This page in English

Forskningsämne

Medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Göran Eriksson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet är en framgångsrik och internationellt framstående forskningsmiljö. Internationella referee-granskade tidskrifter såsom Journal of Language and Politics och Social Semiotics, liksom monografiserien Bloomsbury Advances in Critical Discourse Studies har sin bas här. Miljön är världsledande inom området kritiska diskursstudier och rymmer i övrigt framstående forskning inom andra områden. Forskningen bedrivs inom tre grupperingar.

Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier inriktar sig på kritiska diskursstudier och analys av samtal. Studier undersöker kommunikation i samtida politik och samhälle som sker i såväl traditionella som webbaserade/sociala medier. Gruppen Film och visuell kommunikation ägnar sig åt Film och visuell kommunikation och studerar olika aspekter av visuell och multimodal kommunikation, liksom film och visuell kultur i ett kritiskt perspektiv. Forskningen i den tredje gruppen, Strategisk kommunikation, kretsar kring moderna medielandskapet påverkar utvecklingen av strategisk kommunikation och dess publiker/målgrupper. Studier intresserar sig för företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation.