Kvalitet och utveckling

Kvaliteten på vår utbildning och forskning är dess förmåga att tillfredsställa såväl samhällets som studentens behov och förväntningar.

Kvalitetsarbetet vid Örebro universitet ska säkra och utveckla verksamheten så att yttre och inre kvalitetskrav tillgodoses och att de mål för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom forskningen som formuleras i universitetets vision och strategidokument uppfylls.

Kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt och är en angelägenhet för alla medarbetare vid universitetet.

Uppdaterad: 2014-02-14

Sidansvarig: Sara Arvidson