Ann-Sofie Lennqvist-Linden

Ann-Sofie Lennqvist-Linden
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303037
Rumsnummer: F2249

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Olsson, J. & Lennqvist Lindén, A. (2003). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Kommunal ekonomi och politik, 7 (1), 25-59.

Böcker

Montin, S. , Hansén, C. , Lennqvist Lindén, A. , Olsson, J. & Åborg, C. (2008). Mellan kontinuitet och förändring: utvärdering av den nya nämndorganisationen i Uppsala kommun. Örebro: Örebro universitet (Centrum för urbana och regionala studiers skriftserie 62).

Doktorsavhandlingar

Lennqvist-Lindén, A. (2010). Att lägga politiken tillrätta: kommunala chefers professionalisering. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lennqvist Lindén, A. (2011). Chefsprofession som hot mot demokratin. I: Andreas Ivarsson, Nordisk kommunforskning: en forskningsöversikt med 113 projekt (ss. 84-88). Göteborg: Förvaltningshögskolan.

Lennqvist Lindén, A. (2011). Kommunalt jämställdhetsarbete. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg, Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 155-166). Örebro: Örebro universitet.

Lennqvist Lindén, A. (2005). Politikerrollen ur ett genusperspektiv. I: Jämställdhetspolitiska utredningen, Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen [Makt att forma samhället och sitt eget liv] (ss. 347-361). Stockholm: Fritzes.

Konferensbidrag

Lennqvist Lindén, A. (2009). Förvaltningschefer och professionalisering. Paper presented at XVIII Nordiska kommunforskarkonferensen 2009 26—28 nov, Åbo, Finland.

Lennqvist Lindén, A. (2007). Kommunala tjänstemäns konstruktion av politikerrolle(r)n(a). Paper presented at XVI Nordiska kommunforskarkonferensen, Göteborg, 23-25 nov 2007.

Lennqvist Lindén, A. (2005). Kommunfullmäktige: en jämförande analys av kommunfullmäktige i Uppsala och Örebro. Paper presented at XIII nordiska kommunforskarkonferensen arrangerad av institutionen för offentlig förvaltning vid Åbo akademi, Finland, 2005-11-25--27.

Lennqvist Lindén, A. (2005). Politik i den kommunala koncernen?. Paper presented at NOPSAs (Nordic Political Science Association) XIV konferens, Reykjavik, Island, 2005-08-11--13.

Lennqvist Lindén, A. (2004). Vad ska politikerna göra?: En analys av den ”nya” politikerrollsdiskursen. Paper presented at XIII Nordiska Kommunalforskarkonferensen arrangerad av universitetet i Oslo, Norge. 2004-11-26--28.

Lennqvist Lindén, A. (2003). När politikerna skulle möta medborgarna: en studie av politikernas förväntningar på politikerrollen i Örebro läns landstings nya organisation Medborgarmodellen. Paper presented at XII Nordiska kommunalforskarkonferensen arrangerad av Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, Sverige, 2003-11-28--30.

Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2002). Representativ demokrati utan partier: vad kan vi lära från Svågadalsnämnden?. Paper presented at XI nordiske kommunalforskerkonference arrangerad av Syddansk universitet i Odense, Danmark 2002-11-29--12-01.

Rapporter

Lennqvist Lindén, A. (2011). Flen i förändring: en utvärdering av kompetensutvecklingsarbetet bland kommunens chefer för ökad jämställdhet och mångfald. Örebro: Örebro universitet (Centrum för Urbana och Regionala Studiers skriftserie 67).

Hedlund, G. , Lennqvist Lindén, A. & Perman, K. (2003). Önskade och oönskade förändringar: könsmakt och organisationsförändringar i svenska kommuner : forskningsprogrammet Ledarskap i kommuner : Svenska kommunförbundet. Örebro: Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.

Lennqvist Lindén, A. (2003). När politikerna skulle möta medborgarna: en studie av politikernas förväntningar på politikerrollen i Örebro läns landstings nya organisation Medborgarmodellen. Örebro: Örebro universitet (Novemus arbetsrapporter 2003:1).

Lennqvist Lindén, A. (2001). Demokratisk förnyelse: FoU-projekt om demokratisk förnyelse i Nyköpings kommun. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter ).

Lennqvist Lindén, A. (2001). Representativ demokrati utan partier: utvärdering av Svågadalsnämnden 1996-2001. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus rapportserie 2001:3).

Lennqvist Lindén, A. & Olsson, J. (2000). FoU-projekt om kommunal organisering och demokrati i Örebro kommun: FoU-samarbete mellan Örebro kommun och Novemus, Örebro universitet. Örebro: Örebro universitet, Novemus (Novemus arbetsrapporter 2000:2).

Uppdaterad: 2014-12-02

Sidansvarig: Ann-Sofie Lennqvist-Linden