Jan Olsson

Jan Olsson
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303081, 070-8143234
Rumsnummer: F2210

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Jan Olsson har en forskningsinriktning mot policy- och implementering med betoning på förändrings- och förnyelsetendenser som utmanar traditionella politisk-demokratiska värden och institutioner. Det är fråga om empiriska och teoretiska studier av moderna policy processer, som är gränsöverskridande i flera avseenden (offentlig-privat, flernivåpolitik samt underifrånskapad politik). Mer konkret handlar det om nya politikområden som kommunal näringspolitik på 1980-talet (avhandlingen), kommunal demokratipolitik på 1990-talet, regionaliseringen och framväxten av EU:s strukturfondspolitik, samt hållbar utveckling och IKT-politik som senmodernt politikskapande på 2000-talet. Forskningsinriktningen indikerar en relativt bred kompetens med avseende politikområden och förändringsprocesser, vilket också innebär ett relativt brett teoretiskt fokus: politisk ekonomi, demokratiteori, makt, policy-nätverk, och governance/multi-level governance.

Forskargrupper

  • Policy- och implementeringsprocesser

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2015). Establishing a municipal service center: value-priorities and trends in public management reform. International Journal of Public Sector Management.

Hysing, E. , Olsson, J. & Dahl, V. (2014). A radical public administration?: green radicalism and policy influence among local environmental officials in Sweden. Environmental Politics.

Petersén, A. & Olsson, J. (2014). An Evaluation Paradox in Social Work?: An empirical study of evaluation use in connection with temporary programmes in Swedish social work. European Journal of Social Work, 17 (2), 175-191.

Olsson, J. & Hysing, E. (2012). Theorizing inside activism: understanding policymaking and policy change from below. Planning Theory & Practice, 13 (2), 257-273.

Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Who greens the northern light?: green inside activists in local environmental governing in Sweden. Environment and Planning. C, Government and Policy, 29 (4), 693-708.

Olsson, J. (2009). The Power of the Inside Activist: Understanding policy change by empowering the advocacy coalition framework (ACF). Planning Theory & Practice, 10 (2), 167-187.

Olsson, J. (2009). Sustainable development from below: institutionalising a global idea-complex. Local Environment, 14 (2), 127-138.

Hysing, E. & Olsson, J. (2008). Contextualising the advocacy coalition framework: theorising change in Swedish forest policy. Environmental Politics, 17 (5), 730-748.

Hysing, E. & Olsson, J. (2005). Sustainability through good advice?: assessing the governance of Swedish forest biodiversity. Environmental Politics, 14 (4), 510-526.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Régionalisation et régionalisme en Suède. Annuaire des collectivites locales, 24 (1), 335--352.

Angelstam, P. & Olsson, J. (2003). Two-dimensional gap analysis: a tool for efficient conservation planning and biodiversitypolicy implementation. Ambio, 33 (8), 526-533.

Olsson, J. (2003). Democracy paradoxes in multi-level governance: theorizing on structural fund system research. Journal of European Public Policy, 10 (2), 283-300.

Olsson, J. & Lennqvist Lindén, A. (2003). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Kommunal ekonomi och politik, 7 (1), 25-59.

Olsson, J. & Åström, J. (2003). Why Regionalism in Sweden?. Regional & Federal Studies, 13 (3), 66-89.

Olsson, J. & Bache, I. (2001). Legitimacy through Partnership?: EU Policy Diffusion in Britain and Sweden. Scandinavian Political Studies, 24 (3), 215-237.

Olsson, J. (1993). Svensk statsförvaltning och EG-integrationen. Statsvetenskaplig Tidskrift (3).

Artiklar, recensioner

Olsson, J. (1992). Regional Development under New Conditions. Scandinavian Housing and Planning Research, 9.

Olsson, J. (1988). The power extension: On resources and dependencies in the municipalities of Sweden. Scandinavian Housing and Planning Research, 5 (4).

Böcker

Hysing, E. & Olsson, J. (2012). Tjänstemän i politiken (1ed.). Lund: Studentlitteratur.

Montin, S. , Hansén, C. , Lennqvist Lindén, A. , Olsson, J. & Åborg, C. (2008). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).

Olsson, J. Olsson, J. (ed.) (2005). Hållbar utveckling underifrån (1ed.). Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (1999). EU och demokratin: från svensk horisont. Lund: Studentlitteratur.

Doktorsavhandlingar

Olsson, J. (1995). Den lokala näringspolitikens politiska ekonomi: en jämförande kommuntypsstudie. (Doctoral dissertation). Örebro: Högskolan i Örebro.

Kapitel i böcker, del av antologier

Olsson, J. (2011). Hur når vi målen i skogslandskapet: mer eller mindre styrning?. I: Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard, Johnny de Jong, Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård (ss. 235-244). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Olsson, J. (2011). Kommunens hantering av värdekonflikter. I: Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard, Johnny de Jong, Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård (ss. 68-72). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Olsson, J. (2011). Värdekomplexitet och värdekonflikter. I: Malin Almstedt Jansson, Torbjörn Ebenhard, Johnny de Jong, Naturvårdskedjan: för en effektiv naturvård (ss. 60-67). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Hysing, E. & Olsson, J. (2011). Kommunal politisk styrning i förändring: governance, policyförändring och hållbar utveckling. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 257-260). Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

Olsson, J. (2007). Lokala omställningsprocesser inriktade på hållbar utveckling. I: Katarina Lindgren, Den uthålliga staden: Ett sexårigt FoU-program (ss. 31-42). Stockholm: Formas.

Åström, J. & Olsson, J. (2006). Bringing inter-disciplinarity back in. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: Approaches and research directions (ss. 201-216). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Åström, J. & Olsson, J. (2006). Political science beyond orthodoxy. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 55-73). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Olsson, J. , Åström, J. & Ilshammar, L. (2006). From government to e-Governance. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 9-26). Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Olsson, J. (2005). Hållbar utveckling som underifrånetik. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. & Bro, A. (2005). Drivande aktörer?. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Institutionalisering i praktiken?. I: Hållbar utveckling underifrån. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Forskningsperspektiv på hållbar utveckling. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Lokal nivå i fokus. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Olsson, J. (2005). Hållbar utveckling underifrån?. I: Olsson, Jan, Hållbar utveckling underifrån. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Hysing, E. , Olsson, J. , Angelstam, P. & Törnblom, J. (2005). Mer död ved i skogen: är skogsbrukets attityder och beteende ett problem?. I: Johnny de Jong, Malin Almstedt Jansson, Död ved i levande skogar: hur mycket behövs och hur kan målet nås? (ss. 87-110). Stockholm: Naturvårdsverket.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Sweden. I: Dosenrode, S. & Halkier, H., Europeanization and Regionalism in the Nordic Countries.. London: Ashgate.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Electronic voting in Sweden: hare or tortoise?. I: Norbert Kersting, Harald Baldersheim, Electronic voting and democracy: a comparative analysis (ss. 149-171). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Olsson, J. & Åström, J. (2004). Sweden. I: Søren Dosenrode, Henrik Halkier, The Nordic regions and the European Union (ss. 77-92). Aldershot: Ashgate.

Bjurström, A. & Olsson, J. (2003). Kap7: Kommunernas IT-politik – en del av den lokala demokratipolitiken?. I: Wihlborg, Elin, Kommunala bredbandsbyggen.. Linköping: Linköpings universitet.

Olsson, J. (2001). 9. Demokratisk utvecklingspolitik?. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: En studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 112-119). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). 7. Demokratisk projektutveckling?. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: En studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 87-99). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). 6. Demokratiskt beslutsfattande?. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: En studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 76-86). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). 4. Tre svenska Mål 2-regioner. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: En studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 53-65). Örebro: Örebro universitet.

Jakobsson, E. & Olsson, J. (2001). 2. Demokrati och utvecklingspolitik. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: En studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 14-28). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (2001). 1. Inledning. I: Olsson, Jan; Jakobsson, Erik & Röjmalm, Helen, Demokrati och utvecklingspolitik: En studie av strukturfondspolitik i tre svenska Mål 2-regioner (ss. 7-13). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. & Åström, J. (2001). Europeanization and Regionalism in Sweden. I: von Dosenrode, S., Europeanization and Regionalism in the Nordic Countries.. London: Jessica Kingsley Publishers.

Olsson, J. (2000). Demokratiparadoxer i strukturfondspolitiken. I: Johansson, J., Hallin, G. och Olsson, J., Epokskifte och demokratiparadoxer. Tre essäer omtillväxt, partnerskap och demokrati i den nya regionala utvecklingspolitiken. : Tre essäer omtillväxt, partnerskap och demokrati i den nya regionala utvecklingspolitiken. . Stockholm: . Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet, Institutet för regionalforskning, Nordregio..

Olsson, J. (1999). 10. Demokratisk förnyelse?. I: Olsson, Jan och Montin, Stig, Demokrati som experiment: Försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 149-160). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (1999). 5. Demokrati utan partier. I: Olsson, Jan och Montin, Stig, Demokrati som experiment: Försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 75-88). Örebro: Örebro universitet.

Granberg, M. & Olsson, J. (1999). Decentralisering eller centralisering?. I: Olsson, Jan och Montin, Stig, Demokrati som experiment: Försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 53-73). Örebro: Örebro universitet.

Montin, S. & Olsson, J. (1999). Kapitel 3. Fullmäktige experimenterar. I: Olsson, Jan & Montin, Stig, Demokrati som experiment: Försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 39-52). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. & Montin, S. (1999). Kapitel 2. Från partipolitik till demokratipolitik. I: Olsson, Jan & Montin, Stig, Demokrati som experiment: Försöksverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 19-38). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (1999). Kapitel 1 Inledning. I: Olsson, Jan & Montin, Stig, Demokrati som experiment: Försöktsverksamhet och förnyelse i svenska kommuner (ss. 1-17). Örebro: Örebro universitet.

Olsson, J. (1999). Transnationell demokrati? En demokratistudie av EU-integrerad regionalpolitik i Norden. I: Karvonen, L. och Ljungberg, E., Nordisk demokrati i förändring. Sundsvall: Mitthögskolan, Demokratiinstitutet. Rapport 1999:1..

Olsson, J. (1999). Det politiska globaliseringsbehovet och demokratin. I: Amnå, Erik, Globalisering (ss. 173-202). Stockholm: Fakta info direkt.

Olsson, J. (1998). Demokrati som experiment. I: Eriksson, M. K., Hussler, G. Björkén, T. och Olsson, J., Demokrati i ett nytt Europa (ss. 62-77). Örebro: Högskolan i Örebro.

Olsson, J. (1998). Regional Development and Political Democracy. I: Danson, M. and Halkier, H., Regional Development Agencies in Europe. London: Jessica Kingsley Publishers.

Blom, A. & Olsson, J. (1997). Demokrati i förändring: en introduktion. I: Blom, Agneta P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (ss. 7-14). Stockholm: Fritzes.

Olsson, J. (1997). Politisk demokrati och regional utveckling. I: Blom, Agneta, P. och Olsson, Jan, Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (ss. 143-163). Stockholm: Fritzes.

Montin, S. , Olsson, J. & Pettersson, H. (1996). Fullmäktige under förändring?: En studie av uppdraget, relationerna och arbetsformerna. I: Montin, Stig, Förändringsmodeller och förändringsprocesser i kommuner och landsting. Stockholm: SOU.

Olsson, J. (1996). Landstingskommunalt förändringsarbete: en fråga om demokrati?. I: Montin, Stig, Förändringsmodeller och förändringsprocesser i kommuner och landsting.. Stockhom: SOU 1996:169.

Olsson, J. & Montin, S. (1996). Lokal demokratipolitik: - drivkrafter och lärprocesser. I: Svenska kommunförbundets FoU-råd, Kommunal självstyrelse och lokal demokrati.: Enlägesrapport.. Stockholm: Svenska kommunförbundets FoU-råd.

Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1990). Bergslagsprojektet: ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. I: Baldersheim, Harald, Fornyelse nedenfra: desentralisering av den nordiske regionalpolitikken. København: Akademisk Forlag.

Olsson, J. (1989). Förhandlingsekonomiska tendenser i den lokala näringspolitiken.: Exemplet Sverige. I: Nielsen, K. och Pedersen, O.K., Förhandlingsekonomi i norden. Köpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Konferensbidrag

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2014). Dilemmas and value-priorities when establishing a municipal service center: For what and for whom?. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöteskonferens, Lund 8-10 oktober, 2014.

Kristianssen, A. & Olsson, J. (2014). Building the boat while at sea: Public values and organizational dilemmas when launching a municipal service center.. Konferensbidrag vid NOPSA Conference, Göteborg August 12-14, 2014..

Hysing, E. & Olsson, J. (2009). Green inside activists?: Understanding policy politics from below. Konferensbidrag vid Governance Networks: Democracy, Policy Innovation and Global Regulation, Sørupgaard Mansion, Copenhagen, Denmark 2-4 December 2009.

Olsson, J. (2005). Sustainable development from below?: A comparative analysis of local institutinalisation. I: Book of Abstracts. Konferensbidrag vid Life in the urban landscape - international conference for integrating urban knowledge & practice. Gothenburg, Sweden, May 29 - June 3, 2005 (ss. 114-114). Göteborg: Formas.

Olsson, J. (2003). Hållbar utveckling utifrån ett empiriskt, teoretiskt samt normativt-konstruktivt perspektiv. I: Söderbaum, Ingela & Nolmark, Henrik, Den uthålliga staden som livsmiljö III. Konferensbidrag vid Slutkonferens för Staden som livsmiljö & Den uthålliga staden, 3-4 dec 2003, Geovetarna, Frescati, Stockholm (ss. 88-97). Stockholm: Formas.

Olsson, J. (2002). Nätverkspolitik och regional utveckling. I: Nätverkspolitik och regional utveckling. Konferensbidrag vid NOPSA-KONGRESSEN i Aalborg, 15-17 augusti 2002. Workshop: Nätverkspolitik och regional utveckling (workshopledare: Jan Olsson och Henrik Halkier).

Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2002). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Konferensbidrag vid XI nordiske kommunalforskerkonference arrangerad av Syddansk universitet i Odense, Danmark 2002-11-29--12-01.

Olsson, J. (2001). Sustainability from Below: public officials as inside activists in two cases. Konferensbidrag vid Paper prepared for presentation at European Consortium ofPolitical Research (ECPR), Joint sessions of workshops, 6-11 April, 2001 in Grenoble. Workshop no 10: Environmental Politics at the Local Level. (ss. 1-15).

Olsson, J. (2001). Democracy Paradoxes in Multi Level Governance: Teorizing on Structural Fund System Research. Konferensbidrag vid Multi Level Governance Conference 28th to 30th June 2001. Halifax Hall, Endcliffe Vale Road, Sheffield S10 3ER, UK..

Montin, S. & Olsson, J. (1993). Studying Problem Solving in a Dynamic Society. I: Musil, Jiri, Urban planning and environmental policy in the context of political and economic changes in central Europe. Konferensbidrag vid International seminar on urban planning and environmental policy in the context of political and economic changes in central Europe, Prague 9-12, 1992 (ss. 148-154). Prague: Center of Environmetal and Social Studies of the Institute of Sociology, Prague.

Rapporter

Lennqvist-Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun. Örebro: Örebro universitet (Novemus arbetsrapport ).

Olsson, J. (1998). Underifrån-revolution i kommunal organisation?: En utvärdering av Gävle kommuns demokratiprojekt.. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1998:4.).

Olsson, J. & Jakobsson, E. (1997). Politisk demokrati och EU-integrerad regionalpolitik.. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1997:2).

Olsson, J. (1997). Byapolitiken: En utvärdering av ett antal samarbetsmodeller och dialogformer mellan kommuner och lokalautvecklingsgrupper inom ramen för projektet Byapolitiken.. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1997:1).

Jacobsson, E. & Olsson, J. (1997). Kommuner och landsting och Interreg II.. Stockholm: Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet.

Montin, S. & Olsson, J. (1995). Kommunfullmäktige i tolv kommuner: en arbetsrapport skriven för kommunala förnyelsekommittén. Örebro: Högskolan i Örebro.

Montin, S. & Olsson, J. (1994). Demokrati och legitimitet i landstingen: Slutrapport från projektet “Politikerrollen i landstingen“. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus rapportserie 1994:2).

Olsson, J. (1994). Organisationsförändring och politik: En fallstudie av Bohuslandstinget. Örebro: Högskolan i Örebro (Novemus arbetsrapporter ).

Nohrstedt, S. , Olsson, J. & Montin, S. (1992). Bergslagsprojektet: Ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. Slutrapport.. Örebro: Högskolan i Örebro.

Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1989). Näringslivsproblem i tre mindre Bergslagskommuner. Örebro: Högskolan i Örebro.

Olsson, J. (1986). Örebro läns landsting: En skiss överutvecklingen 1971-1983. Örebro: Örebro läns landsting - Högskolan i Örebro. (Rapportserien nr 36 ).

Olsson, J. (1985). Örebro, Norrköping och Karlstad: En jämförande beskrivning 1976-1983. Örebro: Högskolan i Örebro (Skriftserie 34).

Samlingsverk (redaktör)

Olsson, J. (ed.) & Åström, J. (ed.) (2006). Democratic eGovernance: approaches and research directions. Stockholm: Almqvist & Wiksell international.

Olsson, J. (ed.) , Jakobsson, E. (ed.) & Röjmalm, H. (ed.) (2001). Demokrati och utvecklingspolitik: en studie avstrukturfondspolitik i tre svenska mål 2-regioner. Örebro: Novemus-Örebro universitet (Novemus rapportserie 2001:1).

Olsson, J. (ed.) & Montin, S. (ed.) (1999). Demokrati som experiment: Anpassningoch lärande i svenska kommuner (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Novemus rapportserie 1999:1).

Olsson, J. (ed.) & Montin, S. (ed.) (1999). Demokrati som experiment: Anpassning och lärande i svenska kommuner.. Örebro: Örebro universitet (Novemus Rapportserie ).

Blom, A. (ed.) & Olsson, J. (ed.) (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes (Ds : departementsserien 1997:35).

Uppdaterad: 2015-03-05

Sidansvarig: Jan Olsson