Från kärnkraftsolyckan i Fukushima till jordbävningen i Haiti

20 maj 2024 — 02 juni 2024

Illustration av två personer som står vid en jordglob.

Studenter på kursen ”Samhällsplanering och krisberedskap” visar den 20 maj–2 juni upp sina arbeten i huvudbiblioteket på Campus Örebro.

Studenterna har fördjupat sig i både orsaker och konsekvenser av olika katastrofer och kriser. De bjuder på insikter om hur vi kan planera för att undvika liknande kriser och katastrofer i framtiden.

Samhällsplanering är en långsiktig process där de beslut som vi fattar idag kan låsa oss in på vägar som sträcker sig över hundratals år. Om vi bygger en bro någonstans idag är det troligt att den kommer att stå där länge. Eftersom kriser blir allt vanligare blir också framtiden mindre förutsägbar. Det innebär att de som jobbar med samhällsplanering måste bli ännu bättre på att ta hänsyn till risker och sannolikheten för kriser.

Dessutom kräver kriser ofta resurser och kompetens från fler än den lokala gemenskapen. Det innebär att den som planerar måste samverka med krisaktörer och ta hänsyn till policys som är regionala, nationella och kanske till och med transnationella. Kriser bryr sig inte om gränser.

Välkommen till huvudbiblioteket och ta del av utställningen!