This page in English

Forskningsämne

Psykologi

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Jonas Persson

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Depression
 • Hållbar utveckling
 • Hälsopsykologi
 • Kognitiv funktion
 • Smärta
 • Stress
 • Tvåspråkighet och lässvårigheter
 • Unga vuxna
 • Ungdomar
 • Utvecklingspsykologi
 • Ångest

Forskningsmiljöer

Forskningen i ämnet psykologi rör kognition, personlighet, psykisk ohälsa, stress, smärta, sömn, social fobi, antisocialt beteende, kriminalitet, psykopati, sociala relationer (till kamrater, föräldrar, o.a.), kamratnätverk, prevention, intervention och flera andra områden. De forskningsfrågor som ställs rör sig alltifrån psykopatologi till positiv psykologi. Två forskningsmiljöer är Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), under ledning av Hugo Hesser och LEADER - Center for Lifespan Developmental Research, under ledning av Jonas Persson. Dessa två forskarmiljöer tillsammans med kolleger i andra discipliner samlar ett trettiotal forskare och doktorander.

Center for Health and Medical Psychology söker förstå de psykologiska mekanismerna bakom utvecklingen av psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. Center for Lifespan Developmental Research, söker förstå grundläggande aspekter av psykologisk utveckling och psykosocial anpassning bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Flera av studierna är longitudinella där barn, ungdomar och vuxna följts över flera år.

 

Forskningsprojekt