This page in English

Forskningsmiljö

CESSS - Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning

Logga CESSS

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Karin Gustafsson

Miljö- och klimatutmaningarna är en av vår tids största utmaningar. Forskning så väl som praktiker pekar på behovet av omställning till ett hållbart samhälle. Samhällsvetenskaplig forskning bidrar med avgörande kunskap och förståelse till en sådan samhällsförändring. 

Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning är ett centrum som förenar, och skapar samarbetsmöjligheter, för miljö- och hållbarhetsforskare inom de samhällsvetenskapliga ämnena vid Örebro universitet. Vi arbetar för att skapa en konstruktiv och inkluderande forskningsmiljö som möjliggör långsiktiga forskningssamarbeten över disciplingränserna. Forskningsmiljön leds av docent Karin Gustafsson, sociologi och docent Maria Ojala, psykologi.

Forskningen inom miljön är uppdelad i tre teman som starkt relaterar och påverkar varandra:
- Tema 1; Allmänhetens engagemang inför miljö- och hållbarhetsfrågor
- Tema 2; Miljöstyrning och staten.
- Tema 3; Kunskapsproduktion, miljöexpertis och lärande. 

Forskningsmiljön arbetar bland annat med:
- Att stötta utvecklingen av mångvetenskapliga forskningsprojekt och forskningsprogram av hög kvalitet i alla delar av karriären.
- Att möjliggöra forskningssamarbeten inom miljö- och hållbarhetsområdet som inbegriper både inomvetenskapliga samarbeten så väl som samarbeten med andra delar av samhället.
- Att organisera för forskningsmiljön interna konferenser såväl som att bjuda in till internationell forskningsworkshops.
- Att organisera en mångvetenskaplig seminarieserie med ett intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Forskarmiljön har ett nära samarbete med ESERGO - Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro. ESERGO arbetar med empiriska och teoretiska studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på de etiska och politiska aspekterna.