Örebro studentkår

Örebro studentkår arbetar med många olika frågor med dig som student i fokus. Det är den enda studentkåren vid Örebro universitet. Du kan både engagera dig eller få hjälp med eventuella problem under din studietid.

Örebro studentkår är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bildades redan 1963. Studentkårens syfte har alltid varit detsamma, att bedriva utbildningsbevakning och sociala aktiviteter för att förbättra alla studenters studietid. 

Till Örebro studentkår hör nio olika kårsektioner uppdelade efter Örebro universitets institutioner: Corax, DokSek, GIH, Grythyttan, Qultura, Serum, Sesam, Sobra och TekNat. DokSek har ingen institutionstillhörighet utan representerar doktorandstudenter vid alla institutioner på Örebro universitet.

Örebro studentkår driver dessutom studenttidningen Lösnummer som bland annat ger ut Studentguiden vid terminsstart. De äger också Örebro Kårhus.

Gå till Örebro studentkårs hemsida här.

Gå till Lösnummers hemsida här.