Helen Andersson

Helen Andersson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302141
Rumsnummer: F3135

Undervisning

  • Textanalys och språkanvändning
  • Skriftlig och muntlig framställning
  • Kommunikativt ledarskap
  • Forskningsmetodik

Forskningsinriktningar

  • Kriskommunikation
  • Samtal och interaktion

Pågående arbete

Konstruktioner av krisresponser i den s.k. hästköttsskandalen.

Respekt och ledarskap i klassrummet

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Andersson, H. (2005). Att tolka ett val: Retorikern Palme i riksdagens talarstol. Arbetarhistoria (3), 17-22.

Andersson, H. (2005). Att imponera med en hälleflundra. Retorikmagasinet (26), 8-11.

Böcker

Andersson, H. (2014). Skriva i sociala medier: i händelse av kris. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Doktorsavhandlingar

Andersson, H. (2002). TV:s nyhetsprogram som interaktion. (Doctoral dissertation). Uppsala: Institutionen för nordiska språk.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andersson, H. & Machin, D. (2014). Image of Research and Scholarship in a University: Promotional Brochure in the Era of Marketization and Audit Culture. I: Semetsky, Inna and Stables, Andrew, Pedagogy and Edusemiotics: Theoretical Challenges/Practical Opportunities (ss. 173-187). Rotterdam: Sense Publishers.

Andersson, H. (2007). Tillgänglig politik i elitistisk förpackning?: SVT 24 och den oredigerade offentligheten. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (ss. 26-44). Stockholm: Carlssons.

Konferensbidrag

Andersson, H. (1999). Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning. I: Linda Jönsson, Viveca Adelswärd, Ann Cederberg, Per A. Pettersson och Caroline Kelly, Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping, 22-23 oktober 1999. Konferensbidrag vid Svenskans beskrivning 24, Linköping, 22-23 oktober 1999 (ss. 5-15). Linköping:

Rapporter

Andersson, H. (2004). Pauser och kriser: en studie av pausering i Olof Palmes tal till nationen med anledning av oljekrisen. Örebro: Örebro universitet.

Uppdaterad: 2016-02-04

Sidansvarig: Helen Andersson