This page in English

Forskningsämne

Kriminologi

Om forskningsämnet

Ämnesuppgifter

Kontaktperson

Henrik Andershed

Vetenskapsområden

  • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsmiljöer

Forskning i ämnet kriminologi vid Örebro universitet bedrivs främst vid forskningscentrumet CAPS - center for Criminological And PsychoSocial research. Det övergripande syftet med forskningen vid CAPS är att bedriva praktiskt användbar forskning om normbrytande, kriminellt beteende, och om psykosocial anpassning och utveckling i en vidare mening.De aktuella forskningsområdena och frågeställningarna är det som definierar CAPS och utgör centrumets vardagliga verksamhet.

Aktuella forskningsområden

1. Biosociala förklaringsmodeller om kriminalitet
2. Kriminalitetens utveckling och risk- och skyddsfaktorer
3. Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete
4. Otrygghet, utsatthet och dess konsekvenser/Viktimologi
5. Stalkning och partnervåld

Forskare

Forskargrupper

Forskningsprojekt