This page in English

CVS Centrum för våldsstudier

Syftet med Centrum för våldsstudier är att nå ett samhälle fritt från våld. För att nå dit samlar vi expertis inom forskning från olika discipliner på ett ställe och arbetar tillsammans.

En ung man håller upp sin hand för att skydda sitt ansikte.

Stalkning och partnervåld, SToP

Vår forskning om stalkning och våld i nära relation innefattar riskbedömning och riskhantering med den tillämpade kriminologin som bas.

En domarklubba på ett bord.

JuVås Juridiska våldsstudier

På Juridicum har professor Laura Ervo en forskargrupp om våldrelaterade forskningsfrågor. Denna subgrupp forskar våld utifrån juridiska perspektiv.

En andmamma tillsammans med sin unge.

HeVoS: Heder, våld och samhälle

HeVoS är en tvärvetenskaplig forskargrupp som bedriver forskning om hedersrelaterat våld och förtryck.

En ung kvinna som talar i mikrofon.

Feministiska våldsstudier

Vi forskar om olika former av våld och övergrepp ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Detta analyseras i sociala, politiska och miljömässiga sammanhang.

En ritad figur som rör på sig

ReShape - Research in sport, health and physical education

Vi bedriver forskning om våld och övergrepp inom sport och fritid utifrån flera olika perspektiv samt inom olika kontexter.

Silhuetter av några männsiskor som står tätt tillsammans.

SAFe - Socialtjänstens Arbete med personer med Funktionsnedsättning

SAFe undersöker och utvecklar stöd för socialtjänstens arbete vid våld mot personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Nyheter

Aktuella händelser

För närvarande finns det inga händelser att visa.