Jan Olsson

Jan Olsson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303081, 070 8143234
Rumsnummer: F2210

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jan Olsson har en forskningsinriktning mot policy- och implementering med betoning på förändrings- och förnyelsetendenser som utmanar traditionella politisk-demokratiska värden och institutioner. Det är fråga om empiriska och teoretiska studier av moderna policy processer, som är gränsöverskridande i flera avseenden (offentlig-privat, flernivåpolitik samt underifrånskapad politik). Mer konkret handlar det om nya politikområden som kommunal näringspolitik på 1980-talet (avhandlingen), kommunal demokratipolitik på 1990-talet, regionaliseringen och framväxten av EU:s strukturfondspolitik, samt hållbar utveckling och IKT-politik som senmodernt politikskapande på 2000-talet. Forskningsinriktningen indikerar en relativt bred kompetens med avseende politikområden och förändringsprocesser, vilket också innebär ett relativt brett teoretiskt fokus: politisk ekonomi, demokratiteori, makt, policy-nätverk, och governance/multi-level governance.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Petersén, A. & Olsson, J. (2015). Calling evidence-based practice into question: acknowledging phronetic knowledge in social work. British Journal of Social Work, 45 (5), 1581-1597.

Hysing, E. , Olsson, J. & Dahl, V. (2015). A radical public administration?: green radicalism and policy influence among local environmental officials in Sweden. Environmental Politics.

Petersén, A. & Olsson, J. (2014). An evaluation paradox in social work?: an empirical study of evaluation use in connection with temporary programmes in Swedish social work. European Journal of Social Work, 17 (2), 175-191.

Olsson, J. & Hysing, E. (2012). Theorizing inside activism: understanding policymaking and policy change from below. Planning Theory & Practice, 13 (2), 257-273.

Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Who greens the northern light?: green inside activists in local environmental governing in Sweden. Environment and Planning. C, Government and Policy, 29 (4), 693-708.

Olsson, J. (2009). The Power of the Inside Activist: Understanding policy change by empowering the advocacy coalition framework (ACF). Planning Theory & Practice, 10 (2), 167-187.

Olsson, J. (2009). Sustainable development from below: institutionalising a global idea-complex. Local Environment, 14 (2), 127-138.

Hysing, E. & Olsson, J. (2008). Contextualising the advocacy coalition framework: theorising change in Swedish forest policy. Environmental Politics, 17 (5), 730-748.

Hysing, E. & Olsson, J. (2005). Sustainability through good advice?: assessing the governance of Swedish forest biodiversity. Environmental Politics, 14 (4), 510-526.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Régionalisation et régionalisme en Suède. Annuaire des collectivites locales, 24 (1), 335--352.

Angelstam, P. , Mikusinski, G. , Rönnbäck, B. , Östman, A. , Lazdinis, M. , Roberge, J. , Arnberg, W. & Olsson, J. (2003). Two-dimensional gap analysis: a tool for efficient conservation planning and biodiversity policy implementation. Ambio, 32 (8), 527-534.

Olsson, J. (2003). Democracy paradoxes in multi-level governance: theorizing on structural fund system research. Journal of European Public Policy, 10 (2), 283-300.

Olsson, J. & Lennqvist Lindén, A. (2003). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Kommunal ekonomi och politik, 7 (1), 25-59.

Olsson, J. & Åström, J. (2003). Why regionalism in Sweden?. Regional & Federal Studies, 13 (3), 66-89.

Olsson, J. & Bache, I. (2001). Legitimacy through Partnership?: EU Policy Diffusion in Britain and Sweden. Scandinavian Political Studies, 24 (3), 215-237.

Olsson, J. (1993). Svensk statsförvaltning och EG-integrationen. Statsvetenskaplig Tidskrift, 96 (4), 332-358.

Artiklar, recensioner

Olsson, J. (1992). Regional development under new conditions. Scandinavian Housing and Planning Research, 9 (1), 60-61.

Olsson, J. (1988). The power extension: on resources and dependencies in the municipalities of Sweden. Scandinavian Housing and Planning Research, 5 (4).

Böcker

Hysing, E. & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Montin, S. , Hansén, C. , Lennqvist Lindén, A. , Olsson, J. & Åborg, C. (2008). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).

Olsson, J. (1999). EU och demokratin: från svensk horisont. Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandlingar

Olsson, J. (1995). Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi: en jämförande kommuntypsstudie. (Doctoral dissertation). Örebro: Högskolan i Örebro.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, J. (2011). Hur når vi målen i skogslandskapet: mer eller mindre styrning?. I: Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard & Johnny de Jong, Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård (ss. 235-244). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Olsson, J. (2011). Kommunens hantering av värdekonflikter. I: Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard & Johnny de Jong, Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård (ss. 68-72). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Olsson, J. (2011). Värdekomplexitet och värdekonflikter. I: Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard, Johnny de Jong, Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård (ss. 60-67). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Kommunal politisk styrning i förändring: governance, policyförändring och hållbar utveckling. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 257-260). Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Olsson, J. (2007). Lokala omställningsprocesser inriktade på hållbar utveckling. I: Katarina Lindgren, Den uthålliga staden: ett sexårigt FoU-program (ss. 31-42). Stockholm: Formas.

Åström, J. & Olsson, J. (2006). Bringing inter-disciplinarity back in. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: Approaches and research directions (ss. 201-216). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Åström, J. & Olsson, J. (2006). Political science beyond orthodoxy. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 55-73). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Olsson, J. , Åström, J. & Ilshammar, L. (2006). From government to e-Governance. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 9-26). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Olsson, J. (2005). Hållbar utveckling som underifrånetik. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (ss. 173-193). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. & Bro, A. (2005). Drivande aktörer?. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (ss. 153-171). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Institutionalisering i praktiken?. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (ss. 121-136). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Forskningsperspektiv på hållbar utveckling. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (ss. 81-102). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Lokal nivå i fokus. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (ss. 29-42). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Hållbar utveckling underifrån?. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (ss. 11-27). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Hysing, E. , Olsson, J. , Angelstam, P. & Törnblom, J. (2005). Mer död ved i skogen: är skogsbrukets attityder och beteende ett problem?. I: Johnny de Jong, Malin Almstedt Jansson, Död ved i levande skogar: hur mycket behövs och hur kan målet nås? (ss. 87-110). Stockholm: Naturvårdsverket.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Sweden. I: Dosenrode, S. & Halkier, H., The Nordic Regions and the European Union (ss. 77-91). London: Ashgate.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Electronic voting in Sweden: hare or tortoise?. I: Norbert Kersting, Harald Baldersheim, Electronic voting and democracy: a comparative analysis (ss. 149-171). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Sweden. I: Søren Dosenrode, Henrik Halkier, The Nordic regions and the European Union (ss. 77-92). Aldershot: Ashgate.

Bjurström, A. & Olsson, J. (2003). Kommunernas IT-politik: en del av den lokala demokratipolitiken?. I: Wihlborg, Elin, Kommunala bredbandsbyggen: lokal politik för IT-samhället (ss. 129-145). Linköping: Linköpings universitet, Tema Teknik och social förändring.

Olsson, J. (2001). Demokratisk utvecklingspolitik?. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 112-119). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). Demokratisk projektutveckling?. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 87-99). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). Demokratiskt beslutsfattande?. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 76-86). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). Tre svenska Mål 2-regioner. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 53-65). Örebro: Örebro universitet.

Jakobsson, E. & Olsson, J. (2001). Demokrati och utvecklingspolitik. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 14-28). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). Inledning. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 7-13). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2000). Demokratiparadoxer i strukturfondspolitiken. I: Johansson, J., Hallin, G. och Olsson, J., Epokskifte och demokratiparadoxer : tre essäer omtillväxt, partnerskap och demokrati i den nya regionala utvecklingspolitiken . Stockholm: Landstingsförbundet.

Olsson, J. (1999). Demokratisk förnyelse?. I: Olsson, Jan och Montin, Stig, Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 149-160). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (1999). Demokrati utan partier. I: Olsson, Jan och Montin, Stig, Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 75-88). Örebro: Örebro universitet.

Granberg, M. & Olsson, J. (1999). Decentralisering eller centralisering?. I: Olsson, Jan och Montin, Stig, Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 53-73). Örebro: Örebro universitet.

Montin, S. & Olsson, J. (1999). Fullmäktige experimenterar. I: Olsson, Jan & Montin, Stig, Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 39-52). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. & Montin, S. (1999). Från partipolitik till demokratipolitik. I: Olsson, Jan & Montin, Stig, Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 19-38). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (1999). Inledning. I: Olsson, Jan & Montin, Stig, Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 1-17). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (1999). Transnationell demokrati?: en demokratistudie av EU-integrerad regionalpolitik i Norden. I: Karvonen, L. och Ljungberg, E., Nordisk demokrati i förändring (ss. 341-372). Härnösand: Mitthögskolan.

Olsson, J. (1999). Det politiska globaliseringsbehovet och demokratin. I: Amnå, Erik, Globalisering (ss. 173-202). Stockholm: Fakta info direkt.

Olsson, J. (1998). Demokrati som experiment. I: Eriksson, M. K., Hussler, G. Björkén, T. och Olsson, J., Demokrati i ett nytt Europa: några inlägg (ss. 62-77). Örebro: Högskolan i Örebro.

Olsson, J. (1998). Regional development and political democracy. I: Henrik Halkier, Mike Danson and Charlotte Damborg, Regional development agencies in Europe (ss. 213-225). London: Jessica Kingsley Publishers.

Blom, A. & Olsson, J. (1997). Demokrati i förändring: en introduktion. I: Blom, Agneta P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (ss. 7-14). Stockholm: Fritzes.

Olsson, J. (1997). Politisk demokrati och regional utveckling. I: Blom, Agneta, P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (ss. 143-163). Stockholm: Fritzes.

Montin, S. , Olsson, J. & Pettersson, H. (1996). Fullmäktige under förändring?: en studie av uppdraget, relationerna och arbetsformerna. I: Montin, Stig, Förändringsmodeller och förändringsprocesser i kommuner och landsting (ss. 79-128). Stockholm: Fritzes.

Olsson, J. (1996). Landstingskommunalt förändringsarbete: en fråga om demokrati?. I: Montin, Stig, Förändringsmodeller och förändringsprocesser i kommuner och landsting: några empiriska studier (ss. 129-145). Stockhom: Fritzes.

Olsson, J. & Montin, S. (1996). Lokal demokratipolitik: drivkrafter och lärprocesser. I: Kommunal självstyrelse och lokal demokrati: en lägesrapport april 1996 (ss. 7-16). Stockholm: FoU-rådet, Svenska kommunförbundet.

Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1990). Bergslagsprojektet: ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. I: Baldersheim, Harald, Fornyelse nedenfra: desentralisering av den nordiske regionalpolitikken. København: Akademisk Forlag.

Olsson, J. (1989). Förhandlingsekonomiska tendenser i den lokala näringspolitiken: exemplet Sverige. I: Nielsen, K. och Pedersen, O.K., Forhandlingsøkonomi i Norden. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Konferensbidrag

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2014). Dilemmas and value-priorities when establishing a municipal service center: for what and for whom?. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöteskonferens, Lund, Sweden, October 8-10, 2014.

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2014). Building the boat while at sea: public values and organizational dilemmas when launching a municipal service center. Konferensbidrag vid NOPSA 2014 XVII Nordic Political Science Congress, Göteborg, Sweden, August 12-15, 2014.

Hysing, E. & Olsson, J. (2009). Green inside activists?: Understanding policy politics from below. Konferensbidrag vid Governance Networks: Democracy, Policy Innovation and Global Regulation, Sørupgaard Mansion, Copenhagen, Denmark 2-4 December 2009.

Olsson, J. (2005). Sustainable development from below?: a comparative analysis of local institutinalisation. I: Book of abstracts. Konferensbidrag vid Life in the urban landscape - international conference for integrating urban knowledge & practice. Gothenburg, Sweden, May 29 - June 3, 2005 (ss. 114-114). Göteborg: Formas.

Olsson, J. (2003). Hållbar utveckling utifrån ett empiriskt, teoretiskt samt normativt-konstruktivt perspektiv. I: Gun Frank, Den uthålliga staden som livsmiljö III. Konferensbidrag vid Slutkonferens för Staden som livsmiljö & Den uthålliga staden, Geovetarna, Frescati, Stockholm, Sweden, December 3-4, 2003 (ss. 88-97). Stockholm: Formas.

Olsson, J. (2002). Nätverkspolitik och regional utveckling. Konferensbidrag vid NOPSA-conference, Workshop: Nätverkspolitik och regional utveckling (workshopledare: Jan Olsson och Henrik Halkier), Aalborg, Denmark, August 15-17, 2002.

Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2002). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Konferensbidrag vid XI nordiske kommunalforskerkonference arrangerad av Syddansk universitet i Odense, Danmark 2002-11-29--12-01.

Olsson, J. (2001). Sustainability from Below: public officials as inside activists in two cases. Konferensbidrag vid European Consortium of Political Research (ECPR), Joint sessions of workshops, Workshop no 10: Environmental Politics at the Local Level, Grenoble, France, April 6-11, 2001 (ss. 1-14).

Olsson, J. (2001). Democracy paradoxes in multi level governance: teorizing on structural fund system research. Konferensbidrag vid Multi Level Governance Conference, Halifax Hall, Sheffield, UK, June 28-30, 2001.

Montin, S. & Olsson, J. (1993). Studying problem solving in a dynamic society. I: Musil, Jiri, Urban planning and environmental policy in the context of political and economic changes in central Europe. Konferensbidrag vid International seminar on urban planning and environmental policy in the context of political and economic changes in central Europe, Prague, January 9-12, 1992 (ss. 148-154). Prague: Center of Environmetal and Social Studies of the Institute of Sociology, Prague.

Rapporter

Lennqvist-Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun. Örebro: Örebro universitet (Novemus arbetsrapport ).

Olsson, J. (1998). Underifrån-revolution i kommunal organisation?: en utvärdering av Gävle kommuns demokratiprojekt. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1998:4).

Olsson, J. & Jakobsson, E. (1997). Politisk demokrati och EU-integrerad regionalpolitik: en undersökning av planeringsprocesser och genomförandeorganisationer i fyra regioner. Örebro: Högskolan i Örebro (Rapport (Novemus) 1997:2).

Olsson, J. & Forsberg, A. (1997). Byapolitiken: en utvärdering av ett antal samarbetsmodeller och dialogformer mellan kommuner och lokala utvecklingsgrupper inom ramen för projektet Byapolitiken. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1997:1).

Jacobsson, E. & Olsson, J. (1997). Kommuner och landsting och Interreg II. Stockholm: Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

Montin, S. & Olsson, J. (1995). Kommunfullmäktige i tolv kommuner: en arbetsrapport skriven för kommunala förnyelsekommittén. Örebro: Högskolan i Örebro.

Montin, S. & Olsson, J. (1994). Demokrati och legitimitet i landstingen: slutrapport från projektet “Politikerrollen i landstingen“. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1994:2).

Olsson, J. (1994). Organisationsförändring och politik: en fallstudie av Bohuslandstinget. Örebro: Högskolan i Örebro (Arbetsrapport (Novemus) 1994:A5).

Nohrstedt, S. , Olsson, J. & Montin, S. (1992). Bergslagsprojektet: Ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. Slutrapport.. Örebro: Högskolan i Örebro.

Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1989). Näringslivsproblem i tre mindre Bergslagskommuner. Örebro: Högskolan i Örebro.

Olsson, J. (1986). Örebro läns landsting: en skiss över utvecklingen 1971-1983. Örebro: Örebro läns landsting - Högskolan i Örebro (Rapportserien 36).

Olsson, J. (1985). Örebro, Norrköping och Karlstad: en jämförande beskrivning 1976-1983. Örebro: Högskolan i Örebro (Skriftserie 34).

Samlingsverk (redaktör)

Olsson, J. (ed.) & Åström, J. (ed.) (2006). Democratic eGovernance: approaches and research directions. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Olsson, J. (ed.) (2005). Hållbar utveckling underifrån?: lokala politiska processer och etiska vägval (1ed.). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (ed.) , Jakobsson, E. (ed.) & Röjmalm, H. (ed.) (2001). Demokrati och utvecklingspolitik: en studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner. Örebro: Örebro universitet (Novemus rapportserie 2001:1).

Olsson, J. (ed.) & Montin, S. (ed.) (1999). Demokrati som experiment: försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Novemus rapportserie 1999:1).

Blom, A. (ed.) & Olsson, J. (ed.) (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes (Ds : departementsserien 1997:35).

Uppdaterad: 2016-01-21

Sidansvarig: Jan Olsson