Välkommen till Örebro universitet

Sjuksköterskestudenter utanför Novahuset

Utredning om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor

Åke Bergman ska bidra med sina kunskaper om kemikalier – deras förekomst och effekter.

Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard utanför Teknikhuset.

Examensarbete blev prototyp

Efter tio veckors examensarbete på Kopparbergs bryggeri kunde Mikaela Forsman och Emma Rydholm Allard testköra sin prototyp på ARHO AB.

Forskaren Caroline Kardeby i Örebro universitets laboratorium vid Campus USÖ.

Grund för bättre mediciner

Caroline Kardebys forskning kan leda till att det utvecklas mer effektiva mediciner mot blodproppar.

Universitetet i nytt miljonprojekt

En studie om hur anhöriga påverkas när en närstående är sjuk ska genomföras. Forskarna har fått ett bidrag på 3,5 miljoner kronor till projektet.