This page in English

Forskningsämne

Rättsvetenskap

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Eleonor Kristoffersson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Juridik

Forskningsmiljöer

Vid Juridicum, Örebro universitet, bedrivs forskning inom traditionella juridiska områden såsom civilrätt, straffrätt, skatterätt, processrätt, stats- och förvaltningsrätt, folkrätt samt rättshistoria. Forskning bedrivs även inom några specialområden, såsom bankrätt, fastighetsrätt samt relevanta rättsområden för unga lagöverträdare, unga brottsoffer, arbetskraftsinvandring och människohandel. Publicering sker i olika former, alltifrån monografier och rapporter till artiklar i svenska och utländska tidskrifter. Några forskningsprojekt såsom skattesekretess och oskäliga avtal bedrivs inom ramen för affärsrättsgruppen, i vilken forskning utförs kring juridiska frågeställningar främst i central förmögenhetsrätt, bolagsrätt, skatterätt och arbetsrätt. Nära samarbete finns också med andra forskarmiljöer vid såväl svenska som utländska universitet. På Juridicum utförs forskningen av ett 20-tal personer, knutna till institutionen som professorer, docenter, lektorer och forskarstuderande.

 

Juridicum Anthology Cover 2019

Juridicum Anthology 2019

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt