This page in English

Forskningsämne

Medie- och kommunikationsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Göran Eriksson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet bidrar till att utveckla den nationella och internationella forskningen på innovativa och kreativa sätt. Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Forskningen spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) inriktar sig på kritiska, multimodala diskursstudier, analyser av samtal och journalistiska studier med globalt perspektiv. Studier undersöker alla former av kommunikation i samtida journalistik, politik, populärkultur och samhälle som sker på olika slags medieplattformar. Film och medier (FM) inkluderar forskare från olika grenar av filmvetenskap och mediestudier och utmärks av teoretisk och metodologisk bredd. Forskningsverksamheten spänner över historiska och etnografiska studier om filmkultur till undersökningar av transmedialt berättande och studier av film som tänkande/ teori/filosofi. Forskningen inom Strategisk kommunikation (SCOM) kretsar kring hur det moderna medielandskapet påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation och dess publiker/målgrupper. Forskarnas intresse inkluderar företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation.

Nya publikationer

Van Belle, Jono. (2022). Text/Author/Audience: Audience Reception of Ingmar Bergman and His Films. Historical Journal of Film, Radio and Television.

Ågren, Malin. & Sataøen, Hogne. L. (2022). Becoming a “Normal” and “Ordinary” Organization through Strategic Communication? Discursive Legitimation of the Swedish Armed Forces. International Journal of Strategic Communication, 1-20.

Abalo, Ernesto. & Nilsson, Johan. (2021). Fostering the truthful individual Communicating media literacy in the comic Bamse. Nordicom Review, 42 (1), 109-123. Länk till artikel i Sciendo

Allam, Rasha. & El Gody, Ahmed. (2021). Diffusion of Development Journalism Inside Egyptian Newsrooms. The International Journal of Press/Politics. Länk till artikel i Sage Journals

Andersson, Helen. & Smith, Angela. (2021). Flags and fields: a comparative analysis of national identity in butter packaging in Sweden and the UK. Social Semiotics. Länk till artikel i Taylor & Frances Online  

Eriksson, Göran. & O’Hagan, Lauren. (2021). Selling "Healthy" Radium Products With Science: A Multimodal Analysis of Marketing in Sweden, 1910-1940. Science communication. Länk till artikel i Sage Journals

Eriksson, Mats. & Engqvist, Björn. (2021). Medborgarnas beteende på kommunala webbsidor om risk, beredskap och kris: en pilotstudie. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (DURCOM Arbetsrapport 1). Länk till publikation (pdf)

Kroon, Åsa. (2021). "Moderate” gendering in Swedish gambling advertisements. Feminist Media Studies. Länk till artikel i Taylor & Frances Online