This page in English

Erwin Van Rijswoud

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

E-post:

Telefon: 019 302151

Rum: E3275

Erwin Van Rijswoud

Om Erwin Van Rijswoud

Erwin van Rijswoud är kvalitetssamordnare (intern), och har framför allt ansvar för intern uppföljning av utbildning. Har är disputerad i vetenskapssociologi. Innan han var anställd vid Örebro Universitet han jobbade i den Nederländerna som projektledare och lektor, främst med teman kring etik och kvalitet i utbildning och forskning.

Erwin van Rijswoud is quality coordinator (intern), and is primarily responsible for the evaluation of education. He has a PhD in social studies of science. Before he was appointed to Örebro University he worked in the Netherlands as project manager and assistant professor, mostly dealing with questions of ethics and quality in education and research.