This page in English

Forskningsämne

Kriminologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Susanne Strand

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskningen inom kriminologi är organiserad i två olika forskningsmiljöer och en oberoende forskargrupp:

Center for Criminological and Psychosocial Research (CAPS). Denna forskningsmiljö omfattar tre forskargrupper: (i) Otrygghet, utsatthet och dess konsekvenser/Viktimologi; (ii) Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, och; (iii) Kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer.

Centrum för våldsstudier (CVS). Denna forskningsmiljö omfattar en grupp från kriminologi: Stalking and Intimate Partner Violence, SToP och grupper från andra ämnen/discipliner.

Biopsykosocial kriminologi och psykologi. Denna forskningsgrupp fokuserar på att få en ökad och mer komplett förståelse av utvecklingen av kriminellt beteende genom att undersöka samband och interaktioner mellan biologiska, psykologiska och sociologiska faktorer. Forskningsgruppen består av två delar: (i) Family Designs and Epidemiological Approaches (ii) The Psychophysiology, Brain & Virtual Reality Lab.

Biopsykosocial kriminologi och psykologi