This page in English

Erwin Van Rijswoud

Befattning: Kvalitetssamordnare Organisation: Fakultetskansliet

E-post: ZXJ3aW4udmFuLXJpanN3b3VkO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Erwin Van Rijswoud

Om Erwin Van Rijswoud

Erwin van Rijswoud är kvalitetssamordnare, och framför allt har ansvar för förvaltning av universitetets kvalitetssystem och dess aktiviteter, exempelvis utbildningsutvärderingar. Utöver det ger han stöd vid forskningsetiska frågor. Har är disputerad inom science studies (Radboud university) och har en master inom vetenskapshistoria och -filosofi (Utrecht university, cum laude). Innan han var anställd vid Örebro Universitet jobbade han  i Nederländerna som projektledare och lektor, främst med teman kring etik och kvalitet i utbildning och forskning.

Erwin van Rijswoud is quality coordinator, and togother with colleagues  is primarily responsible for managing university's quality assurance system and its components, such as evaluations of education. He also provides support with matters in research ethics. He has a PhD in science studies (Radbud university) and a masters degree in the history and philosophy of science (Utrecht university, cum laude). Before he was appointed to Örebro University he worked in the Netherlands as project manager and assistant professor, mostly dealing with questions of ethics and quality in education and research.