Projektdelar (WP)

Projektet är organiserat i fyra forskningsdelar, ett delprojekt för spridning, utnyttjande och utbildning samt ett delprojekt för övergripande projektledning, strategiskt utformade för att utnyttja teknik och expertis för att möta de specifika målen för BIO IBD. Dessa representerar endast organisatoriska arbetsgrupper då det kommer vara omfattande interaktion mellan forskare, samarbetspartners och patientorganisationen genom aktiviteter i olika projektdelarna.

 

Mål med respektive projektdel:

Projektdel 1:

A) Att samordna och organisera protokoll för fenotypning, provtagning, namngivning, lagring och hantering.

B) Att skapa en virtuell meta biobank av biologiska prover från patienter som ingår i SWIBREG för valideringsfasen.

Projektdel 2:

Att karakterisera mikrober i avföringsprover och biopsier av slemhinnor. Data kommer att tillhandahålla information om biologiska markörer och fenotypiska drag hos viktiga bakterier som bidrar till sjukdomen.

Projektdel 3:

Att karakterisera profiler av fekala markörer, immunceller och proteinuttryck.

Projektdel 4:

(A) Attkarakterisera genomets uppbyggnad, dess metyleringsgrad och uttryck

(B) Att genom bioinformatiks integration identifiera signaturer av biomarkörer.

Projektdel 5:

(A) Att sprida kunskapen som genererats via BIO IBD till viktiga intressenter (svensk biomedicinsk industrisektor, forskarsamhället, standardiseringskommittéer, patientorganisationer, hälso- och sjukvårdssektorn) i syfte att möjliggöra för framtida exploatering.

(B) Att planera för framtida exploatering av biomarkörer, som identifierats av BIO IBD, inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Projektdel 6:

Att stödja smidig och effektiv drift av BIO IBD. För att möjliggöra ett effektivt beslutsfattande och kommunikation, är ledningen av projektet organiserat i flera integrerade nivåer med styrgruppen