Organisation

Forskargruppen och organisation

BIO IBD medlemmar består av både ledande kliniker och forskare inom området IBD och samarbetspartners. Tillsammans har medlemmarna en stark meritlista av tidigare och pågående samarbete och en samlad kompetens inom området IBD.

Ledningsstrukturen och den operativa organisationen i BIO IBD utgörs av:

Exekutiva gruppen - samordnar insatserna från projektets olika delar, kliniker, biomedicinska företag samt patientorganisation.

Styrgruppen - ansvarar för den strategiska ledningen med representanter från alla SOIBD-anslutna universitet, biomedicin företag och patientorganisation.

Rådgivande utskott - internationellt erkända företrädare för den akademiska världen och den biomedicinska industrin som ansvarar för extern granskning och input.

Utöver dessa utgörs BIO IBD även av viktiga kärnfunktioner kopplade till klinisk forskarutbildning (Forum GIMIICum), det svenska IBD registret (SWIBREG) med över 30 000 patienter från 50 sjukhus samt Science for Life Laboratory (SciLifeLab) som är en nationell resurs med state-of-the-art teknik.