Anna-Karin Andershed

Anna-Karin Andershed
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303896
Rumsnummer: L2205, E3204

Anna-Karin Andershed är professor i psykologi, dekan för Fakultetsnämnden för Humaniora och Socialvetenskap, och forskningsledare vid Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Hon fokuserar forskningsmässigt på framför allt anpassning och socialisation utifrån ett utvecklingspsykologiskt livsförloppsperspektiv (från barndom till vuxen ålder) och är bl a forskningsledare för två stora longitudinella studier: SOFIA-studien och IDA-programmet. Intresseområden är utveckling av antisocialitet, normbrytande beteende och aggressivitet, utveckling av interventioner inriktade på normbrytande beteende, samt strukturerade bedömningsinstrument. Undervisar huvudsakligen i utvecklingspsykologi och kriminologi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Tuvblad, C. , Narusyte, J. , Comasco, E. , Andershed, H. , Andershed, A. , Colins, O. , Fanti, K. & Nilsson, K. (2016). Physical and Verbal Aggressive Behavior and COMT Genotype: Sensitivity to the Environment. .

Åström, T. , Gumpert, C. , Andershed, A. & Forster, M. (2015). The SAVRY Improves Prediction of Reoffending: A Naturalistic Longitudinal Comparative Study. Research on social work practice.

Klingzell, I. , Fanti, K. , Colins, O. , Frogner, L. , Andershed, A. & Andershed, H. (2015). Early Childhood Trajectories of Conduct Problems and Callous-Unemotional Traits: The Role of Fearlessness and Psychopathic Personality Dimensions. Child Psychiatry and Human Development.

Andershed, A. & Andershed, H. (2015). Improving evidence-based social work practice with youths exhibiting conduct problems through structured assessment. European Journal of Social Work.

Andershed, A. & Andershed, H. (2015). Risk and protective factors among preschool children: integrating research and practice. Journal of Evidence-Informed Social Work, 12 (4), 412-424.

Doyle, M. , Frogner, L. , Andershed, H. & Andershed, A. (2015). Feelings of safety in the presence of the police, security guards and police volunteers. European Journal on Criminal Policy and Research.

Colins, O. F. , Andershed, H. , Frogner, L. , Lopez-Romero, L. , Veen, V. & Andershed, A. (2014). A New Measure to Assess Psychopathic Personality in Children: The Child Problematic Traits Inventory. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 36 (1), 4-21.

Cater, Å. , Andershed, H. & Andershed, A. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (8), 1290-1302.

Åström, T. , Jergeby, U. , Andershed, A. & Tengström, A. (2013). Social workers' assessments of needs and interventions for adolescents with substance misuse problems, criminal behaviour and mental health difficulties: a vignette study. European Journal of Social Work, 16 (5), 635-650.

Eriksson, I. , Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). What protects youths from externalising and internalising problems?: a critical review of research findings and implications for practice. Australian journal of guidance and counselling, 21 (2), 113-125.

Narusyte, J. , Neiderhiser, J. M. , Andershed, A. , D’Onofrio, B. M. , Reiss, D. , Spotts, E. , Ganiban, J. & Lichtenstein, P. (2011). Parental criticism and externalizing behavior problems in adolescents: the role of environment and genotype-environment correlation. Journal of Abnormal Psychology, 120 (2), 365-376.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protect youth from problems: a review of previous reviews. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 477-482.

Andershed, H. , Fredriksson, J. , Engelholm, K. , Ahlberg, R. , Berggren, S. & Andershed, A. (2010). Initial test of the new risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 488-492.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: introducing the assessment system ESTER. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 377-383.

Narusyte, J. , Andershed, A. , Neiderhiser, J. , D'Onofrio, B. , Reiss, D. , Spotts, E. , Ganiban, J. & Lichtenstein, P. (2009). Parental criticism and externalizing behavior problems in adolescents: The role of environment and genotype-environment correlation. Behavior Genetics, 39 (6), 672-672.

Andershed, H. & Andershed, A. (2009). Normbrytande beteende bland barn: risker och skydd och strukturerad bedömning. Elevhälsen, 3.

Bergman, L. R. & Andershed, A. (2009). Predictors and Outcomes of Persistent or Age-Limited Registered Criminal Behavior: A 30-Year Longitudinal Study of a Swedish Urban Population. Aggressive Behavior, 35 (2), 164-178.

Bergman, L. R. , Andershed, H. & Andershed, A. (2009). Types and continua in developmental psychopathology: Problem behaviors in school and their relationship to later antisocial behavior. Development and psychopathology (Print), 21 (3), 975-992.

Narusyte, J. , Andershed, A. , Neiderhiser, J. M. & Lichtenstein, P. (2007). Aggression as a mediator of genetic contributions to the association between negative parent-child relationships and adolescent antisocial behavior. European Child and Adolescent Psychiatry, 16 (2), 128-137.

Andershed, H. & Andershed, A. (2007). Normbrytande beteende bland barn: ett angeläget men eftersatt problem. Psykisk hälsa (1), 43-53.

Böcker

Andershed, H. , Andershed, A. & Wallin Weihe, H. (2007). Normbrytende atferd hos barn: Hva sier forskningen? (1ed.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Andershed, A. (2005). In synch with adolescence: the role of morningness-eveningness in development. New York: Springer (Longitudinal Research in the Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary Series ).

Andershed, H. & Andershed, A. (2005). Normbrytande beteende i barndomen: Vad säger forskningen?. Stockholm: Gothia.

Doktorsavhandlingar

Andersson [Andershed], A. (2001). The rhythm of adolescence: morningness-eveningness and adjustment from a developmental perspective. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Kapitel i böcker, del av antologier

Andershed, H. , Andershed, A. & Tuvblad, C. (2013). Psykologiska och biologiska perspektiv på sociala anpassningsproblem. I: Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans, Perspektiv på sociala problem (ss. 242-261). Stockholm: Natur och kultur.

Andershed, A. & Andershed, H. (2013). En introduktion till longitudinell forskning och IDA-programmet. I: Andershed, A-K., & Andershed, H., Att studera männniskors utveckling: resultat från forskningsprogrammet IDA 1965-2013. Lund: Studentlitteratur.

Andershed, A. (2012). Girls at risk in their own right. I: Andershed, Anna-Karin, Girls at risk: Swedish longitudinal research on adjustment (ss. 1-8). New York: Springer.

Andershed, H. & Andershed, A. (2012). Externalizing and internalizing problems among Youths and the need to understand the heterogeneity of these problems. I: Martin McKee, For the sake of the children: social paediatrics in action. A festschrift in honour of Staffan Jansson (ss. 60-68). Karlstad: Karlstad University Press.

Andershed, A. & Pepler, D. J. (2012). Life-span continuity in female aggression and violence. I: Anna-Karin Andershed, Girls at risk: Swedish longitudinal research on adjustment (ss. 105-117). New York: Springer.

Fredriksson, J. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Den vetenskapliga uppföljningen av Pinocchio II: resultat så långt av den vetenskapliga utvärderingen av Pinnochio-II-projektet : beskrivning av barnen och praktikernas arbete med att tillämpa mer evidensbaserad kunskap i praktik [bilaga 2]. I: Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende (ss. 79-88). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Andershed, H. , Andershed, A. & Söderholm Carpelan, K. (2010). Hur fungerar insatser till ungdomar som begår brott och hur kan vi bli bättre i praktik?. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 150-177). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Ahlgren, T. , Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Vad fungerar i Sverige?: Om svenska utvärderingar av insatser till ungdomar som begår brott. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 126-149). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, A. , Andershed, H. & Söderholm Carpelan, K. (2010). Om insatser som kan användas i ungdomsvård och deras effekter. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 51-102). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Söderholm Carpelan, K. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Insatser till ungdomar som begår brott: det svenska systemet. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 42-50). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Ungdomsbrottslighet: hur vanligt är det och vad beror det på?. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 25-41). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, H. , Andershed, A. , Söderholm Carpelan, K. , Brännström, L. & Nyström, M. (2010). Bokens bakgrund, syfte, innehåll och målgrupp. I: Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (ss. 13-24). Stockholm: Gothia Förlag AB.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Om normbrytande beteende bland barn. I: Projekt Pinocchio: erfarenheter från ett nationellt Genombrottsprojekt med syfte att förbättra arbetet kring barn upp till 12 år som riskerar utveckla ett varaktigt normbrytande beteende : slutrapport (ss. 23-28). Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Andershed, A. & Andershed, H. (2009). Bedömning av risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende hos unga: hur kan vi använda teori och forskning i praktiken?. I: Barn och unga som begår brott: handbok för socialtjänsten (ss. 161-201). Stockholm: Socialstyrelsen.

Andershed, H. & Andershed, A. (2008). Implications of heterogeneity among individuals with antisocial behaviour. I: David Canter, Rita Žukauskienė, Psychology and law: bridging the gap (ss. 103-118). Aldershot: Ashgate.

Andershed, A. , Enebrink, P. & Andershed, H. (2007). Normbrytande beteende bland internationellt adopterade barn: riskfaktorer och interventioner. I: Margareta Carlberg, Karin Nordin Jareno, Internationellt adopterade i Sverige: vad säger forskningen? (ss. 121-165). Stockholm: Gothia.

Konferensbidrag

Eriksson, I. , Fanti, K. A. , Frogner, L. , Andershed, A. , Colins, O. & Andershed, H. (2014). Temperamental and personality dimensions associated with stability and change of conduct problems and CU traits during childhood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.

Källström Cater, Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, June 9-11 2014, Stockholm, Sweden.

Corovic, J. , Andershed, A. , Andershed, H. & Colins, O. (2014). Criminal pathways: key findings from the Swedish IDA-program concerning early predictors and adulthood adjustment outcomes. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium,9-11 June 2014, Stockholm, Sweden.

Andershed, H. & Andershed, A. (2012). Risk and protective factors among preschool children for long-lasting psychosocial problems: what we know from research and how it can be used in practice. Konferensbidrag vid Nordic Day 2012: Early childhood interventions – attractive and effective? Copenhagen, Denmark, June 24, 2012.

Andershed, A. (2011). The role of risk-need assessment in interventions for young offenders. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden.

Bond, H. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). Risk-need assessments of youth with or at risk for criminal behavior: structure or no structure?. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2011). When callous-unemotional-traits come together with conduct problems and when they do not. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC , USA..

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about childhood resilience. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance, April 21-25 2010, Antalya, Turkey..

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Subgroups of children with conduct problems. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Protection against externalizing and internalizing behavior problems among children at risk. Konferensbidrag vid 62nd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 17-20, 2010 San Francisco, USA..

Svensson, B. , Janson, S. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). The SOFIA study: a multi-disciplinary large scale longitudinal study ofsocial, behavioral and physical development. Konferensbidrag vid 5th Conference of Epidemiological Longitudinal Studies in Europe (CELSE), October 13-15, 2010 Paphos, Cyprus, Greece.

Eriksson, I. , Cater [Källström Cater], Å. , Andershed, A. & Andershed, H. (2010). What we know and need to know about factors that protects youth from problems: a review of reviews. Konferensbidrag vid Pathways to resilience II: The Social Ecology of Resilience, June 7-10, 2010, Halifax, Nova Scotia, Canada..

Andershed, H. , Engelholm, K. , Frediksson, J. & Andershed, A. (2010). Initial test of the new risk-need assessment instrument for youths with or at risk for conduct problems: ESTER-assessment. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.

Andershed, A. & Andershed, H. (2010). Empirical test of a new screening questionnaire of risk faactors for conduct problems among youths: external validity and internal consistency tests of ESTER-screening. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.

Andershed, H. & Andershed, A. (2010). Risk-need assessment for youth with or at risk for conduct problems: introducing the computerized assessment system ESTER. Konferensbidrag vid World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance.

Andershed, A. (2009). Effective components and principles in interventions for preschool children with or at risk for conduct problems: setting the scene for a systematic review. Konferensbidrag vid 31st Congress of the International Academy of Law and Mental Health, New York, USA.

Andershed, A. (2008). Patterns of preschool risk and protective factors for conduct problem behavior. Konferensbidrag vid IACAPAP 18th World Congress, April, 2008, Istanbul, Turkey.

Andershed, A. (2007). Are different forms of aggression related to different outcomes?. Konferensbidrag vid 30th International Congress on Law and Mental Health, Padua, Italy.

Rapporter

Alexandersson, P. , Andershed, H. , Andershed, A. & Cater, Å. (2015). Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder : sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen.

Andershed, A. , Andershed, H. & Farrington, D. P. (2012). Risk- och skyddande faktorer för psykosociala problem bland förskolebarn: vad vi vet från forskning och hur det kan användas i praktiken. .

Samlingsverk (redaktör)

Andershed, A. (ed.) & Andershed, H. (ed.) (2013). Att studera människors utveckling : resultat från forskningsprogrammet IDA1965-2013. Lund: Studentlitteratur.

Andershed, A. (ed.) (2012). Girls at risk : Swedish longitudinal research on adjustment. New York: Springer-Verlag New York (Advancing Responsible Adolescent Development ).

Andershed, A. (ed.) (2012). Girls at risk: Swedish longitudinal research on adjustment. New York: Springer (Advancing responsible adolescent development ).

Andershed, H. (ed.) , Andershed, A. (ed.) & Söderholm Carpelan, K. (ed.) (2010). Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? (1ed.). Stockholm: Gothia.

Kerr, M. (ed.) , Stattin, H. (ed.) , Engels, R. C. M. E. (ed.) , Overbeek, G. (ed.) & Andershed, A. (ed.) (2010). Understanding girls' problem behavior: how girls' delinquency develops in the context of maturity and health, co-occurring problems, and relationships. Chichester, UK: Wiley (Hot Topics in Developmental Research ).

Uppdaterad: 2016-02-04

Sidansvarig: Anna-Karin Andershed