This page in English

Forskningsmiljö

CFS - Centrum för feministiska samhällsstudier

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Maria Jansson

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

  • Civilsamhället
  • Intersektionalitet
  • Jämlikhetspolicy
  • Kvinnors organisering
  • Könsbaserat våld
  • Love studies
  • Sociala rörelser
  • Våld

Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) är en mångvetenskaplig forsknings- och forskarutbildningsmiljö där tjugotal seniorforskare (varav fyra professorer) och fem doktorander samverkar inom ramen för ett forskningsprogram, "Kön och samhälle i förändring". Forskningsmiljön har sin kärna och kontinuitet i ämnet genusvetenskap, som sedan 2001 respektive 2003 är ett grundutbildnings- och forskarutbildningsämne. De medverkande har för övrigt sina respektive ämnesbaser i statskunskap, historia, sociologi och socialt arbete.

Olika forskningsprojekt pågår som anknyter till det gemensamma programmet. Det högre seminariet fungerar som ett "programseminarium" och utgör ett viktigt led i samarbetet kring forskningen och för handledningen av doktorander.

2006 startade Örebro universitet tillsammans med Linköpings universitet Institutet för tematisk genusvetenskap (Genusforskningsinstitutet, GI), där Karlstads universitet kom med som partner 2012. Institutet har drivit det genusvetenskapliga excellenscentrat GEXcel, fr.o.m 2012 GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies. GI är också en av flera parter i den nya internationella forskarskolan InterGender.

NORA Conference 2022 (pdf)

Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (pdf)
Magnus Boström, Christian Lundahl & Johan Öhman, (2020:23)

CFS högre seminarier för 2020 hittar du här 

CFS högre seminarier för 2019 hittar du här (pdf)

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt