Välkommen till Örebro universitet

Studenter på lärarsutbildningen

Hög kvalitet – så rankar UKÄ ämnen på lärarutbildningen

Dekan Thomas Denk: ”Vårt främsta mål är nu att stärka utbildningen i matematik”

Studenter från socionomprogrammet och lärarprogrammet.

Ämnesöverskridande samarbete

Framtidens lärare och socionomer övar tillsammans för att vara bättre förberedda på att hjälpa elever som behöver extra stöd.

En vit robot tittar mot kameran. En mänsklig hand rör på robotens kontrollpanel.

Så ska lagen gälla även för AI

Ett nytt forskningsprojekt ska hjälpa artificiell intelligens att följa lagar och mänskliga etiska värderingar. Idag är lagar inom AI en bristvara.

Porträttbild på Erik Amnå.

Erik Amnå utredare för RHS

Professor emeritus Erik Amnå har utsetts till utredare av lokaliseringen av Restaurang- och hotellhögskolan.