Medicinska e-biblioteket

Om medicinska e-biblioteket

Medicinska e-biblioteket är ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet. Här har vi samlat e-resurser såsom databaser, tidskrifter, e-böcker och artiklar.

Som anställd vid Region Örebro län kan du nå alla elektroniska resurser i e-biblioteket om du är uppkopplad mot Region Örebro läns nät.

Du har även möjlighet att nå dem utanför det interna nätet genom egen inloggning. Ansök om personlig inloggning här.

När det gäller de fysiska biblioteken hänvisar vi till respektive bibliotek för mer information. Se mer information om dem under Besöka & låna.