Medicinska e-biblioteket

Nya uppdaterade manualer för EndNote

Bild på logotyp för EndNote X9

Nu finns det uppdaterade manualer att hämta i Medicinska e-biblioteket.

Manualerna visar hur du kommer igång, hur det fungerar på Mac, import från databaser samt EndNote och Word. Vi har också en FAQ där du finner svar på vanliga frågor.
Vill du ha support/handledning i programmet kontaktar du This is an email address