Medicinska e-biblioteket

Nu blir det enklare att komma åt artiklar, databaser och e-böcker hemifrån

Bild på laptop och en ikon föreställande ett öppet hänglås.

Från och med nu kan du logga in med ditt AD-konto för att komma åt medicinska e-bibliotekets resurser. Du kan alltså använda samma användarnamn och lösenord som du använder när du loggar in på regionens intranät.

Tidigare behövde man beställa särskilda inloggningsuppgifter för att komma åt e-bibliotekets elektroniska utbud hemifrån. Det var opraktiskt och lösenorden gick inte att byta, varför en bättre lösning har varit under utveckling en tid. 

Nu är arbetet i hamn vilket innebär att du från och med nu kan logga in med ditt AD-konto. Det blir alltså ett lösenord mindre att hålla reda på. På vår nya sida om hur det fungerar med inloggning och tillgång kan du läsa mer.

Om du har glömt inloggningsuppgifterna till ditt AD-konto kan du vända dig till regionens servicecenter på 019-602 60 00.