Lärarutbildning vid Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Två händer som handhälsar

RUC – Regionalt utvecklingscentrum har en bred syn på regional samverkan präglad av ömsesidig nytta. RUC utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. Detta innebär att RUC för samman kompetenser som rör skolrelevant forskning i flera slags forum.

RUC erbjuder och samordnar:

  • Universitetets didaktiska nätverk
  • Forskningssamverkan
  • Kompetensutveckling
  • Regionala och nationella insatser från skolmyndigheter