This page in English

Forskningsmiljö

CCC - Centrum för kriskommunikation

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Brigitte Mral

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Centrum för kriskommunikation är ett flervetenskapligt samarbete mellan retorikämnet och MKV med det övergripande målet att öka samhällets säkerhet både när det gäller risk- och krisscenarier. Det vetenskapliga syftet med verksamheten är att stärka och profilera kriskommunikation som akademiskt fält med avseende på såväl forskning som undervisning och samverkan.

Kunskapsläget vad gäller kriskommunikation behöver förbättras nationellt och de kommunikativa perspektiv forskningsområdena retorik och MKV kan bidra med är väl lämpade att både berika och berikas av forskning om kriskommunikation. Centrum för kriskommunikation har därför som målsättning att såväl samla och stärka kriskommunikationsforskningen nationellt som att stärka forskningsområdena retorik och MKV i Sverige och internationellt. Centret kan därigenom erbjuda ett samlat forum för presentation av forskningsresultat och ytterligare positionera Örebro universitet som ett nationellt och internationellt centrum för kriskommunikationsforskning.

Då Centrum för kriskommunikation har som målsättning att öka samhällets säkerhet räcker det inte att bara forska och presentera resultaten för en liten krets av forskare, utan resultaten måste spridas i samhället. I syfte att uppnå det arbetar centret för att utveckla och etablera temat kriskommunikation inom den akademiska utbildningen, att utveckla matnyttiga uppdragsutbildningar och coachning och att erbjuda krisövningar och utvärderingar. Målsättningen är att såväl aktiva praktiker som studenter - framtidens forskare och praktiker - ska kunna ta del av den ökande kunskapsmassan om kriskommunikation.

https://www.oru.se/nyheter/granskar-kriskommunikation-efter-fukushima-katastrofen/

Forskare

Forskargrupper

Forskargrupper

Forskningsprojekt