CAPS - Center for Criminological and Psychosocial Research

CAPS är en forskningsgrupp i kriminologi vid Örebro universitet med det övergripande syftet att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande, kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening. Kopplat till CAPS är även SOFIA-studien, en vetenskaplig studie där cirka 2000 barn följs från det att de var 3–5 år gamla. För mer information, se SOFIA-studien.  

Vi har ett omfattande samarbetsnätverk både bland forskare nationellt och internationellt men inte minst bland professionella i praktik (t.ex. polismyndigheten, kommuner, socialtjänst, bostadsföretag, med flera).

Vi är återkommande sakkunniga vid nationella och regionala myndigheter och instanser (t.ex. Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Statens Institutionsstyrelse (SIS), Friends, samt Brottsförebyggande rådet (Brå). Vi deltar ofta på nationella och internationella konferenser och vi erbjuder uppdragsutbildningar inom våra forskningsområden.

Läs gärna mer om våra aktuella forskningsområden genom att klicka dig in på respektive inriktning nedan eller ta del av våra pågående forskningsprojekt. Kontakta oss gärna för frågor eller samarbetsförslag.

Forskning inom CAPS bedrivs inom tre övergripande inriktningar  

Kontaktperson

Karin Hellfeldt

Forskningsämne

Kriminologi