söker personal. Så den praktik som du väljer som student kan leda till att du senare får anställning på din valda praktikplats.