This page in English

Forskningsämne

Kriminologi

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Susanne Strand

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen inom kriminologi är organiserad i två olika forskningsmiljöer och en oberoende forskargrupp:

Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Denna forskningsmiljö omfattar tre forskargrupper: (i) Otrygghet, utsatthet och dess konsekvenser/Viktimologi; (ii) Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, och; (iii) Kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer.

Centrum för våldsstudier (CVS). Denna forskningsmiljö omfattar en grupp från kriminologi: Stalking and Intimate Partner Violence, SToP och grupper från andra ämnen/discipliner.

Biopsykosocial kriminologi och psykologi. Detta är en oberoende tvärvetenskaplig forskargrupp inom kriminologi.

Aktuella forskningsområden inom kriminologi inkluderar:

Biopsykosocial kriminologi och psykologi. Involverar ett tvärvetenskapligt fokus på etiologi och konsekvenser av kriminellt beteende och relaterade utfall såsom externaliserade problem hos barn/ungdomar, kriminellt beteende, antisocialt beteende och psykopati.

Otrygghet, utsatthet och dess konsekvenser (viktimologi). Inklusive till exempel mobbning, cybermobbning, utsatthet och förståelse av subjektiva känslor av otrygghet.

Kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Inklusive utveckling och utvärdering av metoder och kartläggning och mätning av brott och otrygghet, samt prediktion och förståelse av brott, otrygghet och rädsla för brott.

Stalkning och partnervåld. Inklusive familjebaserat våld som hedersrelaterat våld, riskbedömning och riskhantering.

Utveckling av brottsligt beteende – Risk- och skyddsfaktorer. Inklusive studier av brottsriskfyllda psykopatologier såsom uppförandestörning, ADHD och psykopatisk personlighet (psykopati) och livsriskerna förknippade med kriminalitet bland både unga och äldre.