Skolsamverkan

För Örebro universitet är skolsamverkan en viktig del i utvecklingsarbetet där vi är med och medverkar till en höjd bildningsnivå.

Genom ett aktivt lokalt engagemang erbjuder vi skolor att besöka universitetet. Våra studenter finns även på plats på skolor och ger studiehjälp och inspiration åt grundskole- och gymnasieelever.


RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skola och utbildning

RUC verkar för att skapa en gemensam utveckling och samverkan av praxisnära kunskapsbildning och fungerar som länken mellan regionens skolor/skolhuvudmän och Örebro universitet när det gäller forskningsbaserad kompetens- och verksamhetsutveckling, fortbildning och uppdragsutbildningar.

Läs mer om RUC, bland annat information om aktuella evenemang

Uppdaterad: 2015-11-06

Sidansvarig: Pia Ridderby