Restaurang- och hotellhögskolan

Alumnverksamhet

Vad är Alumn?
Alumn är latin och betyder "lärjunge" eller "elev". Vi använder "alumn" som ett samlingsnamn för studenter som avslutat sina studier.

Vem är alumn?
Alla som tagit minst 30 högskolepoäng (motsvarande tidigare 20 högskolepoäng, dvs en termin heltidsstudier på någon högskolekurs på tidigare kallat Restauranghögskolan i Grythyttan (även kallat Instutionen för Restaurang- och måltidskunskap) är välkomna att vara med! Även studenter som är på väg att avsluta sina studier, samt tidigare och nuvarande medarbetare är välkomna att vara med! På denna sida hittar du en länk så att du kan registrera dig i alumnätverket för Restaurang- och hotellhögskolan.

Varför Alumn?
Genom alumnverksamheten vill vi fortsätta att ha kontakt och samarbeten med dig som "gammal" student. Tanken är att du som alumn ska kunna behålla eller återuppta de kontakter du fick med kurskamrater och lärare under studietiden men också få tillgång till nya nätverk av människor som har ett gemensamt intresse.

Du är viktig för oss, som ambassadör för Restaurang- och hotellhögskolan men även som diskussionspartner i vårt utvecklingsarbete. Dina erfarenheter från studietiden och arbetslivet är intressanta och viktiga att ta del av, både för nuvarande studenter och medarbetare vid universitetet.

Det vi hoppas kunna ge tillbaka är en återkoppling till vår utbildning, forskning och ditt studentliv. En smula dåtid och framtid på en och samma gång!
Vi informerar om fristående kurser, uppdragsutbildningar, och arrangemang i Grythyttan samt är en plattform för spännande lediga jobb. Vi söker ditt engagemang, praktikplatser för våra studenter, personal och olika former av samarbete.

Vi kommer att ha kontakt med dig via mail - därför är det viktigt att du lämnar en mailadress där vi enklast når dig om du vill ha information från oss. Mailadressen kommer också att fungera som användarnamn i nätverket.

Välkommen!

Uppdaterad: 2014-09-15

Sidansvarig: Lennie Reimers