Medicinska e-biblioteket

Kurser på medicinska biblioteket

Under rådande läge på grund av Coronaepidemin kommer vi inte kunna genomföra det kursprogram vi planerat under våren. Vi erbjuder dock enskild handledning för dem som så önskar.