Anmälan för att delta under universitetsdagen

Intresset för Universitetsdagarna är stort och vi vill bereda plats för så många elever som möjligt. Därför vill vi veta vilken eller vilka dagar ni har möjlighet att besöka oss så att vi kan fördela platser därefter.

Använd nedanstående formulär för att skicka er intresseanmälan. När ni fyllt i formuläret skickas inom kort en bekräftelse på att vi mottagit er intresseanmälan. Observera att anmälan stänger den 7 februari. Vi återkommer senast den 12 februari för att bekräfta bokningen och meddela tilldelad dag.

Anmälan till universitetsdagarna

Val av dag*:
Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Uppgifterna namn, e-postadress, och telefonnummer kommer Örebro universitet att använda i syftet att kunna kontakta dig inför och under universitetsdagarna. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket genom att kontakta This is an email address eller lärosätets dataskyddsombud på This is an email address.*