This page in English

CVS Centrum för våldsstudier

Syftet med Centrum för våldsstudier är att nå ett samhälle fritt från våld. För att nå dit samlar vi expertis inom forskning från olika discipliner på ett ställe och arbetar tillsammans.

En lysande glödlampa på grå bakgrund

Kvinnors trygghet och säkerhet

Kvinnors trygghet och säkerhet bedriver tvärvetenskaplig forskning om mäns våld mot kvinnor och flickor, med ett fokus på prevalens och konsekvenser.

En ung man håller upp sin hand för att skydda sitt ansikte.

Stalkning och partnervåld, SToP

Vår forskning om stalkning och våld i nära relation innefattar riskbedömning och riskhantering med den tillämpade kriminologin som bas.

En lysande glödlampa

JuVås Juridiska våldsstudier

På Juridicum har professor Laura Ervo en forskargrupp om våldrelaterade forskningsfrågor. Denna subgrupp forskar våld utifrån juridiska perspektiv.

Bild

Feministiska våldsstudier

Vi forskar om olika former av våld och övergrepp ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Detta analyseras i sociala, politiska och miljömässiga sammanhang.

En lysande glödlampa på grå bakgrund

HeVoS: Heder, våld och samhälle

HeVoS är en tvärvetenskaplig forskargrupp med rötterna i socialt arbete, sociologi och genusvetenskap och bedriver forskning om hedersrelaterat våld och förtryck.

En ritad figur som rör på sig

ReShape - Research in sport, health and physical education

Vi bedriver forskning om våld och övergrepp inom sport och idrott. Detta görs utifrån flera olika perspektiv, till exempel kön, prevention, samt inom kontexter så som föreningsliv och styrande idrottsorgan.

Nyheter