This page in English

Forskningsämne

Psykologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Hugo Hesser

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Depression
 • Hållbar utveckling
 • Hälsopsykologi
 • Kognitiv funktion
 • Minne
 • Smärta
 • Stress
 • Unga vuxna
 • Ungdomar
 • Utvecklingspsykologi
 • Ångest

Forskningsmiljöer

Forskningen i ämnet psykologi rör kognition, personlighet, psykisk ohälsa, stress, smärta, sömn, social fobi, antisocialt beteende, kriminalitet, psykopati, sociala relationer (till kamrater, föräldrar, o.a.), kamratnätverk, prevention, intervention, unga och klimatförändringarna och flera andra områden. De forskningsfrågor som ställs rör sig alltifrån psykopatologi till positiv psykologi. Två forskningsmiljöer är Center for Health and Medical Psychology (CHAMP), under ledning av Hugo Hesser och LEADER - Center for Lifespan Developmental Research, under ledning av Jonas Persson. Forskning bedrivs också i den mångvetenskapliga miljön CESSS, Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning, som leds av docenterna Maria Ojala, psykologi, Karin Gustafsson sociologi och Erik Hysing, statskunskap. Dessa tre forskarmiljöer tillsammans med kolleger i andra discipliner samlar ett trettiotal forskare och doktorander. 

Center for Health and Medical Psychology söker förstå de psykologiska mekanismerna bakom utvecklingen av psykisk och fysisk hälsa och ohälsa. 

Center for Lifespan Developmental Research, söker förstå grundläggande aspekter av psykologisk utveckling och psykosocial anpassning bland barn, ungdomar, vuxna och äldre. Flera av studierna är longitudinella där barn, ungdomar och vuxna följts över flera år.

CESSS målsättning är att nå ny kunskap för en samhällstransformation mot en hållbar framtid. I psykologi ligger fokus på unga och klimatengagemang, hantering av klimatoro, klimathopp och faktorer som hänger samman med klimatvänliga beteenden.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt