Medicinska e-biblioteket

Ska du publicera en artikel? Vill du ha hjälp att hitta tidskrifter i ditt ämne?

Bild på en hög med tidskrifter på ett bord.

Vi kan hjälpa dig att ta reda på vilka tidskrifter som finns, hur det ser ut med impact factors och om det går att publicera Open Access.

I Web of Science och dess deldatabas Journal Citation Report kan man söka fram information om lämpliga tidskrifter att publicera i och se vilken impact factor de har. Man kan också se vilka Open Access tidskrifter som indexeras i databasen. Vill du veta mer? Hör av dig till This is an email address