Medicinska e-biblioteket

Medicinska e-biblioteket - för dig som är anställd vid Region Örebro län

Primo - sök böcker, artiklar med mera

Vad är Primo?

Söktjänsten Primo innehåller medicinska e-bibliotekets böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och open access-arkiv.

Bild på datorskärm med databasen PubMed

Databaser

PubMed, Cinahl, Web of Science m.fl.

Två händer som håller i en läsplatta ovanför en pappersbok

E-böcker

Bland annat ClinicalKey och Springers e-bokpaket Medicine.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka en bibliotekarie

Få hjälp med sökningar, undervisning, referenser med mera.

Medicinska biblioteket, Campus USÖ

Telefon: 019-30 13 92
E-post: medbibl@oru.se

Besöksadress: Södra Grev Rosengatan 42 A, Örebro
Postadress: Örebro universitet, Medicinska biblioteket, Campus USÖ, 701 82 Örebro

Medicinska biblioteket, Karlskoga lasarett

Telefon: 0586-664 49
E-post: medbibl.kgalas@regionorebrolan.se

Besöksadress: Lasarettsvägen 1, Karlskoga
Postadress: Karlskoga lasarett, 691 81 Karlskoga

Medicinska biblioteket, Lindesbergs lasarett

Telefon: 0581-853 11
E-post: medbibl.lbglas@regionorebrolan.se

Besöksadress: Stentäppsgatan 6, Lindesberg
Postadress: Lindesbergs lasarett, 711 82 Lindesberg