Tidsmål

BIO IBD är ett projekt med olika faser som sträcker sig under en längre tid.

Initialt sker en standardiserad insamling och förvaring av biopsiprov från aktiva och inaktiva delar av tarmen samt blod, urin och avföringsprover från alla patienter och kontroller vid olika tidpunkter under en 1-års observationsperiod. Dessa prover samlas under ca 3 år och utgör underlaget i att försöka identifiera biomarkörer och prediktorer vid diagnos, sjukdomsprogression och terapisvar.

Efter den initiala fasen av projektet sker en valideringsfas som syftar till att bedöma förekomst och biologisk variation av de identifierade biomarkörerna i en stor population av friska individer samt att validera resultaten i det nationella IBD registret (SWIBREG), med mer än 30 000 IBD-patienter.