Medicinska e-biblioteket

Referera & publicera

Biblioteket erbjuder stöd i publiceringsfrågor såsom hjälp att välja tidskrift, finansiering vid öppen tillgång, råd kring forskningsdata med mera. Vi erbjuder också utbildning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote. Här kan du även läsa mer om affilieringsavtal och DiVA.

Inom medicin- och hälsovetenskap är det starkt rekommenderat att du publicerar dig i en tidskrift som är indexerad i Web of Science. Det är också bra att i förväg kontrollera om tidskriften stödjer Open Access-publicering och om det går att få författaravgiften betald genom något av universitetets avtal.

För att din forskning ska synliggöras i sammanställningar av universitetets forskning behöver den också registreras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Bild på Laptop

Hitta lämpliga tidskrifter

Hur du hittar tidskrifter inom ditt ämne i Web of Science.

Bild på hög med dokument.

Web of Science Master Journal List

Här kan du enkelt se om en given tidskrift indexeras i WoS.

Pictogram föreställande händer som skakar hand.

Finansiering av publicering

Har du tillgång förbetald eller rabatterad författaravgift?