This page in English

Forskningsmiljö

CESSS - Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning

Logga CESSS

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Maria Ojala

Miljö- och klimatutmaningarna är en av vår tids största utmaningar. Forskning så väl som praktiker pekar på behovet av omställning till ett hållbart samhälle. Samhällsvetenskaplig forskning bidrar med avgörande kunskap och förståelse till en sådan samhällsförändring.

Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning är en plattform som förenar, och skapar samarbetsmöjligheter, för miljö- och hållbarhetsforskare inom sociologi, statskunskap och psykologi. Vi samarbetar även med forskare från andra discipliner för att stärka den samhällsvetenskapliga forskningen om miljö- och hållbarhetsfrågor. Forskningsmiljön bygger på och är starkt rotad i en lång historia av mångvetenskaplig samhällsvetenskapliga miljö- och hållbarhetssamarbeten vid Örebro universitet.

Vi arbetar för att skapa en konstruktiv och inkluderande forskningsmiljö som möjliggör långsiktiga forskningssamarbeten över disciplingränserna. Forskningsmiljön leds av Karin Gustafsson, sociologi, Erik Hysing, statskunskap, och Maria Ojala, psykologi.

Forskningen inom miljön är uppdelad i tre teman som starkt relaterar och påverkar varandra:
- Tema 1; Allmänhetens engagemang inför miljö- och hållbarhetsfrågor
- Tema 2; Grön samhällsstyrning och statens roll.
- Tema 3; Kunskapsproduktion, miljöexpertis och lärande.

Forskningsmiljön arbetar bland annat med:
- Att stötta utvecklingen av mångvetenskapliga forskningsprojekt och forskningsprogram av hög kvalitet.
- Att möjliggöra forskningssamarbeten inom miljö- och hållbarhetsområdet som inbegriper både inomvetenskapliga samarbeten så väl som samarbeten med andra delar av samhället.

- Att organisera för forskningsmiljön interna konferenser såväl som att bjuda in till internationell forskningsworkshops.
- Att organisera en mångvetenskaplig seminarieserie som riktar sig till såväl forskare som praktiker med ett intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor, oavsett disciplinär bakgrund. Mer information om denna serie kommer publiceras här senare.