Kerstin Nordlöf

Kerstin Nordlöf
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: -
Rumsnummer: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Nordlöf, K. (1990). Barn och ungdomar i polisarrester och häkten. Apropå, Brottsförebyggande Rådets tidskrift (4), 12-16.

Artiklar, forskningsöversikter

Nordlöf, K. (1987). Restriktioner vid gripande, anhållande och häktning. Brottsutvecklingen, Brottsförebyggande rådet, 159-173.

Böcker

Nordlöf, K. & Malekian, F. (2013). Prohibition of Sexual Exploitation of Children Constituting Obligation Erga Omnes (1ed.). Cambridge Scholars Publishing.

Malekian, F. & Nordlöf, K. (2012). Confessing the international rights of children: the basic documents with analysis. Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2012). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (2ed.). Lund: Studentlitteratur.

Nordlöf, K. (2005). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (1ed.). Studentlitteratur AB.

Nordlöf, K. (1991). Straffrättens processer för unga lagöverträdare (1ed.). Norstedts Juridik AB.

Doktorsavhandlingar

Nordlöf, K. (1987). Straffprocessuella tvångsmedel: gripande, anhållande och häktning. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockholms universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordlöf, K. (2014). Genus i kontexten unga lagöverträdare. I: Annina H Persson, Lotti Ryberg-Welander, Festskrift till Catharina Calleman: I rättens utkanter (ss. 261-274). Uppsala: Iustus förlag.

Malekian, F. & Nordlöf, K. (2014). International Legal Status of Children. I: Gerben Bruinsma, David Weisburd, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. . Springer.

Nordlöf, K. (2013). Oskuldspresumtionen: en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott. I: Kerstin Nordlöf, Argumentation i nordisk straffrätt (ss. 168-199). . Norstedts Juridik AB.

Nordlöf, K. (2012). En rättstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. I: Lotti Ryberg-Welander, Katarina Alexius, Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander (ss. 359-374). . Norstedts Juridik AB.

Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children’s rights within the legislation of the nordic countries. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 194-234). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children in law. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2011). International principles and rights of children in criminal cases. I: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (ss. 113-133). Örebro: Örebro university.

Nordlöf, K. (2011). Economic raison d'etre of trafficking in children. I: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (ss. 191-214). Uppsala: Iustus förlag.

Konferensbidrag

Nordlöf, K. (2014). Constitution, Judiciary & Political Power´s Structure: Judiciary as an Organ of Political Control. I: Constitution and proceedings. Konferensbidrag vid International Association of Procedural Law Seoul Conference 2014 (ss. 177-183).

Nordlöf, K. (2014). Straffrättsteorins användbarhet. Konferensbidrag vid Nätverket för kvinnliga straffrättare i Norden.

Nordlöf, K. (2013). En kontraproduktiv brottmålsprocess. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna, tema: barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande, 16-17 april, 2013 Örebro.

Nordlöf, K. (2013). The right of an abused child to receive justice in a Swedish context. Konferensbidrag vid International Symposium, Tsukuba University, Tokyo, Japan, 20 October, 2013.

Nordlöf, K. (2012). Children in Law. Konferensbidrag vid The 2010 International Conference on Children in Law, Örebro University, 16-17 September, 2010 (ss. 56-68). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2012). The organization and functions of the intermediate level of government between the county and municipalities in Sweden. Konferensbidrag vid Colloquium on provinces in a comparative perspective, Bocconi University, Milano, 12 October, 2012. Bocconi University.

Nordlöf, K. (2009). Juvenile Jurisprudence. Konferensbidrag vid Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi, 18-19 May, Stockholm University.

Nordlöf, K. (2009). Profession, rights and rules. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium 22-24 June, 2009.

Nordlöf, K. (2007). The Comparative Aspects of Gender Governing Protected Witnesses. Konferensbidrag vid The Peace History Society International Conference on Historical Perspectives on Engendering War, Peace and Justice, October 19-20, 2007, Georgian Court University, Lakewood, NJ, U.S.A..

Nordlöf, K. (2006). The Legal Philosophy of Protecting a Suspect Child. Konferensbidrag vid XVII World Congress of the International Association of Youth and Family Judges and magistrates, Belfast, Northern Ireland, 27 August - 2 September, 2006.

Samlingsverk (redaktör)

Nordlöf, K. (ed.) (2013). Argumentation i nordisk straffrätt (1ed.). Norstedts Juridik AB.

Malekian, F. (ed.) & Nordlöf, K. (ed.) (2012). The sovereignty of children in law (1ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Uppdaterad: 2015-03-23

Sidansvarig: Kerstin Nordlöf