Åke Strid

Åke Strid
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik
E-post: This is an email address
Telefon: 3603, 1415
Rumsnummer: B2310, E3202

Forskargruppen inom Molekylär Biokemi bedriver forskning inom områdena bioteknik, enzymologi, strukturbiologi, vaccinologi, UV-fotobiologi, laseraktionsspektroskopi och växtfysiologi.

Med högklassig utrustning och engagerad personal är vi i framkant av forskningen i de projekt där vi tar del. Bland vår utrustning kan särskilt nämnas den unika högupplösta (0,4 nm) avstämbara lasern för UV-området (220-400 nm) med vilken vi kan utföra en rad fotokemiska och fotobiologiska studier på biologiska vävnader, lösningar av proteiner och andra biomolekyler, eller organiska och oorganiska material. Vi välkomnar särskilt förslag om samarbeten där vår laser kan komma till användning (This is an email address).

Vår forskning har lett till upptäckter och forskning kring exempelvis UV-fotoreceptorer, antioxidativa egenskaper hos vitaminer, proteintillverkning i växter, utveckling av vacciner och utveckling av läkemedel mot åderförkalkning. Flera av de produkter som blivit resultatet av forskningen är föremål för kommersialiseringssträvanden.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier | 

Artiklar i tidskrifter

Morales, L. O. , Brosché, M. , Vainonen, J. P. , Sipari, N. , Lindfors, A. , Strid, Å. & Aphalo, P. J. (2015). Are solar UV-B- and UV-A-dependent gene expression and metabolite accumulation in Arabidopsis mediated by the stress response regulator RADICAL-INDUCED CELL DEATH1?. Plant, Cell and Environment, 38 (5), 878-891.

Hansson, C. , Schön, K. , Kalbina, I. , Strid, Å. , Andersson, S. , Bokarewa, M. I. & Lycke, N. (2014). Feeding transgenic plants that express a tolerogenic fusion protein effectively protects against arthritis. Plant Biotechnology Journal.

Czégény, G. , Wu, M. , Dér, A. , Eriksson, L. A. , Strid, Å. & Hideg, É. (2014). Hydrogen peroxide contributes to the ultraviolet-B (280-315 nm) induced oxidative stress of plant leaves through multiple pathways. FEBS Letters, 588 (14), 2255-2261.

Lindh, I. , Bråve, A. , Hallengärd, D. , Hadad, R. , Kalbina, I. , Strid, Å. & Andersson, S. (2014). Oral delivery of plant-derived HIV-1 p24 antigen in low doses shows a superior priming effect in mice compared to high doses. Vaccine, 32 (20), 2288-2293.

Wu, M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2014). Photochemical reaction mechanism of UV-B-induced monomerization of UVR8 dimers as the first signaling event in UV-B-regulated gene expression in plants. Journal of Physical Chemistry B, 118, 951-965.

Wu, M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2013). Development of non-standard arginine residue parameters for use with the AMBER force fields. Chemical Physics Letters, 584, 188-194.

Wu, M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2013). Interactions and Stabilities of the UV RESISTANCE LOCUS8 (UVR8) protein dimer and its key mutants. Journal of Chemical Information and Modeling, 53 (7), 1736-1746.

Wu, M. , Eriksson, L. A. & Strid, Å. (2013). Theoretical prediction of the protein-protein interaction between Arabidopsis thaliana COP1 and UVR8. Theoretical Chemistry accounts, 132, 1371.

Hideg, É. , Jansen, M. A. K. & Strid, Å. (2013). UV-B exposure, ROS, and stress: inseparable companions or loosely linked associates?. Trends in Plant Science, 18 (2), 107-115.

Morales, L. O. , Brosché, M. , Vainonen, J. , Jenkins, G. I. , Wargent, J. J. , Sipari, N. , Strid, Å. , Lindfors, A. V. & et al. (2013). Multiple Roles for UV RESISTANCE LOCUS 8 in Regulating Gene Expression and Metabolite Accumulation in Arabidopsis under Solar UV Radiation. Plant Physiology, 161, 744-759.

Saenz-Méndez, P. , Elmabsout, A. A. , Sävenstrand, H. , Awadalla, M. K. A. , Strid, Å. , Sirsjö, A. & Eriksson, L. A. (2012). Homology models of human all-trans-retinoic acid metabolizing enzymes CYP26B1 and CYP26B1 spliced-variant. Journal of Chemical Information and Modeling, 52 (10), 2631-2637.

Comont, D. , Martinez Abaigar, J. , Albert, A. , Aphalo, P. , Causton, D. R. , López Figueroa, F. , Gaberscik, A. , Llorens, L. & et al. (2012). UV responses of Lolium perenne raised a latitudinal gradient across Europe: a filtration study. Physiologia Plantarum, 145, 604-618.

Elmabsout, A. A. , Kumawat, A. K. , Saenz-Méndez, P. , Krivospitskaya, O. , Sävenstrand, H. , Olofsson, P. S. , Eriksson, L. A. , Strid, Å. & et al. (2012). Cloning and functional studies of a splice variant of CYP26B1 expressed in vascular cells. PLoS ONE, 7 (5), e36839.

Wu, M. , Xu, Q. , Strid, Å. , Martell, J. M. & Eriksson, L. A. (2011). Theoretical study of pyridoxine (vitamin B6) photolysis. Journal of Physical Chemistry A, 115 (46), 13556-13563.

Wu, M. , Grahn, E. M. , Eriksson, L. A. & Strid, Å. (2011). Computational evidence for the role of Arabidopsis thaliana UVR8 as UV-B photoreceptor and identification of its chromophore amino acids. Journal of Chemical Information and Modeling, 51 (6), 1287-1295.

Tian, B. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2011). Catalytic roles of active-site residues in 2-methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid oxygenase: an ONIOM/DFT study. Journal of Physical Chemistry B, 115 (8), 1918-1926.

Ristilä, M. , Strid, H. , Eriksson, L. A. , Strid, Å. & Sävenstrand, H. (2011). The role of the pyridoxine (vitamin B6) biosynthesis enzyme PDX1 in ultraviolet-B radiation responses in plants. Plant physiology and biochemistry (Paris), 49 (3), 284-292.

Kalbina, I. , Wallin, A. , Lindh, I. , Engström, P. , Andersson, S. & Strid, Å. (2011). A novel chimeric MOMP antigen expressed in Escherichia coli, Arabidopsis thaliana, and Daucus carota as a potential Chlamydia trachomatis vaccine candidate. Protein Expression and Purification, 80 (2), 194-202.

Scherbak, N. , Ala-Häiväla, A. , Brosché, M. , Böwer, N. , Strid, H. , Gittins, J. R. , Grahn, E. M. , Eriksson, L. A. & et al. (2011). The pea SAD short-chain dehydrogenase/reductase: quinone reduction, tissue distribution, and heterologous expression. Plant Physiology, 155 (4), 1839-1850.

Kalbina, I. , Engstrand, L. , Andersson, S. & Strid, Å. (2010). Expression of Helicobacter pylori TonB Protein in Transgenic Arabidopsis thaliana: toward production of vaccine antigens in plants. Helicobacter, 15 (5), 430-437.

Elmabsout, A. , Kumawat, A. K. , Karlsson, M. , Krivospitskaya, O. , Sävenstrand, H. , Hans, T. , Strid, Å. , Eriksson, L. A. & et al. (2010). Cloning and functional studies of a splice variant of CYP26B1: a cellular storage protein for all-trans retinoic acid. In Vivo, 24 (3), 345-346.

Lindh, I. , Andersson, S. & Strid, Å. (2010). Plant-based production of HIV antigens: towards a candidate for an edible vaccine. In Vivo, 24 (3), 368-370.

Tian, B. , Tu, Y. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2010). Hydroxylation and ring-opening mechanism of an unusual flavoprotein monooxygenase, 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic Acid Oxygenase: a theoretical study. Chemistry - A European Journal, 16 (8), 2557-2566.

Matxain, J. M. , Padro, D. , Ristilä, M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2009). Evidence of High •OH Radical Quenching Efficiency by Vitamin B6. Journal of Physical Chemistry B, 113 (29), 9629-9632.

Lindh, I. , Wallin, A. , Kalbina, I. , Sävenstrand, H. , Engström, P. , Andersson, S. & Strid, Å. (2009). Production of the p24 capsid protein from HIV-1 subtype C in Arabidopsis thaliana and Daucus carota using an endoplasmic reticulum-directing SEKDEL sequence in protein expression constructs. Protein Expression and Purification, 66 (1), 46-51.

Scherbak, N. , Brosché, M. , Ala-Häivälä, A. , Strid, H. , Öhrfelt, A. , Nilsson, F. & Strid, Å. (2009). Expression of Pisum sativum SAD polypeptides in production hosts and in planta: Tetrameric organization of the protein. Protein Expression and Purification, 63 (1), 18-25.

Karlsson, M. , Strid, Å. , Sirsjö, A. & Eriksson, L. A. (2008). Homology Models and Molecular Modeling of Human Retinoic Acid Metabolizing Enzymes Cytochrome P450 26A1 (CYP26A1) and P450 26B1 (CYP26B1). Journal of Chemical Theory and Computation, 4 (6), 1021-1027.

Lindh, I. , Kalbina, I. , Thulin [Hedberg], S. , Scherbak, N. , Sävenstrand, H. , Bråve, A. , Hinkula, J. , Strid, Å. & et al. (2008). Feeding of mice with Arabidopsis thaliana expressing the HIV-1 subtype C p24 antigen gives rise to systemic immune responses. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 116 (11), 985-994.

Kalbina, I. , Li, S. , Kalbin, G. , Björn, L. O. & Strid, Å. (2008). Two separate UV-B radiation wavelength regions control expression of different molecular markers in Arabidopsis thaliana. Functional Plant Biology, 35 (3), 222-227.

Enroth, C. & Strid, Å. (2008). Crystal structure of a protein, structurally related to glycosyltransferases, encoded in the Rhodobacter blasticus atp operon. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics, 1784 (2), 379-384.

Matxain, J. M. , Ristilä, M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2007). Theoretical study of the reaction of vitamin B6 with 1O2. Chemistry - A European Journal, 13 (16), 4636-42.

Olsman, H. , Hagberg, J. , Kalbin, G. , Julander, A. , van Bavel, B. , Strid, Å. , Tysklind, M. & Engwall, M. (2006). Ah receptor agonists in UV-exposed toluene solutions of decabromodiphenyl ether (decaBDE) and in soils contaminated with polybrominated diphenyl ethers (PBDEs). Environmental science and pollution research international, 13 (3), 161-169.

Kalbina, I. & Strid, Å. (2006). Supplementary ultraviolet-B irradiation reveals differences in stress responses between Arabidopsis thaliana ecotypes. Plant, Cell and Environment, 29 (5), 754-763.

Kalbina, I. & Strid, Å. (2006). The role of NADPH oxidase and MAP kinase phosphatase in UV-B-dependent gene expression in Arabidopsis. Plant, Cell and Environment, 29 (9), 1783-1793.

Matxain, J. M. , Ristilä, M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2006). Theoretical study of the antioxidant properties of pyridoxine. Journal of Physical Chemistry A, 110 (48), 13068-13072.

Ristilä, M. , Matxain, J. M. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2006). pH-dependent electronic and spectroscopic properties of pyridoxine (vitamin B6). Journal of Physical Chemistry B, 110 (33), 16774-16780.

Kalbin, G. , Li, S. , Olsman, H. , Pettersson, M. , Engwall, M. & Strid, Å. (2005). Effects of UV-B in biological and chemical systems: equipment for wavelength dependence determination. Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 65 (1), 1-12.

Li, S. & Strid, Å. (2005). Anthocyanin accumulation and changes in CHS and PR-5 gene expression in Arabidopsis thaliana after removal of the inflorescence stem (decapitation). Plant physiology and biochemistry (Paris), 43 (6), 521-525.

Scherbak, N. , Strid, Å. & Eriksson, L. A. (2005). Non-enzymatic oxidation of NADH by quinones. Chemical Physics Letters, 414 (1-3), 243-247.

Sävenstrand, H. , Brosché, M. & Strid, Å. (2004). Ultraviolet-B signalling: Arabidopsis brassinosteroid mutants are defective in UV-B regulated defence gene expression. Plant physiology and biochemistry (Paris), 42 (9), 687-694.

Sävenstrand, H. , Olofsson, M. , Samuelsson, M. & Strid, Å. (2004). Induction of early light-inducible protein gene expression in Pisum sativum after exposure to low levels of UV-B irradiation and other environmental stresses. Plant Cell Reports, 22 (7), 532-536.

Sävenstrand, H. & Strid, Å. (2004). Six genes strongly regulated by mercury in Pisum sativum roots. Plant physiology and biochemistry (Paris), 42 (2), 135-142.

Sävenstrand, H. & Strid, Å. (2004). A Pisum sativum glyoxysomal malate dehydrogenase induced by cadmium exposure. DNA Sequence, 15 (3), 206-208.

Brosché, M. & Strid, Å. (2003). Molecular events following perception of ultraviolet-B radiation by plants. Physiologia Plantarum, 117 (1), 1-10.

Takeuchi, A. , Yamaguchi, T. , Hidema, J. , Strid, Å. & Kumagai, T. (2002). Changes in synthesis and degradation of Rubisco and LHCII with leaf age in rice (Oryza sativa L.) growing under supplementary UV-B radiation. Plant, Cell & Environment, 25 (6), 695-706.

Sävenstrand, H. , Brosché, M. & Strid, Å. (2002). Regulation of gene expression by low levels of ultraviolet-B radiation in Pisum sativum: isolation of novel genes by suppression subtractive hybridisation. Plant and Cell Physiology, 43 (4), 402-410.

Gittins, J. R. , Schuler, M. A. & Strid, Å. (2002). Identification of a novel nuclear factor-binding site in the Pisum sativum sad gene promoters. Biochimica et Biophysica Acta, Gene Structure and Expression, 1574 (3), 231-244.

Olsman, H. , van Bavel, B. , Kalbin, G. , Pettersson, A. , Stenlund, S. , Strid, Å. & Engwall, M. (2002). Formation of dioxin-like compounds as photoproducts of decarbominated diphenyl ether (deBDE) during UV-irradiation. Organohalogen Compounds, 58, 41-44.

Brosché, M. , Schuler, M. A. , Kalbina, I. , Connor, L. & Strid, Å. (2002). Gene regulation by low level UV-B radiation: identification by DNA array analysis. Photochemical and Photobiological Sciences, 1 (9), 656-664.

Kalbin, G. , Hidema, J. , Brosché, M. , Kumagai, T. , Bornman, J. F. & Strid, Å. (2001). UV-B-induced DNA damage and expression of defence genes under UV-B stress: tissue-specific molecular marker analysis in leaves. Plant, Cell and Environment, 24 (9), 983-990.

Strid, Å. & Brosché, M. (2001). Opportunities to genetically modify plants to cope with environmental stress. British Food Journal, 103 (11), 796-800.

Kapitel i böcker, del av antologier

Jordan, B. R. , Strid, Å. & Wargent, J. J. (2016). What role does UV-B play in determining photosynthesis?. I: Mohammad Pessarakli, Handbook of Photosynthesis. Boca Raton: CRC Press.

Pedro J, A. , Albert, A. , McLeod, A. , Heikkilä, A. , Gómez, I. , López Figueroa, F. , Robson, T. M. & Strid, Å. (2012). Beyond the visible: a handbook of best practice in plant UV photobiology. I: Pedro J Aphalo, Handbook for research on the effects of ultraviolet radiation on plants (ss. 35-70). . University of Helsinki, Department of Biosciences, Division of Plant Biology, Helsinki, Finland.

Brosché, M. , Gittins, J. R. , Sävenstrand, H. & Strid, Å. (2002). Gene expression under environmental stresses: molecular marker analysis. I: S. Mohan Jain, D.S. Brar, B.S. Ahloowalia, Molecular techniques in crop improvement (ss. 371-408). Boston: Kluwer Academic Publishers.

Uppdaterad: 2016-02-03

Sidansvarig: Åke Strid