Medicinska e-biblioteket

Besöka & låna

Förutom e-biblioteket är du även välkommen att besöka något av de tre fysiska medicinska biblioteken.

Fotografi av huvudentrén till Campus USÖ

Campus USÖ

Biblioteket ligger i X-huset vid sjukhusområdet i Örebro.

Skylt med texten "Region Örebro län Karlskoga lasarett"

Karlskoga lasarett

Biblioteket är beläget en trappa upp till vänster från stora entrén

Fotografi över Lindesbergs lasarettsbyggnad

Lindesbergs lasarett

Biblioteket är beläget på Lärcentrum vid KTC på plan 6.