Medicinska e-biblioteket

Om medicinska e-biblioteket

Medicinska e-biblioteket är ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Här har vi samlat e-resurser såsom databaser, tidskrifter, e-böcker och artiklar.

Som anställd vid Region Örebro län kan du nå alla elektroniska resurser i e-biblioteket om du är uppkopplad mot Region Örebro läns nätverk.

Du har även möjlighet att nå dem utanför det interna nätet genom att logga in. På vår sida om inloggning och tillgång kan du läsa mer om hur det fungerar.

När det gäller de fysiska biblioteken hänvisar vi till respektive bibliotek för mer information. Se mer information om dem under Besöka & låna.