Karin Blomberg

Karin Blomberg
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301270
Rumsnummer: P2456

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Karin Blomberg är legitimerad sjuksköterska. Hennes intresse för undervisning och vårdvetenskaplig forskning har successivt vuxit fram dels genom arbetet som sjuksköterska där frågor om kvalitetssäkring, evidensbaserad kunskap och vidareutveckling har varit centralt. Men också genom arbete i ett flerårigt Cancerfondsfinansierat vårdutvecklingsprojekt ”Förbättrad kvalitet för patienter med avancerad cancer genom ett undervisnings- och utbytesprogram” där hon varit delaktig i olika undervisnings- och forskningsaktiviteter i syfte att integrera forskning, klinisk verksamhet och utbildning.

Karin disputerade år 2009 vid Karolinska Institutet med avhandlingen ”Kvinnors erfarenheter av att delta eller inte delta i cervixcancerscreening”. Fokus i pågående forskning är hanterande av sjukdom/risk för sjukdom och integrering av hälsokunskap hos både ”friska” och ”sjuka” personer. Studierna bedrivs utifrån både unga ”friska” kvinnor och män, personer med en cancerdiagnos, äldre personer och barn/ungdomar som utvecklat narkolepsi som en följd av vaccinationen mot svininfluensa.

Olika metodologiska angreppsätt används där även metodutveckling är ett forskningsintresse. Ett exempel är utvecklingen av fokusgruppsdiskussioner via webben som initierades i och med avhandlingsarbetet. Ett annat fokus i forskningen är lärande och utveckling av yrkesidentitet och professionskunskaper, samt ett hälsosamt arbetsliv hos studenter och yrkesverksamma professioner inom vården.

Undervisning

Karin undervisar och handleder inom sjuksköterskeutbildning på både grund och avancerad nivå. Karin är även forskarhandledare till doktorander under forskarutbildning.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Blomberg, K. , Isaksson, A. , Allvin, R. , Bisholt, B. , Ewertsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & et al. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24 (1), 80-87.

Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Blomberg, K. , Holmström, I. K. & Allvin, R. (2015). Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: A questionnaire study. Nurse Education Today, 35 (12), 1169-1174.

Blomberg, K. & Bisholt, B. (2015). Clinical group supervision for integrating ethical reasoning: Views from students and supervisors. Nursing Ethics.

Ross, A. , Ohlsson, U. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2015). Evaluation of an intervention to individualise patient education at a nurse-led heart failure clinic: a mixed-method study. Journal of Clinical Nursing, 24 (11-12), 1594-1602.

Sundberg, K. , Eklöf, A. L. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Wengström, Y. (2015). Feasibility of an interactive ICT-platform for early assessment and management of patient-reported symptoms during radiotherapy for prostate cancer. European Journal of Oncology Nursing, 19 (5), 523-528.

Blomberg, K. , Wengström, Y. , Sundberg, K. , Browall, M. , Isaksson, A. , Hälleberg Nyman, M. & Langius-Eklöf, A. (2015). Symptoms and self-care strategies during and six months after radiotherapy for prostate cancer: Scoping the perspectives of patients, professionals and literature. European Journal of Oncology Nursing.

Ewertsson, M. , Allvin, R. , Holmström, I. K. & Blomberg, K. (2015). Walking the bridge: Nursing students' learning in clinical skill laboratories. Nurse Education in Practice, 15 (4), 277-283.

Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (2015). Reasons for declining extended information visit on prenatal screening among pregnant women and their partners. Prenatal Diagnosis.

Östlund-Lagerström, L. , Blomberg, K. , Algilani, S. , Schoultz, M. , Kihlgren, A. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2015). Senior orienteering athletes as a model of healthy aging: a mixed-method approach. BMC Geriatrics, 15.

Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.

James, I. , Blomberg, K. , Liljekvist, E. & Kihlgren, A. (2015). Working together for a meaningful daily life for older persons: A participatory and appreciative action and reflection project—The lessons we learned. Action Research, 13 (4), 336-353.

Kihlgren, A. , Blomberg, K. & James, I. (2015). A reciprocal relationship - an opportunity and a solution for a meaningful daily life in home care: the older person’s perspective. Clinical Nursing Studies, 3 (1), 71-81.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2015). Decision-making process of prenatal screening described by pregnant women and their partners. Health Expectations, 18 (5), 1582-1592.

Nordin Olsson, I. , Wätterbjörk, I. & Blomberg, K. (2014). Registered nurses’ perception of their professional role regarding medication management in nursing care of the elderly. Journal of Nursing Education and Practice, 4 (2), 153-161.

James, I. , Fredriksson, C. , Wahlström, C. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2014). Making Each Other’s Daily Life: Nurse Assistants’ Experiences and Knowledge on Developing a Meaningful Daily Life in Nursing Homes. Open Nursing Journal, 8, 34-42.

James, I. , Blomberg, K. & Kihlgren, A. (2014). A meaningful daily life in nursing homes - a place of shelter and a space of freedom: a participatory appreciative action reflection study. BMC Nursing, 13 (19).

Blomberg, K. , Bisholt, B. , Engström, A. K. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & Gustafsson, M. (2014). Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2264-2271.

Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Blomberg, K. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2014). Exploring the concept of optimal functionality in old age. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 7, 69-79.

Sundberg, K. , Langius [Langius-Eklöf], A. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Wengström, Y. (2013). Feasibility and acceptability of an interactive mobile phone application for early detection of patient reported symptom distress in prostate cancer. European Journal of Cancer, 49, S280-S280.

Blomberg, K. , Ohlsson, U. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Views on leadership and competence among formal leaders in care of older adults: differences over time. Journal of General Practice, 1 (4).

Blomberg, K. , James, I. & Kihlgren, A. (2013). Meanings over time of working as a nurse in elderly care. The open nursing journal, 7, 107-113.

Odencrants, S. , Bjuström, T. , Wiklund, N. & Blomberg, K. (2013). Nutritional status, gender and marital status in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing, 22 (19-20), 2822-2829.

Kraft, M. , Blomberg, K. & Hedman, A. R. (2013). The health care professionals' perspectives of collaboration in rehabilitation - an interview study.. International journal of older people nursing.

Graaf [Olsson-Graaf], T. , Kihlgren, A. , Ehnfors, M. & Blomberg, K. (2013). Communication patterns in coordinated care planning conferences with older patients. Journal of Nursing Education and Practice, 3 (10), 35-49.

Gustafsson, M. , Windahl, J. & Blomberg, K. (2012). Ten years follow-up of trauma-related psychological distress in a cohort of patients with acute traumatic hand injury. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 16 (3), 128-135.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg-Blom, E. (2012). Pregnant women's and their partners' perception of an information model on prenatal screening. Prenatal Diagnosis, 32 (5), 461-466.

Blomberg, K. , Tishelman, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. , Leval, A. & Widmark, C. (2011). How can young women be encouraged to attend cervical cancer screening?: Suggestions from face-to-face and internet focus group discussions with 30-year-old women in Stockholm, Sweden. Acta Oncologica, 50 (1), 112-120.

Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2011). Between youth and adulthood: focus group discussions with 30-year-old women about cervical cancer and its prevention in urban Sweden. Cancer Nursing, 34 (3), e11-e20.

Blomberg, K. , Forss, A. , Ternestedt, B. & Tishelman, C. (2009). From 'silent' to 'heard': professional mediation, manipulation and women's experiences of their body after an abnormal Pap smear. Social Science and Medicine, 68 (3), 479-486.

Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2008). Young women's reasoning about cervical cancer, its causes, and prevention. Gender Medicine, 5 (3), 342-343.

Blomberg, K. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2008). How do women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision?. Psycho-Oncology, 17 (6), 561-569.

Tishelman, C. , Bergenmar, M. , Bernhardson, B. , Blomberg, K. , Börjeson, S. , Foderus, H. , Leveälahti, H. , Sahlberg-Blom, E. & et al. (2008). Using undergraduate nursing students as mediators in a knowledge transfer programme for care for patients with advanced cancer. European Journal of Cancer Care, 17 (3), 253-260.

Blomberg, K. & Sahlberg-Blom, E. (2007). Closeness and distance: a way of handling difficult situations in daily care. Journal of Clinical Nursing, 16 (2), 244-254.

Blomberg, K. , Tishelman, C. & Britt-Marie, T. (2006). Tension between the Public and Private: How women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision. Psycho-Oncology, 15 (2), 432.

Blomberg, K. , Carol, T. & Britt-Marie, T. (2005). How do women reason about choosing not to participate in population-based cervical cancer screening in Sweden. European Journal of Cancer Supplements, 3 (2), 451-451.

Tishelman, C. , Bernhardson, B. , Blomberg, K. , Börjeson, S. , Franklin, L. , Johansson, E. , Leveälahti, H. , Sahlberg-Blom, E. & et al. (2004). Complexity in caring for patients with advanced cancer. Journal of Advanced Nursing, 45 (4), 420-429.

Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Blomberg, K. & Nilsson, K. (). Decision-making about prenatal screening: are pregnant women and partners satisfied with their decision?. .

Wätterbjörk, I. , Sahlberg-Blom, E. , Nilsson, K. & Blomberg, K. (). Views on prenatal screening among pregnant women and partners declining an extended information. .

Artiklar, forskningsöversikter

Algilani, S. , Östlund-Lagerström, L. , Kihlgren, A. , Blomberg, K. , Brummer, R. J. & Schoultz, I. (2014). Exploring the concept of optimal functionality in old age. Journal of Multidisciplinary Health Care, 7, 69-79.

Albrow, R. , Blomberg, K. , Kitchener, H. , Brabin, L. , Patnick, J. , Tishelman, C. , Törnberg, S. , Sparen, P. & et al. (2014). Interventions to improve cervical cancer screening uptake amongst young women: A systematic review. Acta Oncologica, 53 (4), 445-451.

Böcker

(2014). Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård: Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen.

(2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning. Stockholm: Socialstyrelsen.

James, I. , Blomberg, K. , Sjöman, L. & Kihlgren, A. (2013). En meningsfull vardag för äldre personer i äldreomsorgen?: Litteraturöversikt. Kumla: Inger James.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Blomberg, K. (2009). Från inbjudan till uppföljning: kvinnors erfarenheter av att delta eller inte delta i cervixcancerscreening. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Stockholm: Karolinska Institutet.

Konferensbidrag

Göransson, C. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2015). Feasibility and acceptability of an interactive ICT-platform in older adults for participatory care. Konferensbidrag vid ACENDIO 2015 - 10th biennial conference of the association for common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes: eHealth and Nursing –Knowledge for patient care, Bern, Switzerland, 16-18 April, 2015.

Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. , Söderman, A. & Östlund, U. (2015). Adapting the Dignity Care Intervention to a Swedish Context. Konferensbidrag vid 14th Congress of the European Association for Palliative Care, Copenhagen, Denmark, 8-10 May, 2015.

Göransson, C. , Ziegert, K. , Wengström, Y. , Kihlgren, A. & Blomberg, K. (2015). The elderly persons´ experiences of reporting health status in an ICT-platform. Konferensbidrag vid International Philosophy Of Nursing Society (IPONS) Conference 2015, Technology, Health Care and Person-centeredness: Beyond Utopia and Dystopia. Thinking the Future, Stockholm, August 24-26 August, 2015.

Blomberg, K. , Eriksson, M. , Eriksson, M. , Grönlund, Å. , Jonsson, Ö. & Leissner, L. (2015). Trust and mistrust, quality-of-life and need for support: essons from narcolepsy-afflicted children and adolescents after the swine flu vaccination. I: 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy. Konferensbidrag vid 3rd Nordic Symposium on Narcolepsy, Örebro 5-6 October, 2015.

Algilani, S. , Langius-Eklöf, A. , Annica, K. & Blomberg, K. (2014). Can assessment of health on a ICT-platform improve optimal functionality and lead to participatory care among older adults?. I: eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine. Konferensbidrag vid eTELEMED 2014, The Sixth International Conference on eHealth, Telemedicine and Social Medicine, Barcelona, March 23-27, 2014 (ss. 201-204).

Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Maria, H. & Langius-Eklöf, A. (2014). Developing and evaluating an interactive ICT-application: a methodological challenge. I: Nordic Conference in Nursing Research 2014. Konferensbidrag vid Nordic Conference in Nursing Research, 10-12 juni 2014, Odense, Danmark..

Werkander Harstäde, C. , Blomberg, K. & Ulrika, Ö. (2014). Dealing with Guilt, Shame, and Dignity in End-of-Life Care: Workshop. Konferensbidrag vid 20th International Congress on Palliative Care, September 9-12, Montréal, Canada.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Sahlberg Blom, E. & Nilsson, K. (2014). Barnmorskan informerar om fosterdiagnostik: vad tycker kvinnan och partnern och hur bestämmer de sig?. Konferensbidrag vid Kvalitetsdag, Primärvården, Örebro läns landsting.

James, I. , Blomberg, K. , Liljekvist, E. & Kihlgren, A. (2013). A Meaningful Day For Older Persons In Municipal Care: Guidelines For The Care. Konferensbidrag vid 11th International Family Nursing Conference, 19-22 June 2013, Minnesota, USA..

Algilani, S. , Blomberg, K. , Kihlgren, A. & Langius-Eklöf, A. (2013). Individualised care with modern technology: Usability and Feasibility of an E-health platform including a Health measure, Self-Care advices and Alarms. Konferensbidrag vid AAL forum (Ambient Assisted Living). Impacting individuals, society and economic growth. 24-26 september 2013, Norrköping..

Sundberg, K. , Langius-Eklöf, A. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Wengström, Y. (2013). Feasibility and acceptability of an interactive mobile phone application for early detection of patient reported symptom distress in prostate cancer. I: The European Cancer Conference ECCO17, 2013. Konferensbidrag vid The European Cancer Conference ECCO17, 27/9-1/10 2013, Amsterdam, Netherlands.

Ewertsson, M. , Allvin, R. , Holmström, I. & Karin, B. (2013). Nurse students’ experiences of learning in clinical skills laboratory: the bridge between university and clinical settings. I: Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research 2013. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Advances in Health Care Sciences Research, 13-14 november, 2013, Lund.

Sundler, A. J. , Björk, M. , Ohlsson, U. , Bisholt, B. , Kullén Engström, A. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2013). Nursing students experiences of the supervisory relationship during their last clinical place-ment in the nursing programme. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 september, 2013.

Gustafsson, M. , Bisholt, B. , Blomberg, K. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Sundler, A. J. (2013). Different nurse teacher models in the clinical practice of nursing students. I: NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 September, 2013.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Sahlberg Blom, E. & Kerstin, N. (2013). Information aboutprenatal screening: midwives informs in two steps. Konferensbidrag vid International Council of Nursing Melbourne, Australia..

Bisholt, B. , Blomberg, K. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Gustafsson, M. (2012). Vårdorganisation och sjuksköterskestudenters värdering av lärandemiljö. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar, 17-18 November 2012, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet..

Sundberg, K. , Blomberg, K. , Isaksson, A. , Langius-Eklöf, A. & Wengström, Y. (2012). E-hälsa på patientens villkor - så mycket bättre. Säker och lättillgänglig vård för patienter med prostatacancer. Konferensbidrag vid Medicinska riksstämman, Läkarsällskapet, 28-30 November 2012, Stockholm..

Sundberg, K. , Wengström, Y. , Blomberg, K. , Isaksson, A. & Langius-Eklöf, A. (2012). Feasibility and acceptability of an interactive mobile phone system for collecting and managing patient reported symptoms in prostate cancer. Konferensbidrag vid 6th NOVO symposium: Sustainable Health Care: Continuous Improvement of Processes and Systems, 15-16 November 2012, Stockholm..

Blomberg, K. , Bisholt, B. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. & Gustafsson, M. (2012). Riskfaktorer för stress hos sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. 17-18 November, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet..

Blomberg, K. , Allvin, R. , Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler Johansson, A. & Bisholt, B. (2012). Clinical group supervision in nursing education for integrate ethical reasoning – students and supervisors’ view. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, October 4 – 6, 2012, Izmir, Turkey..

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2012). To decide aboutprenatal screening. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2012). Gravida kvinnors och deras partners beslut om KUB-test. Konferensbidrag vid Vårdforskningens dag, Örebro Universitet/Örebro läns landsting.

Rydholm Hedman, A. , Blomberg, K. , Wadström, C. & Langius-Eklöf, A. (2011). Self-reported Quality of Life in women with breast cancer – a 1 year follow-up study. Konferensbidrag vid 15th International Nursing Research Conference, November 15th to 18th 2011, Madrid, Spain..

Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2010). How do young women reason about participation in cervical cancer screening in urban Sweden?. I: 15th International Conference on Cancer Nursing. Konferensbidrag vid 15th International Conference on Cancer Nursing, 17-21 augusti, 2008, Singapore..

Widmark, C. , Blomberg, K. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. , Levál, A. & Tishelman, C. (2010). How can young women be encouraged to attend cervical cancer screening?: Suggestions from face-to face and internet focus group discussions with 30 year old women in Stockholm, Sweden. I: 16 th International Conference on Cancer Nursing 2010. Konferensbidrag vid 16 th International Conference on Cancer Nursing, 7-11 mars, 2010, Atlanta, USA..

Jensen, J. , Ebkar, M. , Levál, A. , Tishelman, C. , Törnberg, S. , Widmark, C. & Blomberg, K. (2010). How do 30-year old women reason about vaccinations against Human Papilloma virus?: A focus group study from Sweden. Konferensbidrag vid 16th International Conference on Cancer Nursing, 7-11 mars, 2010, Atlanta, USA..

Blomberg, K. , Widmark, C. , Ternestedt, B. , Törnberg, S. & Tishelman, C. (2010). Focus group discussions with 30-year old women about cervical cancer and its prevention in urban Sweden. I: 16 th International Conference on Cancer Nursing. Konferensbidrag vid 16 th International Conference on Cancer Nursing, 7-11 mars, 2010, Atlanta, USA..

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik: en kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Svensk förening för obstetrik & gynekologi.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik: resultat från en kvalitativ studie. Konferensbidrag vid Mödrahälsovårdsdag, Örebro läns landsting.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut omfosterdiagnostik. Konferensbidrag vid Vårdforskningens dag, Örebro Universitet/Örebro länslandsting.

Wätterbjörk, I. , Blomberg, K. , Nilsson, K. & Sahlberg Blom, E. (2010). Tvåstegssamtal inför beslut om fosterdiagnostik. Konferensbidrag vid Svenska Barnmorskeförbundet.

Blomberg, K. , Ternestedt, B. & Tishelman, C. (2008). How do women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision?. I: 15th International Conference on Cancer Nursing. Konferensbidrag vid 15th International Conference on Cancer Nursing, 17-21 augusti, 2008, Singapore..

Blomberg, K. , Tishelman, C. & Ternestedt, B. (2005). Women’s reasoning about not participate in population-based cervical cancer screening. I: Advanced Health Sciences of Tomorrow. Konferensbidrag vid Advanced Health Sciences of Tomorrow, Mälardalens universitet, Västerås..

Manuskript

Nordin Olsson, I. , Wätterbjörk, I. & Blomberg, K. Registered nurses’ perceptions of their professional role in medication in elderly care

Rapporter

Tishelman, C. , Bergenmar, M. , Berhardson, B. , Eva, J. , Leveälahti, H. , Ternestedt, B. , Blomberg, K. , Helena, F. & et al. (2007). Förbättrad kvalitet för patienter med avancerad cancer genom ett undervisnings- och utbytesprogram. Cancerfondens utvecklingsprojekt 2000-2002. Slutrapport.. Stockholm: Cancerfonden.

Uppdaterad: 2016-02-05

Sidansvarig: Karin Blomberg