This page in English

Forskningsmiljö

CCC - Centrum för kriskommunikation

Storbildsskärm från Kumla med instruktioner för att undvika Covid 19

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Mats Eriksson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Hur kan man på ett demokratiskt och effektivt sätt hantera olika typer av kriser och risker i organisationer och i samhället med hjälp av kommunikation? Och vilken betydelse har medieutvecklingen för risk- och kriskommunikation?

Vid CCC samverkar forskare med olika kompetenser inom krishantering, risk- och kriskommunikation samt strategisk kommunikation för att på bästa sätt bidra till samhällets krisberedskap och krishanteringsförmåga. Vid centret bedrivs både tillämpade och grundforskningsinriktade studier men även metodikutveckling för risk- och kriskommunikation.

Har du frågor? Eller förslag på viktiga framtida studier inom området? Eller är du kanske intresserad av att samverka – eller arbeta - med oss? Välkommen att kontakta vår forskningsgruppsledare Mats Eriksson eller någon av oss forskare i gruppen.