This page in English

Forskningsämne

Medie- och kommunikationsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Peter Berglez

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet bidrar till att utveckla den nationella och internationella forskningen på innovativa och kreativa sätt. Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Forskningen spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) inriktar sig på kritiska, multimodala diskursstudier, analyser av samtal och journalistiska studier med globalt perspektiv. Studier undersöker alla former av kommunikation i samtida journalistik, politik, populärkultur och samhälle som sker på olika slags medieplattformar. Film och medier (FM) inkluderar forskare från olika grenar av filmvetenskap och mediestudier och utmärks av teoretisk och metodologisk bredd. Forskningsverksamheten spänner över historiska och etnografiska studier om filmkultur till undersökningar av transmedialt berättande och studier av film som tänkande/ teori/filosofi. Forskningen inom Strategisk kommunikation (SCOM) kretsar kring hur det moderna medielandskapet påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation och dess publiker/målgrupper. Forskarnas intresse inkluderar företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation.

Nya publikationer

Nilsson, J. (2023). Inculcative Address, Commercial Worldbuilding, and Transmedia Economy in the Children’s Franchise Bamse. Popular Communication, 21(3–4), 171–184.
Länk till artikeln i Taylor & Francis Online

Kroon, Å. (2023). Welcome Inside The Casino Cottage: Challenging the Notions of “Risk” in Online Casino Advertising through a Context-Attentive Discourse Analysis of a Swedish Brand’s Ad Videos from 2014-2022. Critical Gambling Studies, 4 (1), 38-52.Länk till artikeln i DIVA

Nilsson, Jakob (2023), Cinecepts, Deleuze, and Godard-Miéville. Developing Philosophy through Audiovisual Media. Edinburgh University Press.

Nilsson, Jakob (2023). “A Planetary Whole for the Alienated. John Akomfrah’s Vertigo Sea Through Jameson and Deleuze”. In: Bolton, L., Martin-Jones, D., Sinnerbrink, R. (eds). Contemporary Screen Ethics: Absences, Identities, Belonging, Looking Anew. Edinburgh University Press.

Berglez, P. Hedenmo, O. (2023) “The mediatedness of interorganizational collaboration. How collaboration materializes through affordances, chains, and switches”, Organization. Länk till artikel i Sage Journals

Berglez, P. (2023) “Ten news criteria for sustainable journalism”, Journal of Applied Journalism and Media Studies. Länk till aertikel i Intellect DISCOVER

Sjöberg, J., Berglez, P. Gambarato, R.) (2023) ”’Malmö is Not Sweden’s Chicago’: Policing and the Challenge of Creating a Sense of Safety Through Social Media Strategies”, Nordicom Review. Länk till artikel i Sciendo

Van Belle, J., & Jernudd, Å. (2023). Remembering television as a new medium: Conceptual boundaries and connections. Journal of Scandinavian Cinema, 13(1), 67–81. Länk till artikel i intellect DISCOVER

Jernudd, Å, and Van Belle, J. (2023). Managing constraints and stories of freedom: Comparing cinema memories from the 1950s and 60s in Sweden. In: Treveri Gennari, D., Van de Vijver, L., and Ercole, P. (eds). The Palgrave Handbook of Comparative New Cinema Histories. Palgrave Macmillan.

Jernudd, Å., and Sedgwick, J. (2022). Popular films in Stockholm during the 1930s: a presentation and discussion of the pioneering work of Leif Furhammar. In: Sedgwick, J. (ed.) Towards a Comparative Economic History of Cinema, 1930-1970. SpringerNature

Van Belle, Jono. (2022). Text/Author/Audience: Audience Reception of Ingmar Bergman and His Films. Historical Journal of Film, Radio and Television.

Ågren, Malin. & Sataøen, Hogne. L. (2022). Becoming a “Normal” and “Ordinary” Organization through Strategic Communication? Discursive Legitimation of the Swedish Armed Forces. International Journal of Strategic Communication, 1-20.

Abalo, Ernesto. & Nilsson, Johan. (2021). Fostering the truthful individual Communicating media literacy in the comic Bamse. Nordicom Review, 42 (1), 109-123. Länk till artikel i Sciendo

Allam, Rasha. & El Gody, Ahmed. (2021). Diffusion of Development Journalism Inside Egyptian Newsrooms. The International Journal of Press/Politics. Länk till artikel i Sage Journals

Andersson, Helen. & Smith, Angela. (2021). Flags and fields: a comparative analysis of national identity in butter packaging in Sweden and the UK. Social Semiotics. Länk till artikel i Taylor & Frances Online  

Eriksson, Göran. & O’Hagan, Lauren. (2021). Selling "Healthy" Radium Products With Science: A Multimodal Analysis of Marketing in Sweden, 1910-1940. Science communication. Länk till artikel i Sage Journals

Eriksson, Mats. & Engqvist, Björn. (2021). Medborgarnas beteende på kommunala webbsidor om risk, beredskap och kris: en pilotstudie. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DURCOM Arbetsrapport 1). Länk till publikation (pdf)

Kroon, Åsa. (2021). "Moderate” gendering in Swedish gambling advertisements. Feminist Media Studies. Länk till artikel i Taylor & Frances Online 

Sataøen, Hogne. L. (2021). "Exotic, welcoming and fresh”: stereotypes in new Nordic branding. Journal of Place Management and Development. Länk till artikel i Emerald Insight