Lärarutbildning vid Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum

Två händer som handhälsar

RUC – Regionalt utvecklingscentrum har en bred syn på regional samverkan präglad av ömsesidig nytta. RUC utgör navet för forskningsbaserad samverkan mellan lärarutbildningen vid Örebro universitet och regionens förskolor och skolor. Detta innebär att RUC för samman kompetenser som rör skolrelevant forskning i flera slags forum.

RUC erbjuder och samordnar:

  • Universitetets didaktiska nätverk
  • Forskningssamverkan
  • Kompetensutveckling
  • Regionala och nationella insatser från skolmyndigheter

 

Lärare i samtal framför tavla.

Didaktiska nätverk

RUC samordnar universitetets nio didaktiska nätverk med olika inriktning och målgrupper. Skolrelevant forskning och beprövad erfarenhet diskuteras.

Pusselbitar

Forskningssamverkan

RUC samordnar forskningssamverkan mellan Örebro universitet och regionens förskole- och skolverksamheter.

Kompetensutveckling

RUC erbjuder kompetensutvecklings-insatser av olika slag och med olika omfattning.

Kartbild

Skolmyndigheter

RUC stödjer Skolverket och andra skolmyndigheter i flera regionala och nationella satsningar.

Kalender