This page in English

Forskningsämne

Kriminologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Catherine Tuvblad

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen inom kriminologi är organiserad i två olika forskningsmiljöer:

Centrum för våldsstudier (CVS)
Forskningsmiljön omfattar en grupp från kriminologi: Stalking and Intimate Partner Violence, SToP och grupper från andra ämnen/discipliner.

Biopsykosocial kriminologi och psykologi 
Forskningsmiljön fokuserar på att få en ökad och mer komplett förståelse av utvecklingen av kriminellt beteende genom att undersöka samband och interaktioner mellan biologiskapsykologiska och sociologiska faktorer. Forskningsgruppen består av två delar: (i) Family Designs and Epidemiological Approaches (ii) The Psychophysiology, Brain & Virtual Reality Lab.