This page in English

Forskningsämne

Psykologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jonas Persson

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Depression
 • Hållbar utveckling
 • Hälsopsykologi
 • Kognitiv funktion
 • Smärta
 • Stress
 • Tvåspråkighet och lässvårigheter
 • Unga vuxna
 • Ungdomar
 • Utvecklingspsykologi
 • Ångest

Forskningsmiljöer

Forskningen i ämnet psykologi rör kognition, personlighet, psykisk ohälsa, stress, smärta, sömn, social fobi, antisocialt beteende, kriminalitet, psykopati, sociala relationer (till kamrater, föräldrar, o.a.), kamratnätverk, prevention, intervention och flera andra områden. De forskningsfrågor som ställs rör sig alltifrån psykopatologi till positiv psykologi. Två forskningsmiljöer är Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), under ledning av X och Center for X, under ledning av X. Dessa två forskarmiljöer tillsammans med kolleger i andra discipliner samlar ett trettiotal forskare och doktorander.

Center for Health and Medical Psychology söker förstå de psykologiska mekanismerna bakom utvecklingen av psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. Center for Developmental Research specialiserar sig på longitudinell forskning om människors sociala och psykologiska utveckling och speciellt ungdomars och unga vuxnas utveckling. Forskargruppen arbetar tvärvetenskapligt med forskare inom områdena politisk socialisation och interventions/preventionsvetenskap.

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt