This page in English

Evelina Carey

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Kommunikation och samverkan

E-post:

Telefon: 019 303306

Rum: E2271

Evelina Carey

Om Evelina Carey

Evelina Carey är verksamhetsansvarig för marknadsföringsgruppen. Hon leder en grupp på fem personer som arbetar med studentrekrytering för Örebro universitets utbildningsprogram på grundnivå. Gruppen arbetar kontinuerligt med att lyfta Örebro universitet genom att planera och producera aktiviteter och kampanjer. Vi arbetar med film- och fotoproduktion, annonsproduktion, framtagande av programkatalogen, skriver utbildningsnyheter och artiklar. Vi hanterar universitets sociala medier och websidor gällande studentrekrytering och kan hjälpa till med text på programsidor.

Evelina ansvarar även för skolsamverkan för Örebro universitet, hon planerar och genomför bl.a. Universitetsdagarna samt de nationella studentrekryteringsmässorna. Hon är kontaktperson för skolor som vill komma i kontakt med universitetet.

Årligen rekryterar Evelina studentambassadörer som hjälper oss i vårt arbete med marknadsföring av Örebro universitet.