Lärarutbildning vid Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

RUC – Regionalt utvecklingscentrum har en bred syn på regional samverkan präglad av ömsesidig nytta. RUC utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. Detta innebär att RUC för samman kompetenser som rör skolrelevant forskning i flera slags forum.

RUC erbjuder och samordnar:

  • Universitetets didaktiska nätverk
  • Omvärldsbevakning
  • Dialog inför skolrelevanta forskningsprojekt
  • Kompetensutveckling
  • Regionala insatser från skolmyndigheter

Lärare i samtal framför tavla.

Didaktiska nätverk

RUC samordnar universitetets tio didaktiska nätverk med olika inriktning och målgrupper. Forskare, doktorander, lärarutbildare, förskollärare, lärare och skolledare presenterar och diskuterar skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet.

Böcker i en bokhylla.

Omvärldsbevakning

RUC erbjuder forsknings-sammanställningar av olika omfattningar eller problemformulering som underlag för väl underbyggda beslut.

Pusselbitar

Forskningsprojekt

RUC matchar samman verksamhet och forskare för dialog och initial projektsamordning.

Kompetensutveckling

RUC erbjuder kompetens-utvecklingsdagar, uppdragsutbildningar och samordning av skolutvecklingsprojekt.

Kartbild

Skolmyndigheter

RUC har kontinuerlig kontakt med Skolverket och andra myndigheter kring olika regionala insatser.