This page in English

Forskningsmiljö

CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Människor passerar ett övergångsställe i en stadsmiljö.

CFS är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med samhällsvetenskaplig inriktning, som samlar forskare från olika ämnen på Örebro universitet. Med utgångspunkt i feministisk och intersektionell teori undersöker forskarna i miljön sociala och politiska fenomen i bred bemärkelse.

En staty med två personer som bråkar.

Feministiska våldsstudier

Kvinnor och män har olika erfarenheter av våld. Vi undersöker olika former av våld och hur det är könsbestämt.

Tre män skriker medan de tittar på sport.

Män och maskulinitet

Vi analyserar hur maskulinitet förändras och hur de kan förstås i olika sammanhang som familj, sport och musik.

En cykel dekorerad med blommor.

Genus och hållbarhet

Vi tillämpar ett feministiskt perspektiv på hållbarhet, hur genus påverkar hållbarhetsarbetet och hur könsrelaterad hållbarhet interagerar med politik.

Pusselbitar med symboler för manligt och kvinnligt.

Feministisk teori

Vi utvecklar och analyserar begrepp och teorier som är relevanta för genusvetenskap och identifierar dess förutsättningar och antaganden.

Två personer håller varandra i händerna.

Kärleksstudier och HBTQI+

Denna forskning består av två delar: Den första är studier av kärlek, intimitet och sexualitet. Den andra undersöker förutsättningarna för hbtqi+-personer.

En bild som visar en grupp kvinnor som arbetar i en industri förr i tiden.

Politik och organisation

Forskningen som faller under denna kategori undersöker jämställdhetspolitik, kunskapsproduktion, arbete och kvinnors organisering.

En mikrofon och texten Studio Genus.

Studio Genus

I Studio Genus berättar genusforskare om forskning och diskuterar samhällsrelevanta teman.