This page in English

Forskningsmiljö

Centrum för Livsvetenskap

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Per-Erik Olsson

Vetenskapsområden

  • Medicin
  • Naturvetenskap

Forskningsområden

  • Biokemi
  • Cellbiologi
  • Mikrobiologi
  • Molekylär biokemi
  • Molekylärbiologi
  • Toxikologi

Centrum för livsvetenskap etablerades 2005 för att samla forskargrupper inom området Livsvetenskap vid Örebro Universitet och Universitetssjukhuset i Örebro. De deltagande forskarna tillhör två institutioner, Institutionen för naturvetenskap och teknik samt Institutionen för hälsovetenskap och medicin och inbegriper forskarutbildningsämnena biologi, kemi, biomedicin och medicin. Forskarmiljön bidrar till en stark och kreativ forskarmiljö med starka nationella och internationella samarbeten. Centrets främsta mål är att erbjuda en stimulerande forskarmiljö för både forskare och forskarstuderande samt att öka vår närvaro både nationellt och internationellt.

Forskningsprojekt