Välkommen till Örebro universitet

Max Hartwig Horvath och Sofia Thörn var två av besökarna under universitetsveckan

Stort engagemang under universitetsveckan

"Tack för allt stöd", säger rektor Johan Schnürer.

Novahuset.

Fler väljer Örebro universitet

Jämfört med anmälan till vårterminen 2019 väljer sex procent fler Örebro universitet i första hand. Hälften av dem kommer från platser utanför regionen.

 Denis Mukwege vid Panzisjukhuset

Denis Mukwege till Örebro

Nobelpristagaren Denis Mukwege föreläser den 23 oktober under en temaförmiddag om hedersvåld, våldsregimer och sexualiserat våld.

Peter Strömbäck, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, och Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.

"Så skyddas innovativa idéer"

Örebro universitet, Patent- och registreringsverket och Svenskt Näringsliv vill tillsammans hjälpa forskare nå framgång med sina innovativa idéer.