Kerstin Nordlöf

Kerstin Nordlöf
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303000
Rumsnummer: -

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Nordlöf, K. (2015). Juvenile Jurisprudence in Sweden. Tsukuba Journal of Law and Politics, 63, 1-11.

Israelsson, M. , Nordlöf, K. & Gerdner, A. (2015). European laws on compulsory commitment to care of persons suffering from substance use disorders or misuse problems: a comparative review from a human and civil rights perspective. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, 10.

Nordlöf, K. (2015). Responsibility for Child Abuse within Foster Care in Sweden. Horizons of Education, 14 (29), 20-45.

Nordlöf, K. (2015). Debt restructuring in Sweden. Revista de Processo, 40 (242), 339-353.

Nordlöf, K. (1990). Barn och ungdomar i polisarrester och häkten. Apropå, Brottsförebyggande rådets tidskrift (4), 12-16.

Böcker

Nordlöf, K. & Malekian, F. (2013). Prohibition of Sexual Exploitation of Children Constituting Obligation Erga Omnes (1ed.). Cambridge Scholars Publishing.

Malekian, F. & Nordlöf, K. (2012). Confessing the international rights of children: the basic documents with analysis. Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2012). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (2ed.). Lund: Studentlitteratur.

Nordlöf, K. (2005). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt (Ny, rev. utg.ed.). Lund: Studentlitteratur.

Nordlöf, K. (1991). Straffrättens processer för unga lagöverträdare (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Doktorsavhandlingar

Nordlöf, K. (1987). Straffprocessuella tvångsmedel: gripande, anhållande och häktning. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockholms universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nordlöf, K. (2014). Genus i kontexten unga lagöverträdare. I: Annina H. Persson, Lotti Ryberg-Welander, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter (ss. 261-274). Uppsala: Iustus förlag.

Malekian, F. & Nordlöf, K. (2014). International Legal Status of Children. I: Gerben Bruinsma, David Weisburd, Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. . Springer.

Nordlöf, K. (2013). The Sovereignty of Children´s Rights within the Legislation of the Nordic Countries. I: Catharina Calleman, Juridicums Årsbok: 2011-2013 (ss. 380-420). Örebro: Örebro University.

Nordlöf, K. (2013). The Sovereignty in Law. I: Catharina Calleman, Juridicums årsbok: 2011-2013 (ss. 366-378). Örebro: Örebro University.

Nordlöf, K. (2013). En rättsstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. I: Catharina Calleman, Juridicums årsbok: 2011-2013 (ss. 349-364). Örebro: Örebro University.

Nordlöf, K. (2013). Oskuldspresumtionen: en utopi för minderåriga barn misstänkta för brott. I: Kerstin Nordlöf, Argumentation i nordisk straffrätt (ss. 168-199). . Norstedts Juridik AB.

Nordlöf, K. (2012). Children in Law. I: Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2012). En rättstridig presumtion om uppsåt vid allvarlig psykisk störning hos unga lagöverträdare. I: Lotti Ryberg-Welander, Katarina Alexius, Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander (ss. 359-374). . Norstedts Juridik AB.

Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children’s rights within the legislation of the nordic countries. I: Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 194-234). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2012). The sovereignty of children in law. I: Farhad Malekian and Kerstin Nordlöf, The sovereignty of children in law (ss. 56-68). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Nordlöf, K. (2011). International principles and rights of children in criminal cases. I: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (ss. 113-133). Örebro: Örebro university.

Nordlöf, K. (2011). Economic raison d'etre of trafficking in children. I: Catharina Calleman, Rätten i den ekonomiska krisen (ss. 191-214). Uppsala: Iustus förlag.

Nordlöf, K. (1987). Restriktioner vid gripande, anhållande och häktning. I: Brottsutvecklingen: 1987 (ss. 159-173). Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Konferensbidrag

Nordlöf, K. (2015). Varför anses inte övergrepp mellan tonåringar lika skyddsvärda som mellan vuxna?. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna - tema: Diskriminering och kränkande behandling. Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnahuset och Barnrättsakademin, Örebro, Sweden, April 14-15, 2015.

Nordlöf, K. (2015). Forms of Relief: Debt restructuring in Sweden. Konferensbidrag vid 15th World Congress of the International Association of Procedural Law (IAPL 2015), Istanbul, Turkey, May 25-28, 2015.

Nordlöf, K. (2015). Some concluding remarks: Roundtable discussion. Konferensbidrag vid Fifth International Conference on Language, Law and Discourse, Örebro university, Örebro, Sweden, September 27 - October 1, 2015.

Nordlöf, K. (2015). Genus som bevisvärde. Konferensbidrag vid ELSA Day, Örebro universitet, Örebro, Sweden, November 25, 2015.

Nordlöf, K. (2015). Children witnesses of domestic violence. Konferensbidrag vid 4th International Therapeutic Jurisprudence Conference, Auckland, New Zealand, September 3-4, 2015.

Nordlöf, K. (2014). Constitution, Judiciary & Political Power´s Structure: Judiciary as an Organ of Political Control. I: Constitution and proceedings. Konferensbidrag vid International Association of Procedural Law (IAPL), Conference "Constitution and Proceedings", Seoul, Korea, October 1-4, 2014 (ss. 151-157).

Nordlöf, K. (2014). Straffrättsteorins användbarhet. Konferensbidrag vid Nätverket för kvinnliga straffrättare i Norden.

Nordlöf, K. (2013). Juvenile Jurisprudence in Sweden. Konferensbidrag vid Juvenile Jurisprudence, Tsukuba University, Tokyo, Japan, October 15, 2013.

Nordlöf, K. (2013). En kontraproduktiv brottmålsprocess. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna, tema: barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande, Örebro, Sweden, April 16-17, 2013.

Nordlöf, K. (2013). The right of an abused child to receive justice in a Swedish context. Konferensbidrag vid International Symposium, Tsukuba University, Tokyo, Japan, October 20, 2013.

Nordlöf, K. (2012). The organization and functions of the intermediate level of government between the county and municipalities in Sweden. I: Il rilievo della provincianel diritto comparato Casi nazionali a confronto : atti del convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Milano, Università commerciale L. Bocconi, 12 ottobre 2012. Konferensbidrag vid Colloquium on provinces in a comparative perspective, Bocconi University, Milano, Italy, October 12, 2012. Torino: Giappichelli.

Nordlöf, K. (2009). Juvenile Jurisprudence. Konferensbidrag vid Den svenska avdelningen av Internationella Föreningen i Rätts- och Socialfilosofi, Stockholm University, Stockholm, Sweden, May 18-19, 2009.

Nordlöf, K. (2009). Profession, rights and rules. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 22-24, 2009.

Nordlöf, K. (2007). The comparative aspects of gender governing protected witnesses. Konferensbidrag vid The Peace History Society International Conference on Historical Perspectives on Engendering War, Peace and Justice, Georgian Court University, Lakewood, NJ, U.S.A., October 19-20, 2007.

Nordlöf, K. (2006). The Legal Philosophy of Protecting a Suspect Child. Konferensbidrag vid XVII World Congress of the International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), Belfast, Northern Ireland, August 27 - September 1, 2006.

Samlingsverk (redaktör)

Nordlöf, K. (ed.) (2013). Argumentation i nordisk straffrätt (1ed.). Norstedts Juridik AB.

Malekian, F. (ed.) & Nordlöf, K. (ed.) (2012). The sovereignty of children in law (1ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Uppdaterad: 2016-01-29

Sidansvarig: Kerstin Nordlöf